Brinckan Lehusen - logotyp

Lehussidans hissar renoveras!

september 5th, 2017

För renoveringen har föreningen, efter upphandling, anlitat ManKan Hiss AB, som under många år skött föreningens 20 hissar.

Arbetet med hissarna i:

– 22 och 24 startar i vecka 41 i år

– 30 och 32 startar i vecka 02 2018

– 18 och 20 startar i vecka 41 2018

– 16 och 26 startar i vecka 02 2019.

Hissarna kommer att vara avstängda under de ca fyra veckor som en renovering tar. De berörda i den första renoveringsomgången är redan informerade per brev. Frågor om hissrenoveringen besvaras av ManKan Hiss AB, se den information företaget kommer att dela ut innan byggstart.

Hissarna på Brinckansidan renoverades 2004, under Svenska Bostäderstiden, och där ligger en renovering minst 10 – 15 år fram i tiden.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Hissen i 28:an renoverades för ett par år sedan och kommer alltså inte att beröras av någon renovering.

 

”Ny” styrelse

augusti 26th, 2017

Efter stämman i maj har två styrelsemedlemmar, ordföranden Lars Nordström och ledamoten Ann Lindblad, flyttat från föreningen. Styrelsen har därför haft ett nytt sk konstituerande styrelsemöte. Nu ser styrelsen ut så här:

• Ordförande, Jan Lindelöf

• Vice ordförande, Henrik Mungenast

• Sekreterare, Anna Rogalska Hedlund

• Ledamöter: Mikael Arkevret, Per Matses, Ulf Wernersson, Martin Johansson och Ola Ragnar.

Styrelsen når du på styrelsen@brinckanlehusen.se.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Protokoll från årsstämman

juni 15th, 2017

 

Klicka på länken längst ner för att läsa protokollet från årsstämman.

Styrelsen

Protokoll från årsstämma 2017

 

 

 

Förvaltaren informerar – Cykelrensning den 14 juni!

juni 8th, 2017

Nu rensar vi samtliga cykel- och barnvagnsrum!

Som vi tidigare informerat om är det nu dags att vårstäda för att ge plats åt cyklar- och barnvagnar som används.

I cykelrummen får endast cyklar förvaras och i barnvagnsrummen får endast barnvagnar, barncyklar, pulkor och snowracers förvaras.

Allt som inte hör hemma i cykel- och barnvagnsrummen kommer att forslas bort!

Märk därför upp era cyklar/barnvagnar med den nya märklappen ni fått från oss, innan den 14 juni! Behöver ni fler märklappar – kontakta oss.

OBS! De gamla märklapparna från förra året gäller inte längre!

Cyklar och övrigt som är omärkt efter den 14 juni, kommer att forslas bort.

Kontakta oss om något felaktigt blivit bortkört så återfås detta mot beskrivning inom 3 månader efter rensningen den 15/6.

Med vänlig hälsning

Borg&Merio Fastighetsförvaltning AB

 

Välkommen till föreningsstämma!

maj 1st, 2017


Medlemmarna I Brf Brinckan-Lehusen kallas till ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2017.
Vi inleder kvällen med att bjuda på förfriskningar med snittar. Därefter fortsätter vi med ett intressant föredrag om Södra stations spännande arkitektur.

Glöm inte att ta med legitimation och den tryckta kallelsen som du får I brevlådan. Om du inte själv kan komma och istället vill skicka ett ombud ska han eller hon ha med sig en påskriven fullmakt från dig.

När:
Den 18 maj kl 17:30
Var: I aulan i Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55 (ingång från skolgården)


Kvällens program:

17:30           Insläpp och registrering
17:40           Medlemmarna bjuds på förfriskningar och snittar
18:00           Föreläsning om Södra Stations säregna charm, vad tanken var från början, hur det är idag och vad det kan bli i framtiden. Föredragshållare: Karin Saler, arkitekt.
19:00           Årsstämman börjar

 

Varmt välkomna!
Styrelsen för Brf Brinckan-Lehusen

 

Länkar:

Kallelse_Brf_Brinckan-Lehusen

Årsredovisning Brf Brinckan-Lehusen 2016
Q&A om att kunna påverka sin brf
Styrelsens sammansättning

Ny regel för bytesrummet – inget textilt!

april 20th, 2017

Under de senaste året har föreningen varit tvungen att anlita saneringsföretagen Anticimex och Nomor för sanering av mall i ett stort antal av föreningens källarförråd. Alla ni som har varit berörda av saneringen vet hur besvärligt det har varit – bortsett från att era textiler i vissa fall blivit förstörda.
Styrelsen har därför förbjudit alla typer av textiler i bytesrummet, detta för att förhindra spridning av mal!
Jan Lindelöf/Styrelsen förvaltningsgrupp
PS Såväl Stadsmissionen och Röda Korset tar, bl.a. emot kläder, skor och andra textiler.

Förslag till ombyggnader – för stämmobeslut

mars 31st, 2017

På informationsmötet, söndagen den 26 mars, presenterade styrelsen sina förslag på ombyggnader av gemensamhetslokaler.

De fyra förslagen är:
• Den överstora grovtvättstugan byggs om till grovtvättstuga, med bibehållen maskinell utrustning, och möteslokal/Kalaskula för ca 40 personer. Idag rymmer Kalaskulan i 9/11 ca 24 personer.
• Möteslokalen/Kalaskulan i 9/11 byggs om till lägenhet för försäljning, jmfr ombyggnaden av den förra Kalaskulan i 17/19.
• Bastun i 30 byggs om till ett gym för den utrustning som nu finns en halv trappa ner i 19. Bastun är nu vattenskadad och det krävs totalrenovering av utrymmet.
• I 28, plan 2, finns en outnyttjad del av korridoren som vi föreslår upplåtes till någon av de anslutande grannlägenheterna.

Syftet med styrelsens förslag till ombyggnaderna är att höja standarden på våra gemensamhetslokalerna samtidigt som vi ökar föreningens intäkter.

Besök gärna de lokaler som nämns ovan. För att komma in i Kalaskulan och grovtvättstuga krävs bokning. Samordna därför ditt studiebesök med dina grannar. I kallelsen till stämman kommer ytterligare information om förslagen.

Henrik Mungenast/Styrelsen

Bygglov för inglasning av balkonger

mars 31st, 2017

Stadsbyggnadsnämnden har nu beslutat att bevilja bygglov för inglasning av våra balkonger.Villkor i beslutet är att:

• Inglasningssystem utan synliga profiler ska användas
• Inglasning ska göras på ett för byggnaden enhetligt sätt avseende glasstorlek, glastjocklek samt glaskulör
• Inglasningen ska avgränsa spridning av brandgaser och får
inte hindra åtkomligheten vid utrymning.

Liksom tidigare, ända sedan Svenska Bostäderstiden, är det inte tillåtet att glasa in balkonger utan ”tak”, dvs någon byggnadsdel att glasa in emot.

Innan du gör din upphandling av entreprenör – läs igenom bygglovet. Du beställer det från info@borgmerio.se.

När du handlat upp din entreprenör skickar du in en anmälan till Borg&Merio. Observera att även entreprenören ska underteckna anmälan.
Frågor om bygglovet besvaras av vår förvaltare Tomas Merio, tomas.merio@borgmerio.se.

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp

Hyresrätter blir bostadsrätter!

mars 29th, 2017

Föreningen har, efter avflyttning, två lediga hyresrätter som nu kommer att upplåtas med bostadsrätt. Förmedlingsuppdraget har gått till Patrik Lundberg på Mäklarhuset.

Lägenheterna, en tvåa och en trea, på Fatburs Kvarngata 19, tvåan på plan 4 och trean på plan 6.

Klicka på bifogade länkar så kommer du till mäklarens annonser:

https://www.maklarhuset.se/bostad/sverige/stockholm/stockholm/fatburs-kvarngata/303882

https://www.maklarhuset.se/bostad/sverige/stockholm/stockholm/fatburs-kvarngata/305394

Skicka gärna annonserna vidare till vänner och bekanta!

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp

Sanering av mal – följ instruktionerna!

mars 27th, 2017

Föreningen har flera gånger under det senaste året varit tvungen att anlita företaget Nomor för sanering av skadedjur i källarförråd. Nu har turen, eller man kanske ska skriva oturen, kommit till de som har förråd i källargången mellan Fatburs Kvarngata 22 och 24.

För att saneringen, som äger rum tisdagen den 4 april mellan 12 och 16, ska lyckas måste alla följa de instruktionerna som delats ut i brevinkasten. Hittar du inte instruktionen – prata med dina grannar!

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp