Brinckan Lehusen - logotyp

Tvättstugan i 32:an renoverad!

augusti 9th, 2018

 

Nu är det, sedan en tid tillbaka, möjligt att boka tvättstugan i 32:an, efter en omfattande renovering. Stugan har bl.a. fått nya yt- och tätskikt, ny belysning och snickerierna har målats.

 

Vi har bibehållit det gamla, välfungerande, bokningssystemet, med placering av en bokningscylinder i en tavla. Du som saknar cylinder, beställ en ny från Borg&Merio! OBS! Detta gäller för alla föreningen bokningstavlor.

 

Vi vill i det här sammanhanget påpeka att varje tvättpass ska avslutas med städning av stugan. Glöm inte att göra rent i tumlarnas luddlådor (på Lehussidan) alternativt tumlarnas två filter (på Brinckansidan)! Gör också rent i tvättmedelsfacken, som går att dra ut.! Tänk m.a.o. på dina efterkommande!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Förbud mot grillning!

juli 26th, 2018

Länstyrelsen har, som ni kanske hört eller läst, tillsvidare infört ett utökat eldningsförbud. Förbudet är totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och på särskilt iordningsställda grillplatser.

Förbudet gäller för vår del grillplatserna på Lehusgården och terassen 21/23.

Hjälp till att sprida informationen vidare!

Vid frågor om förbudet – kontakta Storstockholms brandförsvar …. storstockholm.brand.se.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Påminnelse – INGEN TÄNDVÄTSKA!

juli 21st, 2018

Vid Miljöförvaltningens besök 2017, efter klagomål från boende, fick föreningen ett föreläggande om att informera våra medlemmar om att tändvätska inte får användas vid tändning av grillen på Lehusgården och terassen i 21/23, vilket vi också gjorde inför grillsäsongen 2018.

 

Lägenheterna vid grillplatserna har, i likhet med de flesta lägenheter i vår förening, sk frånluftsventilation som fungerar så att lägenheternas ”friskluft” tas in genom don i överkant sovrums- och vardagsrumsfönster och sedan sugs ut via don i badrum, toalett, klädkammare och spiskåpa. Ja, alla förstår problemet som kan uppstå, vid grillning, för de som bor vid grillplatserna.

 

Därför, använd aldrig tändvätska! Använd istället tändkuber, braständare eller varför inte tändpapper, som är ett sk Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningen.

 

Nu under rådande extrema torka är det också nödvändigt att vara extra noggrann vid grillning – ta därför alltid med en kanna vatten till grillen på Lehusgården för släckningen. Styrelsen fått flera rapporter om att obetänksamma grillare gått ifrån grillen på Lehusgården – utan att släcka den!

 

OBS! Om vi inte respekterar förbudet kommer Miljöförvaltningen att tvinga föreningen att stänga grillplatserna!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Nygammal styrelse!

maj 29th, 2018

Under förra veckan såg Baba Gassama till att protokollet från årets stämma delades ut i brevinkasten. Av protokollet framgår styrelsens sammansättning. Ordinarie styrelsemedlemmar är Jan Lindelöf, Anna Rogalska, Ola Ragnar, Martin Johansson, Mikael Arkevret, Nenad Jaksic och till suppleanter utsåg stämman Per Matses och Gunilla Sellerstam.

Vid det efterföljande konstituerande mötet utsåg styrelsen Jan Lindelöf till ordförande och Anna Rogalska till vice ordförande.

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen är mailadressen styrelsen@brinckanlehusen.se. Det finns också en brevlåda i 25:an, en halv trappa upp … mitt emot tvättstugan.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Felanmälan gör du även fortsättningsvis till Borg&Merio och Valvet kontaktar du när du har administrativa/ekonomiska ärenden.

 

Ingen tändvätska vid grillning!

maj 20th, 2018

I höstas hade vi vid två tillfällen besök av tjänstemän från stadens Miljöförvaltning. Vid ett tillfälle fick vi vår ”egenkontroll”, dvs hur vi skötte kontrollen av miljön våra fastigheter, kontrollerad. Där fick vi betyget ”med utmärkt beröm godkänd”… eller A+ i det nya betygssystemet. Se rapporten från november 2017.

Men det gick sämre när Miljöförvaltningen kontrollerade grillplatserna på Lehusgården och terassen på 21/23.

Där fick vi underkänt p.g.a. att grillarna överlag använde tändvätska för att få fyr på kolet, med efterföljande rökutveckling. Lägenheterna vid grillplatserna har, i likhet med de flesta lägenheter i vår förening, sk frånluftsventilation som fungerar så att lägenheternas ”friskluft” tas in genom don i överkant sovrums- och vardagsrumsfönster och sedan sugs ut via don i badrum, toalett, klädkammare och spiskåpa. Ja, ni förstår problemet som kan uppstå för de som bor vid grillplatserna.

Därför, använd aldrig tändvätska vid grillning på terassen 21/23 eller Lehusgården. Använd istället sk tändkuber eller liknande. Blir vi inte av med problemen kommer Miljöförvaltningen att tvinga oss att stänga grillplatserna. Tyvärr!

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Vi har fått frågor om vad som gäller vid grillning på balkong och där är vårt svar – använd elgrill, för att undvika risken för brand och samtidigt minimera risken för os i omgivande lägenheter.

 

Anmäl klotter – med mobilen!

maj 20th, 2018

Ladda Fastighetskontorets app Tyck till och använd den när du ser klotter på våra fasader, lådor för sandning och buskar(!). Appen hittar du på Stockholms stads hemsida under rubriken ”Tyck till med mobilen”.

Anmäler vi klottret till Fastighetskontoret så finns möjlighet att vi kan få bort klottret inom 24-timmar och samtidigt sänka föreningens kostnader för klottersanering.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Rastning av hundar – förbjudet på föreningens mark!

maj 13th, 2018

Det har kommit till styrelsens kännedom att föreningens mark, entrémarken på Brinckansidan och Lehusgården, används för rastning av hundar.

I anknytning till att vi fått information om företeelsen har vi fått frågan ”får man det?”. Vårt svar är klart och tydligt ”Nej, det får man självklart inte!”. Så här får vi boende hjälpas åt. Så, om du ser någon hundägare som glömt bort det självklara – påminn henne eller honom, snällt och vänligt …. men med en viss skärpa i rösten. Men skäll inte!

Styrelsen/Jan Lindelöf

PS Vi är helt införstådda med att ”de glömska hundägarna” är en mycket liten minoritet.

Kalaskulan – öppet hus tisdagen den 15 maj 17.00 – 18.30!

maj 11th, 2018

Kalaskulan, nu nerflyttad till Fatburs Kvarngata 13, är öppen för ”granskning” inför beslut på stämman. Fatburs Kvarngata 13 hittar du på baksidan av 17/19. Ingång från gång- och cykelvägen.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Det händer i (v)år!

maj 8th, 2018

Här kommer en kortfattat redovisning av vad som är på gång, och i vissa fall redan påbörjats.

Inför åtgärder, som direkt påverkar oss boende, kommer anlitade entreprenörer att avisera i brevinkasten.

För projektledningen, för samtliga projekt, står förvaltarna hos Borg&Merio.

 

Fortsatt upprustning av utemiljö

Vi fortsätter den stegvisa upprustningen av den utemiljö, som många tror är stadens men i själva verket, är föreningens.

 

Fönsterbleck och fogar bleck/puts

Efter praktiska prov har vi hittat en metod för att, på ett enkelt sätt, åtgärda fönsterbleck i behov av målning. Metoden innebär helt enkelt att vår plåtslagare monterar ett nytt fabriksbelagt bleck på de befintliga. I samband med montaget åtgärdas också skadade fogar mellan fönsterbleck och puts.

Under 2018 koncentrerar vi oss på de södervända fönstren.

 

Hissrenoveringen på Lehussidan fortsätter

Två hissar i  30 och 32 åtgärdades i januari – mars. I höst kommer ytterligare två hissar, i 18 och 20, att åtgärdas. I samband med renoveringen bättringsmålas vissa ytskikt i entrén.

 

Ommålning av hissfronter i 9/11, 17/19 och 21/23

Efter att vår målare, med gott resultat, återställt målningen på hissfronterna i 25/27 kommer nu övriga hissfronter på Brinckansidan återställas. I samband med arbetet med hissfronterna bättringsmålas även vissa ytskikt i entrén.

 

Renovering av tvättstugan i 32

Våra tvättstugor, nio stycken, har nu nått en ålder på upp mot trettio år. Stugan i 9/11 renoverades här om året och nu är det 32:ans tur.

Renoveringen avser i första hand yt- och tätskikt. Överlag är den maskinella utrustningen i föreningens tvättstugor av färskt datum.

 

Tvätt av balkongfronter

Av estestiska, men framförallt av tekniska, skäl är det dags att påbörja högtryckstvätt av balkongfronterna, med tillhörande balkongplattor. I en första etapp koncentrerar vi oss på balkongerna ut mot Fatburs Kvarngata.

 

Stamrensning

För att förebygga fuktskador kommer, under ledning av förvaltarna på Borg&Merio, stamspolning att påbörjas. I entreprenörens uppdrag kommer också att ingå rensning av vattenlås och stick fram till stammarna.

Övrigt

Till listan med ovanstående handfasta projekt kan vi lägga några mindre utredningsprojekt, som syftar till att få fram underlag till underhållsplanen.

 

Var uppmärksam!

Som redan skrivet: Inför åtgärder, som direkt påverkar oss boende, kommer anlitade entreprenörer att avisera i brevinkasten. Så håll koll på dörrmattan!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

… och de nominerade är …

april 27th, 2018

Nu är det snart dags för årsstämma! Om allt har funkat har du fått en laddning dokument i ditt brevinkast, nämligen:

– Kallelse, med dagordning

– Förvaltningsberättelse och Årsredovisning

– Motioner

– Blankett för fullmakt

– Förslag till nya stadgar

Men vad du inte fått är styrelsens nominering av valberedare … men den kommer här. De nominerade är:

– Stefan Rosengren, sammankallande

– Christel Antoft Granwald

– Åsa Göransson.

Mao, tre veteraner som, efter 7 år som beredare, känner föreningens medlemmar ”utan och innan”.

I samma laddning av stämmodokument ligger också en blankett för ”registrering för föreningsinformation som e-post”. Jamen, jag är ju redan registrerad, kanske Någon tänker. Helt rätt, dvs om du fått den här informationen som e-post. Men till sommaren måste vi slänga vårt register för ”medlemsinformation som e-post” i en digital papperskorg och bygga upp ett helt nytt register, nu endast för boende i föreningen.

Jaha, tänker nog En och Annan, det är det här med att vi måste följa det nya regelverket GDPR, som är till för att skydda vår personliga integritet. Alla som tänker så tänker rätt. Så fyll i blanketten och lägg den i föreningens brevlåda en halv trappa upp i 25:an.

väl mött den 15:e!

Jan Lindelöf/Styrelsen