Bokning av Gymmet!

oktober 17th, 2020

 

Gymmet går sedan en tid tillbaka att boka redan från klockan 6.00 på morgonen.

I mitten på nästa vecka kommer vi att dela upp bokningen i två olika bokningar – Gym och Motionsrum.

För att få tillgång till sin bokning måste man ha aktiverat passet inom 20 minuter från passets start.

Är det 30 minuter kvar av passet och ingen aktiverat det så kan man ”spontanboka” passet.

 

 

Nytt i Gymnastiksalen!

oktober 17th, 2020

 

Föreningen har köpt in ett nytt stort pingisbord och en Airtrack.                   

 

AirTrack är som ett studsande golv och passar utmärkt för gymnastikträning som t ex hjulning, kullerbytta, handvolt, stå på händer, flickis och dans.

Både pingisbord och Airtracken förvaras i ett angränsande rum till gymnastiksalen. Viktigt att det är minst en vuxen person som förflyttar pingisbordet från förrådet och hjälper till att fälla ut bordet ordentligt innan man kan spela pingis, likaså hjälper till när det ska tillbaka till förrådet efter matchen. Pingisrack och boll får man ta med själv.

För att Gymnastiksalen ska fungera på allra bästa sätt är det viktigt att man är varsam om föreningens saker/redskap och man meddelar lokalansvarig om något är trasigt eller inte fungerar som det ska.

Man kan alltid gå tillbaka i bokningen och se vem som haft lokalen.

Städa alltid salen efter dig!

 

 

VISA HÄNSYN! – Följ reglerna!

september 21st, 2020

Det kan tyckas självklart att föreningens renoveringsregler även gäller när renoveringen utförs av medlemmen själv. Men ni vet hur det är med det självklara, det självklara är inte alltid så självklart, vilken återkommande störningar, helger och kvällar, visar. Så här kommer en påminnelse för de glömska.

Om nu Någon skulle undra …. reglerna är utformade med stöd av § 16 i våra stadgar.

 

• Bilning, och andra grovt störande arbeten får inte förekomma före 8.00 och efter 16.00 vardagar och får överhuvudtaget inte förekomma under lördagar, söndagar och helgdagar.

 

• Störande renoveringar såsom borrning, spikande, golvläggning med mera ska undvikas under tider då huset bör vara lugnt, det vill säga efter kl 18.00 på vardagar, innan klockan 10.00 och efter 16.00 på lördagar samt helt på söndagar och övriga helgdagar.

• Trapphus och entréer får ej användas för lagring av byggmaterial och byggavfall.

• Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att anlitade hantverkare följer reglerna.

• Informera dina grannar, i det egna och angränsade trapphus, om vad som är på gång genom anslag i trapphuset/hissen samt information i brevinkasten.’

Av informationen ska framgå under vilka dagar bilningsarbeten kommer att pågå. Ange ditt namn och telefonnummer, på informationen, samt kontaktperson hos det företag som utför arbetet. Ett tips: använd Borg & Merios mall som du får vid startmötet.

• Avstängning av tappvattnet får endast utföras av föreningens fastighetsskötare och ska aviseras minst en dag i förväg, med angivande mellan vilka klockslag vattnet kommer att vara avstängt.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Vid störning: prata med den som stör, det hjälper …. nästan alltid. Vid grova överträdelser – informera styrelsen om vem som stör, med namn och lägenhetsnummer.

 

 

Dropparna som urholkar vår ekonomi!

september 16th, 2020

 

Nu under september arbetar styrelsen med upphandling av fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg.

Som utgångspunkt för upphandlingen ligger även i år en statistik över tidigare inträffade skador, i första hand fuktskador.

 

Men – för att undvika fuktskador finns det några enkla saker vi kan göra – börja i köket:

• efter stekning – torka ur stekpannan med hushållspapper  och släng papperet bland hushållssoporna.

• efter fritering –  häll aldrig ut den använda oljan i diskhon eller i toaletten, utan spar oljan för inlämning till en miljöstation.

• vid inläggning av trägolv – dra in golvet under diskmaskin ….

• ….. och ställ diskmaskinen på ett plastunderlägg, som gör läckage synligt. OBS Ett krav som gäller alla diskmaskiner!

• stäng av vattnet till diskmaskinen efter avslutad diskning.

• använd diskmaskinen endast under ”vakentid”, så att du snabbt upptäcker ett eventuellt läckage.

• ta för vana att kontrollera anslutningarna till diskmaskinen – det gör du enklast med en bit hushållspapper, som du håller mot kopplingarna. Även ett litet läckage blir avslöjat!

 

Kommentar: Den vanligaste skadan är ”läckage från diskmaskin”. Notera att fastighetsförsäkringen inte gäller för skadade trägolv/laminatgolv i kök.

 

I badrum och toalettrum finns flera saker att hålla koll på, t.ex.:

• plastgolv – kontrollera brunnens klämring, som ska hålla plastmattan på plats i brunnen. Utan fungerande klämring finns mycket stor risk för att ditt bjälklag blir fuktskadat.

• knacka på golvet runt golvbrunnen med något hårt – låter det ”bomt” (ihåligt) har plastmattans släppt från betongbjälklaget.

• plastgolv – kontrollera att plastmattans alla fogar, uppvik, hörn och skarvar är hela.

• kakel på vägg – knacka på plattorna, låter det ”bomt” finns risk för skador.

Kommentar: misstänker du brister i konstruktionen – beställ en besiktning …. innan ditt hem blivit en arbetsplats med varmluftsfläktar, bilapparater och ”buller och damm”, åtgärder som också tar ett hårt tag om din plånbok. Förebygg!

• rensa golvbrunn och tillhörande ledning, flera gånger om året!

• använd inte toaletten för att spola ner ”saker”, som tillsammans med fett från diskbänken skapar stopp i avloppet. Med ett stopp i avloppsstammen stiger avloppsvattnet från lägenheterna ovanför stoppet upp genom golvbrunn och diskbänk och orsakar allvarliga och ”äckliga”* fuktskador i lägenheten ovanför stoppet.

Vi har haft flera skador av den senare typen i föreningen – trots att vi rensar avloppen med tre års intervall, dubbelt så ofta än vad brukligt är. Så håll koll på vad som hamnar i avloppet! Vid rensningarna hittar rensare ”saker” som definitivt inte hör hemma i ett avlopp, ”saker” klumpar ihop sig med fettet.

 

Till sist! För att undvika brandskador – orsakade av laddning av ”apparater” – ladda aldrig utan tillsyn, t.ex. under natten! För några år sedan inträffade en brand i en lägenhet i 17/19. Resultatet? En totalt utbränd lägenhet, ett antal vattenskadade grannlägenheter, ett rökskadat trapphus, allmän oro …. och höjd försäkringspremie. En uppmaning – ta det här på allvar!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

* Av hänsyn till känsliga läsare har vi inte tagit med någon detaljerad beskrivning av det ”äckliga”.

Taggnytt – efter utvärdering.

augusti 20th, 2020

 

Den 1:a juli omprogrammerades, som bekant, våra taggar. Detta som ett sätt för att komma tillrätta med alla ”oönskade besök” i våra fastigheter, med drygt 40 entréer – besök som under första halvåret orsakat skador för över 350.000 kronor, medlemmarnas kostnaderna för det stulna oräknade.

 

Arbetet med att förstärka utsatta dörrar har fortsatt, ett arbete som påbörjades redan 2011. I det arbetet är vi tvungna att prioritera … i föreningen finns ett mycket stort antal dörrar – räkna antal dörrar i ditt trapphus, och multiplicera med 17 trapphus, så får du en ungefärlig siffra på totala omfattningen av innerdörrar.

 

Omprogrammeringen av taggarna har möts av stor förståelse, även om En och Annan fått tänka i lite nya banor. Det finns ju en bred insikt hos  medlemmarna om att föreningen, med ett ”utsatt” läge på Södermalm, måste göra vad den kan för att förhindra bryt.

 

Under den tid som gått har vi, med hjälp av medlemmar och LåsTeam, utvärderat resultatet och kommit fram till följande förändringar, utan att tumma på säkerheten annat än marginellt. Som ni ser påverkar förändringarna endast boende på Lehussidan:

• 22:ans trapphus når man nu även genom entrén från Lehusgården

• boende i 26:an kommer nu in i 32:an, för att kunna använda tvättstugan

• boende i 18:an kommer nu in från gården till 16,  för att kunna använda tvättstugan

• tvättpassen i tvättstugorna i 22:an överlappar nu varandra med en halvtimme in på efterföljande tvättpass. Undantag de sista tvättpassen, där gäller 22.00, då strömmen till tvättstugorna bryts. Den här regeln gäller även i övriga sju tvättstugor.

 

Det viktigaste till sist: det är vi boende som avgör om de tekniska åtgärderna ska ge önskvärt resultat – färre ”oönskade besök”, inbrott, stölder och skadegörelse.

 

Det är mycket vanligt att entrédörrarna ställs upp, t.ex. vid leveranser och flytt … eller för att släppa in vänner och bekanta … med resultat att andra än ”vänner och bekanta” kommer på besök.

 

Här måste vi alla hjälpa till – hittar du en uppställd dörr, stäng den! Och framförallt – ställ inte upp dörrarna!!!!!

 

En god regel är också att du ser till att dörren går igen efter dig, inte endast då den egna lägenhetsdörren. Tänk på att du bor på Södermalm, med mycket ”folk” i rörelse. Hur är det man brukar man säga … tillfället gör tjuven!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Flera av våra entrédörrar är försedda med motordriven öppningsautomatik för handikappade – när en sådan dörr ställs upp skadas motor och styrning, med efterföljande strul innan reparatörerna är på plats. För dörrautomatiken ansvarar nämligen stadens entreprenör och inte Borg&Merio. Stöter du på en dåligt fungerande dörrautomatik, kolla öppnarens fabrikat och ring företagets serviceavdelning.

 

 

Gårdsträff på Lehusgården den 23 augusti!

augusti 10th, 2020

Inbjudan till Gårdsträff i Brf Brinckan-Lehusen söndagen den 23 augusti kl 17.00.

Välkomna till en träff på Lehusgården då vi hoppas kunna bilda en gårdsgrupp som kan få vår fina gård att bli ännu bättre och trevlig för alla medlemmar – stora som små. 

Vi har en del förslag från styrelsen som vi vill testa med er medlemmar. Som alla förstår så måste insatserna för att nå bättre miljö och trivsel ledas av några medlemmar. Styrelsen behöver hjälp och därför skulle vi vilja få några medlemmar som kan engagera sig lite extra i miljön och ingå  i en gårdsgrupp. 

Vet du redan nu att du är intresserad eller vet någon som är det får du gärna höra av dig före den 23 augusti.   Det är inga svåra uppgifter men någon måste göra vissa handgrepp.

För att avslöja några idéer redan nu så är de t ex bikupor, tomatodling, boulebana, eller ……..?  

VÄLKOMMEN 

Radon – godkända värden!

augusti 4th, 2020

På förekommen anledning. Radonmätningar är utförda och mätvärdena ligger långt under gränsvärdet. Information, om radon, och våra mätvärden finns på Stockholm stads hemsida, sök på radon.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

21:ans tvättstuga – nu renoverad!

juli 17th, 2020

Renoveringen av 21:ans tvättstugan är nu avslutad, och möjlig att boka fr.o.m. måndagen den 20:juli.

 

Ett påpekande – det är vi som använder tvättstugorna som ansvarar för städning och rengöring! Och glöm inte att göra rent tumlarnas två filter, det nedre utdragsbart! Det senare är mycket viktigt för tumlarnas funktion.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Ett påpekande som borde vara onödigt, men tyvärr inte är det i 21:ans tvättstuga – ta inte bort det undre filtret! OBS! BRANDFARA!!! Så innan du startar tumlarna, kontrollera att filtren är på plats!

Bastun i 23:an – i gång … igen!

juli 15th, 2020

Efter att vi pensionerat det 30 år gamla bastuaggregatet i 23:ans bastu finns nu ett nytt aggregat på plats. Bokningen av bastun ”öppnar” måndagen den 20:e juli.

Samtidigt vill vi påminna om bastun i 30 – också den möjlig att boka på hemsidan.

Glöm inte att avboka …. om du inte kan utnyttja din tid!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Givetvis har du som bokat, en bastu eller någon annan gemensamhetslokal, tillträde till entrén under den bokade tiden.

 

 

 

 

Grillen på Lehusgården – ingen tändvätska!

juli 4th, 2020

Det har sedan länge funnits ett förbud att använda tändvätska vid Lehusgårdens grill. Skälet är enkelt att förstå – lukten från brinnande tändvätska söker sig in, genom ventilationen, i närliggande lägenheter.

Det var också det skäl som Miljöförvaltningen la till grund för sitt förbud, för föreningens medlemmar, att använda tändvätska! Till sitt beslut låg en information om att om inte förbudet efterlevs så kommer föreningen att bli tvingade att plocka bort grillen och förbjuda grillning på hela gården.

Så nu är det upp till alla ”grillare” att se till att vi får behålla vår grillrättighet på Lehusgården! Påminn varandra, om ni stöter på någon glömsk!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Det finns ett generellt förbud mot kolgrillar och gasolgrillar på balkonger och terasser – där samverkar hälso- och brandsäkerhetsskälen. Ett undantag: terassen på 21/23, utan lägenheter med sovrum mot terassen.

Kompletterande info med anledning av ändrad tillgång till andra trapphus

juni 25th, 2020

Säkerhetsåtgärden att begränsa tillgång till andra trapphus än det egna har gjorts på inrådan av LåsTeam och Polisen efter upprepade inbrott och skadegörelse som skett både dagtid och på natten.

 

Från den 1 juli kommer bytesrummet har samma öppettider som återvinnings- och grovsoprummen dvs kl. 7-10 och kl. 17-20.

 

Gymmet, bastur, gymnastiksal och grovtvättstugan bokas som vanligt genom länken på föreningen hemsida och man kommer då in i porten till lokalen, samma tid som man bokat resp. lokal med sin vanliga tagg.

 

Vi arbetar med att lösa tillgång till hobbyrum och pingisrum. Förmodligen kommer tillgängligheten lösas genom att även dessa rum bli bokningsbara.

 

Varje trappuppgång har tillgång till en uteplats antingen Lehusgården eller en terrass. Under en prövotid kommer man inte ha tillgång till ”andras” uteplatser. Efter en utvärdering får vi fundera på om vi ska ge alla tillgång till ”varandras” uteplatser och hur det isåfall ska gå till.

 

Under året har föreningen stärkt dörrar med brytskydd. Under hösten kommer vi fortsätta arbeta med säkerheten, bl.a. med grannsamverkan i samarbete med Polisen. Vill någon delta i arbetet med grannsamverkan är ni varmt välkomna att höra av er till Gemensamhetsgruppen (gemensamhetsgruppen@brinckan-lehusen.se)

 

Ps. Nyckelinkast (som kan behövas när vår tekniska förvaltare behöver tillträde till en lägenhet) finns via Lehusgården dit samtliga fortfarande kommer ha tillgång via grinden från allén. Styrelsen och Gemensamhetsgruppen finns tillgängliga via epost.

 

För ökad säkerhet – ett steg* till!

juni 24th, 2020

 

Under det senaste halvåret har vi, som bekant, utsatts för åtskilliga inbrott och stölder, med tillhörande skadegörelse.

 

Därför omprogrammerar vi nu våra taggar så att de endast ger tillträde till det egna trapphuset … och bokade lokaler under den bokade tiden.

 

Metoden kallas, på fackspråk, sektionering och är som bekant allmänt förekommande i såväl bostadsfastigheter som verksamhetslokaler – ett effektivt och ekonomiskt sätt att minska ”bryt”.

 

När vi ska fortsättningsvis hälsa på vänner och bekanta använder vi porttelefonen – även inom föreningen.

 

Du som har ett förråd i ett trapphus annat än ditt egna har givetvis tillgång till ditt förråd.

 

Nyordningen införs fr.o.m. 1:a juli.

 

 

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

* De tidigare stegen, för att förhindra inbrott och stölder, kan du läsa om i inlägget från den 4 juni.

 
 

Gymmen i 17/19 – bokas på hemsidan!

juni 22nd, 2020

 

Föreningens två nyrenoverade gym, en halv trappa ner i 17/19, går nu att boka på hemsidan.
Vid bokningen får du tillgång till bägge gymmen under en timme – för motions- och styrketräning.

 

Observera åldergränsen på 16 år och det egna ansvaret för att reglerna för gymmen följs! Se anslagen på dörrarna.

 

 

Gemensamhetsgruppen

 

AVBOKA!

juni 15th, 2020

 

OBSERVERA! Tvättiderna blir lediga efter en halvtimme om ”bokaren” inte påbörjat sitt tvättpass inom den tiden. Alltså ingen ändring av den trettioåriga regeln.

 

Detta gäller samtliga tvättstugor, alltså även tvättstugorna i 22:an, som bokas på hemsidan.

 

Om du INTE tänker utnyttja en bokad tid – AVBOKA!!! Detta gäller även Kalaskulan, basturna och gymnastiksalen.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Förtydligande – Så bokar du 22:ans tvättstuga!

juni 12th, 2020

 

 

Som framgår av förra inlägget – fr.o.m. måndagen den 15/6 bokar du tvättstugan i 22:an på föreningens hemsida, under rubriken BOKNING AV LOKAL.

 

Du som redan har inloggningsmöjligheter till lokalbokningen använder samma användarnamn och lösenord som tidigare.

 

Det går bara att boka en, av de två, tvättstugeavdelningarna åt gången, som Tvättstuga 22A och Tvättstuga 22B, A till vänster och B till höger när du kommer in.

 

Bokningstavlorna, för bokningscylindrarna, kommer att demonteras då de inte längre används.

Under en övergångstid kommer tavlorna att stå utanför tvättstugan så att du kan ta hand om din bokningscylinder.

 

Omläggningen av bokningen gör vi för att underlätta bokningen, inte längre något spring ner till tvättstugan för att leta ledig tid, men också för att boende vars tvättstugor renoveras ska få möjlighet att tvätta under renoveringstiden …. idag är tvättstugorna i 32, 9/11 och 25 renoverade, och stugan i 21 på gång, dvs renoveringen av fem stugor kvarstår.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

 

 

Nu renoveras tvättstugan i 21:an!

juni 11th, 2020

 

Efter att renoveringen av 25:ans tvättstuga nu är avslutad är det dags för 21:ans tvättstuga att få sig en rejäl ”ansiktslyftning”.

 

Renoveringen startar måndagen den 15:e juni och renoveringen ska vara avslutad till den 21:a juli ….. om allt fungerar som det ska, en nödvändig reservation i dessa tider.

 

Samtidigt har det blivit möjligt, för dig som idag använder 21:ans tvättstuga, att boka tvättid i 22:ans dubbeltvättstuga på föreningens hemsida, på samma som du bokar grovtvättstugan, basturna, gymnastiksalen och Kalaskulan.

 

Du som inte bokat tidigare …. läs under rubriken BOKNING AV LOKAL.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Du som inte har tillgång till ”nätet” …. i avvaktan på att en bokningstavla kommer på plats – ta hjälp av dina grannar.

 

 

 

 

25:ans tvättstuga – nu renoverad!

juni 9th, 2020

 

Tvättstugan i 25:an är nu, efter renovering, klar för bokning av tvättpass.

 

Bokningstavlan, som under renoveringstiden varit placerad i 22:ans tvättstuga, finns på plats … från fredag morgon, den 12:e juni.

 

Får vi ta tillfället i akt att påpeka – det är vi som använder tvättstugorna som ansvarar för städning och rengöring! Glöm inte tumlarnas filter och luddlådor!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Stämmoprotokoll, 2020

juni 8th, 2020

 

Protokollet från årsstämman är nu justerat och kan laddas hem via länk nedan:

 

Protokoll-Årsstämma-BrinckanLehusen-25maj2020

 

Det kommer även att finnas tillgängligt för nedladdning under menyrubriken ”Årsmöteshandlingar”.

 

Hälsningar/Styrelsen

Vårt arbete mot bryt – en sammanfattning

juni 4th, 2020

 

Först – inbrott och stölder har förekommit i våra fastigheter sedan Södra Stationsområdet byggdes för 30 år sedan, alltså inget nytt fenomen – lika ”tråkigt” under alla år.

 

En av de första saker vi gjorde när föreningen hade köpt fastigheterna 2010 var att inventera och kartlägga säkerheten mot inbrott. Resultat i korthet: Svenska Bostäder hade lämnat efter sig en ”urusel” säkerhetsmiljö.

 

När vi hade fått läget klart för oss påbörjade vi, med hjälp av Axlås,  arbetet för att ,steg för steg, förbättra säkerheten.

Här följer en sammanfattande beskrivning av vad vi gjort:

 

– tecknat avtal om fastighetsskötsel, med veckorondering av entréer och trapphus.

 

– märkt upp samtliga ”allmänna” dörrar och lägenhetsdörrar, en förutsättning för ett effektivt förvaltningsarbete.
I vår förening finns ett mycket stort antal dörrar. Bara på Brinckansidan mer än 150 dörrar, lägenhetsdörrarna oräknade. Kolla själv i ”ditt” hus.

 

– försökt starta Grannsamverkan.

 

– renoverat samtliga 38 entrédörrar, med riktning, justering och byte av gångjärn … etcetera.

 

– bytt samtliga lås i entrédörrarna, till en högre säkerhetsklass.

 

– monterat brytskydd på samtliga entrédörrar.

 

– bytt ut ett stort antal dörrstängare, i entrédörrar och innerdörrar.

 

– installation av ett elektroniskt passagesystem på entrédörrar och inre dörrar som leder till trapphus.

 

– monterat elektroniska sk iLOQ-lås till samtliga teknikutrymmen, undercentraler, elrum, fläktrum, servicerum etcetera.

 

– testat iLOQ-systemet på ett antal dörrar till korridorer med källarförråd.

 

– installerat närvarostyrd belysning till vissa ”skumma” entrédörrar på Lehussidan.

 

– monterat en ny grind till Lehusgården, med taggläsare.

 

– monterat  brytskydd på vissa ”strategiska” källardörrar.

 

– byggt ut det elektroniska passagesystemet till tvättstugorna i 22:an, Kalaskulan och nu senast gymmen i 17/19.

 

– bytt ut samtliga drygt 2.000 taggar.

 

– tagit fram en jämförande utredning, med hjälp av LåsTeam, om ”nästa steg” i säkerhetsarbetet, dvs studie av olika alternativa kompletterande låssystem, med kostnadsanalys.

 

– undersökt förutsättningarna för installation av kameraövervakning.

 

– vidarebefordrat Polisens och försäkringsbolagens rekommendationer att t.ex. använda ”bäst-i-test”-lås till cyklar och övrig information som berör oss som bor i föreningen.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Invigning av renoverade kalaskulan på fredag!

juni 1st, 2020

Välkommen på visning & nyinvigning av Kalaskulan!

Passa också på att gå förbi det uppfräschade och det nya gymmet i Fatburs kvarngata 17-19.

 

Plats: Fatburs kvarngatan 13 (ingång från gång- och cykelvägen)

Tid: Fredag den 5/6 kl 17-19

 

 • Bubbelskål & bandklippning sker utomhus.
 • Avstånd hålls, endast några stycken släpps in åt gången för att titta
 • En trygg & säker invigning, med tanke på smittrisk o corona

Förvaltaren informerar – om omärkta cyklar

maj 27th, 2020

 

Nu har vi avslutat omhändertagandet av omärkta cyklar, (se vår information från den 6:e maj).

 

Omhändertagna cyklar återfås:

Onsdagen den 3:e juni, mellan 8.00 och 15.00

 

Skicka ett mail till info@borgmerio.se och ange:

 • i vilket rum din cykeln stod (ange märkningen på dörren)
 • fabrikat
 • typ – herr/dam/barn …
 • kulör
 • övriga kännetecken

 

Anmälda cyklar kommer, under onsdagen, att stå parkerade på trottoaren utanför 32:an, mellan kl: 08.00 och 15.00.

 

Vänligen

Förvaltarna/Borg & Merio

 

Ps. Ingen avgift kommer att tas ut för återlämnandet av omärkta cyklar.

 

Samverka mot bryt – påminnelse!

maj 25th, 2020

 

Nu har återigen en våg av inbrott och stölder ”sköljt in” över föreningen. Varje gång svallet bryter in får vi i styrelsen frågan om vad vi gör åt eländet. Här är några förslag på vad vi kan göra, vi kan:

 

• avregistrera borttappade taggar. Enklast gör du det på hemsidan, läs under rubriken Boka lokal.

• se till att dörrar går i lås. Speciellt entrédörrarna, ca 40 stycken, råkar ”titt som tätt” ut för manipuleringsförsök …. fimpar, skruvar, grus, apelsinskal! mm placeras i låskistorna, för senare ”återbesök”.

• felanmäla dåligt fungerande dörrar. Visserligen ronderar fastighetsskötarna våra entréer en gång i veckan, men mycket kan hända på en vecka.

• montera ett bra cykellås på våra cyklar. Polisen, och försäkringsbolagen, rekommenderar ”bäst i test-lås”, se nätet. Bygellåsen, med två fasta skänklar, motstår det mesta i brytväg.

• låta bli att släppa in okända ”eftersläntrare”.

• låta bli att ställa upp entrédörrarna.

• polisanmäla stölder och inbrott, vilket ofta ett krav från hemförsäkringsbolagen.

 

Ibland får vi också frågan ”vad gör ni i styrelsen åt inbrott och stölder?”. Då brukar vi skriva långa redogörelser över vad vi gjort, vilket är en hel del sedan 2010, se inlägget från 23 december 2019.

Om vi i styrelsen fortsätter arbeta med säkerhetsfrågorna? Ja, de är så gott som dagligen uppe på vårt bord … men med tanke på antal dörrar som berörs, upp mot 140 ”allmänna” dörrar, får vi fortsätta ta steg för steg.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Glöm inte att rösta till årsstämman!

maj 18th, 2020

Senast måndagen den 25 maj kl. 18!

Kallelse med årsredovisning, röstsedel och röstkuvert har delats ut i alla medlemmars brevlådor.

 

Projektstart – Fönsterbleck och fogar

maj 11th, 2020

 

 

Med start nu på torsdag, den 14:e maj, påbörjar föreningens entreprenör, JW Plåt AB, monteringen av nya fönsterbleck och omfogning plåtbleck/puts.

 

Nya lackerade bleck för att vi ska slippa kosta på mångdubbelt dyrare, och tidskrävande, ommålning på plats – omfogning för att vi ska slippa framtida putsskador.

 

Nu har turen kommit till lägenheterna i 9/11. Tidigare år har lägenheterna 17/19, 21/23 och 25/27 åtgärdats.

 

Var uppmärksam på JW´s avisering och möjligheten att lämna lägenhetsnycklar i nyckelinkastet i 25:an, en halv trappa upp.

 

Se också till att ”rensa” fönsterbänkarna och ”håll fritt” framför fönstren.

 

Framöver kommer utbytet/omfogningen att fortsätta på Lehussidan – se kommande avisering.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Använd föreningens lägenhetsnummer!

maj 8th, 2020

 

För att undvika alla eventuella missförstånd – i alla kontakter med styrelsen och föreningens förvaltare använder du föreningens tresiffriga lägenhetsnummer. Numret hittar du på lägenhetsdörren, längst upp till höger.
Det är alltså detta lägenhetsnummer du använder på din röstsedel till stämman.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Kallelse till årstämma!

maj 7th, 2020

 

I år kommer stämman att genomföras med hjälp av poströstning!

 

Kallelse, med tillhörande dagordning, röstsedel och Förvaltningsberättelse – Årsredovisning, är under utdelning, så håll koll på dörrmattan. Om du inte fått dokumenten senast på söndagen den den 10:e maj, hör av dig till styrelsen.

 

I kallelsen finns en beskrivning av hur röstsedeln ska fyllas i, en röstsedel per hushåll. Röstsedeln ska läggas i det bifogade kuvertet och sedan i föreningens brevlåda, en halv trappa upp i 25:an, senast måndagen den 25 maj 18.00!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

Städning och rensning i cykel- och barnvagnsrum!

maj 6th, 2020

 

Nu är det dags för vårstädning av föreningens cykel- och barnvagnsrum, och rensning för att ge plats åt cyklar och barnvagnar som används.

 

I cykelrummet får endast cyklar förvaras och i barnvagnsrummen får barnvagnar, barncyklar, pulkor och snowracers förvaras. Alla cyklar, barnvagnar och övrigt skall vara i brukbart skick, annars skall de förvaras i boendes egna källarförråd.

 

Allt annat kommer att forslas bort.

 

Märk upp familjens cyklar och barnvagnar, m.m. med de röda buntbanden ni fått i brevinkastet.

Behöver du fler röda buntband – finns dessa vid tvättstugornas bokningstavlor i tillfälliga plastfickor.

 

OBSERVERA

Förra årets märklappar gäller inte!

Omärkta cyklar, barnvagnar, pulkor etcetera kommer att forslas bort fr.o.m. den 25 maj.

 

Viktigt!

Omärkta föremål som anses av boende vara av värde kan återfås mot beskrivning vid ett senare tillfälle. Tillfället och plats kommer att meddelas på föreningens hemsida inom 3 månader efter rensningen den 25/5.

 

Gunnar Dahlstrand

Teknisk förvaltare hos Borg&Merio.

 

 

Bytesrummet – för böcker, saker och ting!

maj 5th, 2020

 

På förekommen anledning – INGA MÖBLER och TEXTILIER I BYTESRUMMET! Regelverket är solklart – så ställ inte till det och skapa onödiga kostnader för städning och bortforsling, för föreningen, dvs för dig själv.

 

Har ni vägarna förbi Bytesrummet, så ställ gärna iordning lite böcker på hyllorna. Släng trasiga saker i papperskorg eller grovsopen, ställ saker o ting fint o kanske sopa lite.
Det är vi tillsammans som har ansvar för för våra lokaler!
Kontakta Gemensamhetsgruppen om du har frågor eller vill du engagera dig mer – gemensamhetsgruppen@brinckanlehusen.se

 

 

Bokning av tider i 22:ans tvättstuga

april 29th, 2020

Inför den tidigare annonserade renoveringen av 25:ans tvättstuga, som påbörjas den 4:e maj, flyttar Baba 25:ans bokningstavla, med alla bokningscylindrar, till tvättstugan i 22:an.

Ni som brukar använda 25:ans tvättstuga bokar precis som vanligt och får då tillgång till halva antalet maskiner, tvättstugan i 22:an är dimensionerad för att rymma två ”tvättare” åt gången ….. men det här ser du ju när du bokar din tvättid.

Jan Lindelöf/styrelsen

Nu renoveras 25:ans tvättstuga!

april 20th, 2020

 

Tidigare år har vi låtit renovera tvättstugorna i 9/11 och 32. Nu är det dags för 25:ans tvättstuga att få sig en ansiktslyftning, efter snart trettio år i de boendes tjänst.

 

Renoveringen startar måndagen den 4:e maj och stugan kommer att kunna tas i bruk i mitten av juni. Avvakta information om färdigställandedatum.

 

Fram till dess kan boende i 25/27 använda tvättstugan längst ner i 22:an. In, i entrén och stugan, kommer man med sin vanliga tagg. Hiss finns.

 

Tvättstugan i 22:an är en sk dubbelstuga, och därför utrustad med två bokningstavlor. Det innebär att endast hälften av maskiner, tumlare och torkskåp är tillgängliga per bokning.

 

För renoveringen har föreningen, efter upphandling, anlitat Söderkyl AB.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

Bastun i 23:an – stängd tills vidare!

mars 29th, 2020

Aggregatet i 23:ans bastu har havererat, efter snart trettio år. I avvaktan på att vi får dit en nytt aggregat så hänvisar vi till bastun i 30. För bokningsinstruktioner – se under rubriken Bokning av lokal.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Nu renoverar vi Kalaskulan!

mars 19th, 2020

 

Fr.o.m. den 20 april och en månad framöver, håller vi Kalaskulan ”Stängd för renovering”. Du som eventuellt bokat lokalen till ett datum efter den 19 april – stryk bokningen!

Renoveringen kommer att resultera i ett större och mer funktionellt pentry – ett önskemål från många av er som nyttjat föreningens populära Kula.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

 

Extraförråd uthyres!

mars 5th, 2020

Ett av föreningens ”extraförråd” har blivit ledigt för uthyrning. Förrådet ligger i 21:ans källare och har en area på dryga 3 kvadratmeter, i två nivåer. Hyran ligger på 400 kronor i månaden, att betalas månadsvis i förskott.

Du som är intresserad – skicka ett SMS till Baba Gasamma, 070 – 760 02 70, och anmäl ditt intresse för en visning. Och du som bestämt dig för att du vill hyra förrådet – kontakta styrelsen.

Jan Lindelöf/styrelsen

Ställ inga ”prylar” på golven – i grovsoprum och återvinningsrum!

mars 4th, 2020

 

För att Veolias hämtare ska kunna göra sitt jobb, dvs rulla ut kärlen och tömma dem i sin bil – ställ inga ”prylar” på golvet, varken i grovsoprummen eller återvinningsrummet!

 

Överfyll inte heller kärlen – är det fullt så är det fullt ….. när det ligger ”prylar” upp till kärlens kant.

 

Om vi inte respekterar dessa, för de flesta självklara, regler riskerar vi att ”soporna” inte blir hämtade och att vi får kostnader för extrahämtningar.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Det mal på – nu är det dags igen

februari 24th, 2020

 

Nu har det, återigen, kommit rapporter till Borg&Merio, och till styrelsen, om malfjärilar i  lägenhetsförråd, såväl på Lehussidan som Brinckansidan! Och återigen handlar det om klädesmal.

 

Som kanske alla vet, och eventuellt har erfarenhet av, angriper malen textilier, i första hand ulltextilier men också pälsar ligger starkt i farozonen för angrepp.

 

För att komma till rätta med problemet måste alla lägenhetsinnehavare inventera och sanera sina lägenhetsförråd, såväl förråden i källare som i trapphus. Det är också klokt att kontrollera lägenhetens klädkammare.

 

Gå därför igenom alla dina textilier, i förråd och klädkammare! Och följ råden från Anticimex!

 • Ta bort organiskt material genom att städa grundligt.
 • Lägg endast undan rena kläder, gärna förpackade i täta emballage.
 • Kontrollera undanlagda textilier regelbundet.
 • Angripna textilier kan värmebehandlas vid 60°C genom tvätt, strykning eller torktumling.
 • Töm utrymmen, som garderober, klädkammare, byråer etc., från kläder och textilier.
 • Dammsug drabbade utrymmen. Var noggrann kring lister, springor och sprickor.
 • Frys in dammsugarpåsen innan den slängs i soporna.
 • Textilier bör skakas och borstas mycket noggrant – utomhus. De kan tvättas, värmebehandlas (ca +60°C) eller/och frysas (ca -18°C).

 

Släng allvarligt angripna textilier, men inte utan att först plasta in dem ordentligt.

Först som sist – alla måste sanera sina egna förråd för att en sanering ska bli framgångsrik. Så hjälp till att sprida budskapet till dina grannar! Och om du upptäcker mal i ett ”grannförråd” – anteckna källarförrådets nummer = lägenhetsnumret och berätta för din granne, dina grannar, om dina upptäckter.

 

Om källarna kommer att ”dimmas”, dvs giftsprutas? Vi har, med hjälp av Anticimex och Nomor, prövat men metoden fungerar inte. De är endast vi boende, medlemmar och hyresgäster, som genom egen insats kan sanera!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Vill du veta mer om mal och malangrepp – läs på nätet! Bl.a. finns information från saneringsföretag som t.ex. Nomor och Anticimex. Där finns också råd om hur du förvarar kläder på ett malsäkert sätt.

Comhem informerar ….

februari 20th, 2020

 

…. om att de den 26 maj kommer att gå över till att sända alla tv-kanaler digitalt, samt att de analoga kanalerna och FM-radio, via antennuttaget, utgår.

 

Fördelarna med digitaliseringen är, enligt Comhem, bl.a. skarpare bild och bättre ljud, samt möjlighet att se abonnemangsfria kanaler inom hela EU.

 

Du som vill veta mer om digitiliseringen, gå in på comhem.se/tv/digitalisering.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Var med att skapa en bra förening … dags att nominera

februari 18th, 2020

Inom kort att kommer vi i valberedningen att, inför stämman den 12:e maj, påbörja arbetet med att hitta kandidater till vår styrelse.

Vi är därför intresserade av att komma i kontakt med dig som vill engagera dig i styrelsearbetet.

Du som har förslag på lämpliga kandidater, dig själv eller någon annan,, hör av dig till oss.

Skriv till oss på adressen valberedningen@brinckanlehusen.se (OBS Fel adress angiven på anslagen i entréerna).  Ange namn, kontaktuppgifter och en kort beskrivning av dig själv, eller den du föreslår. Vi behöver dina uppgifter till den 29 februari.

hälsningar

 

Vi i valberedningen, dvs:

Christel Antoft-Granwald 0736 – 82 92 87,

Stefan Rosengren 0768 – 80 08 85,

Åsa Göransson 0739 – 64 03 01.

Krav på mjukstängande engreppsblandare!

februari 3rd, 2020

När en blandare (vattenkran), eller ventil (i en tvätt- eller diskmaskin), stänger så omvandlas vätskans rörelseenergi till tryckenergi.

Om detta sker för snabbt finns risk för att det uppstår sk tryckslag, som dels kan leda till skador på rörledningar och annan utrustning i ett tappvattensystem och mycket störande ljud, vilket skett i flera av föreningens trapphus, med åtföljande kostsamma åtgärder. Den vanligaste orsaken till tryckslag är blandare utan mjukstängning, därav kravet på mjukstängade blandare.

Kravet på engreppsblandare härör sig från ambitionen att hushålla med, i första hand, varmvattnet (a´80 kronor kubiken) …. eller miljön om ni så vill.

Jan Lindelöf/styrelsen

Lägenheten såld!

februari 3rd, 2020

Lägenheten, i den ombyggda lokalen i 9/11, som tidigare användes som ”Kalaskula”, är nu såld. Det innebär att föreningen nu har 336 lägenheter, varav 20 stycken hyresrätter.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Lägenhet till salu!

januari 18th, 2020

 

 

Efter stämmobeslut har nu lokalen i 9/11, som tidigare användes som ”Kalaskula”,  byggts om till en lägenhet på 54 kvadratmeter.

 

För upplåtelsen/försäljningen har föreningen anlitat Patrik Lundberg, Mäklarhuset.

 

Information om lägenheten, och försäljningen, hittar du på bifogad länk, om du inte väljer att använda Hemnet. I annonsen hittar du också Patriks kontaktuppgifter.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

https://www.maklarhuset.se/bostad/sverige/stockholm/stockholm/fatburs-kvarngata/418949

 

Nypremiär! – Återvinningsrummet öppnar!

januari 11th, 2020

 

Efter den kaosartade situationen som ”uppstod” inför julhelgen … ni som besökte återvinningsrummet då vet hur det såg ut … var vi tvungna att stänga rummet.

Efter helgerna har rummet tömts och nu är, med hjälp av Vita Fläcken, rummet ordentligt städat och alla kärl är rengjorda …. för första gången på många år, välbehövligt med andra ord.

Det innebär att rummet kommer att vara öppet fr.o.m. nu på måndag, den 13:e januari. Öppningstiderna är som tidigare:

 

Morgonöppet: 7 – 10

 

Kvällsöppet: 17 – 20

 

En förutsättning för öppethållandet är att reglerna för sorteringen följs, se skyltningen … och tidigare information på hemsidan.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Vi har fått frågan ”varför har det tagit sån tid?” Det kortfattade svaret är ”jul och nyår”. Vi har också fått frågan ”varför ingen extratömning?”. Även här är svaret ”jul och nyår”.

På frågan ”hur kommer det sig att några inte bryr sig om de självklara reglerna?” har vi däremot inget svar.

Vi kan samtidigt notera att den mycket stora majoriteten av föreningens medlemmar har visat mycket stor förståelse för den uppkomna situationen och använt sig av FTIs återvinningsstationer på Högbergsgatan och Timmermansgatan för att lämna sitt bidrag till materialåtervinningen/miljön.

 

 

Miljörummet – stängt tillsvidare …

december 27th, 2019

 

Efter rapporter, från diverse håll om läget, har vi tvingats stänga miljörummet i avvaktan på tömning, efterföljande städning och iordningsställande, åtgärder som krävs p.g.a. att de olika inburna materialen för återvinning inte följt de regler som borde vara självklara, men som vi för säkerhets skull också informerade om på hemsidan, se informationen från den 18 december. En information som ni som prenumererar på föreningsnyheter också fick till er e-postadress.

 

Några exempel på återvinningsmaterialens dåliga uppförande:

– en hel del kartonger och förpackningar har lagt sig i i kärlen utan att först vika ihop sig

– såväl glas, plast och kartonger har lagt sig i högar högst upp i kärlen.

– glasflaskor har ställt sig på golvet.

Överfyllnad av kärlen och glas på golvet förhindrar, och fördyrar, på ett effektivt sätt tömning av kärlen.

 

Vi återkommer, så fort vi får ordning på de helglediga ”styrkorna”, som krävs för att få ordning på ”eländet”. Tills dess hänvisar vi till FTIs återvinningsstationer, se FTIs hemsida, stationer som vi konsumenter finansierar med avgifter på förpackningar och tidningar.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS För att inte öka föreningens kostnader ytterligare – ställt inte materialet för återvinning på gatan utanför miljörummet.

 

 

 

 

Samverkan mot bryt – nattvandring!

december 23rd, 2019

I föregående inlägg, Samverkan mot bryt!, föll ett stycke text bort, nämligen att föreningen nu anlitar företaget Bevaknings Assistans för ”nattvandring”. Vandringen sker på såväl Lehussidan som Brinckansidan. Så bli inte förvånade om ni stöter på väktare i våra fastigheter, vilket vi givetvis hoppas oinbjudna ”gäster” ska bli.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Samverkan mot bryt!

december 23rd, 2019

Under de senaste veckorna har våra fastighetsskötare rapporterat över tjugo skadade källardörrar och flera inbrott i källarförråd, samt fyra skadade/uppbrutna entrédörrar.

Upptäckterna av inbrott i källarförråden, som är märkta med våra lägenhetsnummer, har vidarebefordrats till berörda lägenhetsinnehavare. Källarförråden hör ju till lägenheterna och skador och stölder måste av försäkringsskäl även anmälas till polisen, vilket görs enklast på Polisens hemsida.

Borg&Merio anmäler all skadegörelse och alla inbrott i allmänna utrymmen och på entrédörrar.

 

Reparationer pågår

I början av förra veckan påbörjades reparationerna av skadade dörrar:

– först riktas dörrarna, med hjälp av smed

– sedan monteras nya låskistor

– därefter monteras brytskydd, för att förhindra framtida bryt, m.a.o. en investering. Se dörrarna där det sitter brytskydd så förstår ni hur de fungerar, genom att skapa en negativ brytvinkel … vilket är positivt.

Efter reparation kommer dörrarna så småningom att målas.

 

Vem bryter?

I olika sammanhang, man och man emellan, spekuleras kring ”vem som bryter” …. om tjuvarna kommer ”inifrån” eller ”utifrån”, vilket givetvis Ingen har en aning om … med ett undantag. Alex och Lamin, våra städare hos Vita Fläcken, lyckades ta två inbrottstjuvar på bar gärning och lyckades, med hjälp av några medlemmar, överlämna en av tjuvarna till Polisen! Det tackar vi för!
Men om någon kan komma med konkreta iakttagelser om begången eller pågående ”brottslig verksamhet”, kontakta Polisen! Det tackar de för!

 

Allas insats ger resultat!

Sedan länge gäller regeln att ”inte släppa in okända”, vilket är lättare skrivet än gjort när vänligheten tar över försiktigheten ….. och det känns lite obehagligt att fråga ”bor du i huset?”. Men om man nu bor i huset känns det väl trevligt att man har grannar som bryr sig, eller hur? Så fråga på!

Vid veckoronderingarna hittar vår fastighetsskötare ibland manipulerade ”bakdörrar” mot gång- och cykelbanan bakom Brinckansidan och Södermalmsallén. Där gissar vi att det kan vara så att någon vänlig människa släppt in en ”efterföljare” som sedan tagit sig ner till ”bakdörren” och placerat en skruv eller fimp i låset, för att kunna ta sig in när mörkret faller. Vi har också medlemmar som berättar att de upptäcker samma sak, fimpar och skruvar i låset – och rensar låset.
Alltså – ta det som en vana att känna efter att dörren går i lås! Och felanmäl inga dörrar innan ni kollat låskistan.

 

Tappat tagen?
Ett annat problem är att borttappade taggar inte alltid spärras, utan blir ”vem som helsts” egendom. Vi noterar att vi har mångdubbelt fler beställningar av nya taggar än avregisteringar av gamla. Kan det vara så att när man tappar taggen glömmer man att avregistrera ….. ? Vill du veta vilka taggar som är registrerade på din lägenhet – gå in på bokningssidan, se hemsidan. För att kunna göra det – registrera dig först.

 

Grannsamverka!

Under semestertid och under helger kommer ofta ”media” med en rad goda råd om hur man med grannsamverkan kan förhindra brott – följ dem! Vilka råden är? Men det vet ni väl …. informera grannarna om att ni åker bort, be grannarna plocka upp posten från dörrmattan …. etcetera.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

 

 

 

 

 

Miljö och grovsoprum – ordning och öppettider

december 18th, 2019

 

Styrelsens utvärdering, av ”Ordning och Öppettider”, är nu avslutad. Här en kortfattad redovisning av vad vi kommit fram till:

 

Ordningen … och oredan:

– vissa kartonger och förpackningar viker fortfarande inte ihop sig innan de lägger sig i kärlen, vilket resulterar i att föreningens medlemmar betalar Veolia för bortforsling av luft!

– det finns kartonger, förpackningar och glasflaskor som inte respekterar principen ”är det fullt så är det”, utan som lägger sig i högar ovanpå kärlen och förhindrar tömning. I Veolia´s uppdrag ingår endast att rulla ut, och in kärlen, och tömma dem i sina bilar. Någon ”handpåläggning” ingår ej, den får vi betala extra för.

– vissa kartonger och förpackningar lägger sig på golvet så att vi måste betala Vita Fläcken för att plocka upp dem och lägga dem i rätt kärl … vilket kostar oss medlemmar extra.

– till och från dyker det också upp vin- och spritflaskor som ställer sig på golvet, framför kärlen för glas, och förhindrar tömning och orsakar fakturor.

– en och annan grovsopa lägger sig också i fel kärl, och inte bara det – ibland förvirrar sig grovsoporna in i miljörummet och när de upptäcker att de hamnat fel lägger de sig ner på golvet … och väntar på att Vita Fläcken ska bära hem dem.

– och sedan har vi möbler, byggsopor, färgburkar och flaskor med lösningsmedel, medmera (tro oss) som tror att de får vistas i grovsoprummen, eller också vet de vad som gäller men struntar i att de inte får. Om det kostar extra? Ingen får mer än tre gissningar.

Nu sköter de flesta ”sopor” sig alldeles utmärkt. De viker ihop sig, överfyller inte kärlen, ställer sig inte på golvet och vet var de hör hemma. Och är det fullt, så tar de sig hem igen och väntar på bättre tider, eller tar sig en tur till någon återvinningsstation ute på stan.

 

Öppettider:

Vi har också, med hjälp av Vita Fläcken och ett tiotal medlemmar som hört av sig med konstruktiva synpunkter, kommit fram till följande öppettider, fr.o.m. fredagen den 19:e december.:

 

Morgonöppet: mellan 7 och 10

Kvällsöppet: mellan 17 och 20.

 

Vi betalar … och betalar …

Avslutningsvis vill vi påpeka att såväl grovsoprum som miljörummet är, från föreningens sida, ett frivilligt komplement till FTIs (Förpacknings- och tidningsinsamlingens) återvinningsstationer på stan, som vi konsumenter finansierar genom att producenterna lägger en ”återvinningsavgift” på alla förpackningar och tidningar.

Vi medlemmar betalar därför dubbelt för materialåtervinningen, dels som konsumenter till producenterna, dels som medlemmar till föreningen. Till det går det en och annan skattekrona till staden … så ingenting är gratis, om nu någon hade trott det.

Våra grovsop- och miljörum kostar oss medlemmar upp mot 300.000 kronor om året, beroende på hur soporna sköter sig. Hur mycket vi betalar som konsumenter, via inköpta förpackningar, till FTI är för oss obekant, men många pengar blir det säkert …

Föreningen, i likhet med alla fastighetsägare inom Södra stationsområdet med sammanlagt ca 3.000 lägenheter, är också medlem i Södra stations sopsugssamfällighet*, ett obligatorium från när området byggdes. Från föreningens 120 sopnedkast, via sopsugsanläggningen, går våra brännbara hushållssopor till Högdalsverket för energiåtervinning. Resultatet blir fjärrvärme och el, bl.a. till oss på Fatburs Kvarngata. Men även detta kostar, för föreningens medlemmar upp mot 400.000 kronor per år, och vissa år mer än så när det är större reparationer på gång.

Till det kan vi lägga att även föreningensavloppsvatten är värmekälla till värmepumparna i Hammarbyverket.

Vi på Fatburs Kvarngata lever m.a.o. i ett kretslopp … dvs så länge vi håller oss på hemmaplan.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

* I senaste årsredovisningen finns en ritning över sopsuganläggningen, som det såg ut när Södra Station byggdes i slutet av 1980-talet. Efter det har ytterligare fastigheter anslutits till anläggningen.

 

Välkommen på adventsglögg 15 december kl.15-16

december 4th, 2019

 Varmt välkommen på adventsglögg! 

 

Året börjar lida som sitt slut och vi i Gemensamhetsgruppen vill passa på att tacka för det här året och bjuda in alla grannar på ett litet adventsmingel med glögg, pepparkakor och musik.

 

Vi vill särskilt tacka alla de som hjälpt till med att ta hand om våra fina växter och gemensamhetslokaler under det gångna året.

 

Plats: trapphuset Fatburs kvarngata 17-19

Dag: Söndagen den 15 december

Tid: kl. 15 – 16

 

 

 

Invigning av nya bytesrummet 29/11 – välkommen!

november 25th, 2019

Välkommen till invigning o öppet hus av Nya Bytesrummet med böcker saker o ting.

Fre den 29/11 kl 17-19 på Fatburs kvarngata 17-19

Bubbel o tilltugg från kl 17

Bandklippning kl 17.15.

Ta gärna med en sak att ställa in. Just nu finns inte en enda leksak.

Obs – inga möbler eller textilier.

Informationsmöte med valberedningen

november 18th, 2019

Var med att skapa en bra och trivsam bostadsrättsförening!

Vi i valberedningen vill träffa dig som är nyfiken på styrelsearbete. Vi bjuder på fika och informerar om vårt och styrelsens arbete.

Du måste vara medlem i bostadrättsföreningen för att delta.

Var: Festlokalen Kalaskulan Fatburs Kvarngata 13, med ingång från baksidan av 17/19

När: 24 november 15.00 – 17.00

Vänliga hälsningar

Valberedningen, Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen.

 

Stefan Rosengren 0768-80 08 85,

Åsa Göransson 0739-64 03 01,

Christel Antoft-Granwald 0736-82 92 87.

 

Invigning av pingisrum – välkommen!

november 17th, 2019

 

Lilla pingisrummet i port 9-11 har fått ett ansiktslyft.

 

söndagen den 22 november kl. 16-17 är det invigning. Det blir saft, popcorn och rundpingis eller bara mingel med grannarna om man föredrar det.

 

Varmt välkomna!

 

OVK:at och ENERGIDEKLARERAT!

november 16th, 2019

 

 

Fastighetsägare, alltså även bostadsrättsföreningar, måste energideklarera sina fastigheter och kontrollera att lägenheterna har en godkänd ventilation, sk OVK. Skyldigheten styrs av två lagar, se Boverkets hemsida.

Energideklaration

Den nyligen genomförda energideklarationen, som ska göras var tionde år, visar att vi uppfyller de krav som gällde i slutet av 1980-talet, vilket givetvis är under dagens krav. Idag kan man t.o.m. bygga hus som i princip inte kräver någon köpt energi alls, vilket uppnås med genomtänkt projektering med god isolering, värmeåtervinning och solel.

Men även i vår årgång hus finns mycket att göra åt energianvändningen. Och vi har också gjort mycket, läs under rubriken ENERGI och MILJÖ. Men arbetet fortsätter, under hösten har vi avslutat en studie där vi undersöker lönsamheten i värmeåtervinning ur våra 288 F-ventilerade lägenheter och installation av solel på våra tak. När detta skrivs är arbetet inte avslutat, men vi återkommer ……

Nu kan vi ju som boende också dra ett viktigt strå till stacken, för energin och miljön – läs under rubriken INOMHUSKLIMAT.

 

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Enligt en nästan trettio år gammal lag ska ventilationen kontrolleras, enligt en fastställd metod (tänk bilprovningen så hamnar ni ganska nära) i alla lägenheter. Hur det går till i lägenheterna vet alla som var hemma när ventilationskontrollanten kom på besök.

Nu har kontrollen dragit ut rejält på tiden, det har tagit nästan ett år att få en godkänd OVK! Om alla boende hade ställt upp och släppt in kontrollanten enligt de upprepade aviseringarna hade vi haft en godkänd OVK redan i våras. Nu var kontrollanten klar med de sista ”eftersläntrarna” först i slutet av september! För vår förvaltare, och oss i styrelsen, är ”trögheten” förvånande. OVK syftar ju till att bidra till ett hälsosamt inomklimat.

Tills nästa gång det är dags för OVK, om tre år i lägenheterna med sk FTX, dvs värmeåtervinning, och sex år i lägenheterna med sk F-ventilation, hoppas vi att vi får ett billigare genomförande, för återbesök kostar oss onödiga pengar.

Intygen, som du ser ovan, visar på att föreningen gjort det vi ska – för föreningens ekonomi, energianvändning och miljöpåverkan.

Jan Lindelöf/styrelsen