Brinckan Lehusen - logotyp

Hantering av nycklar vid entreprenader

oktober 4th, 2018

 

Under hösten pågår ett par projekt som innebär att entreprenörerna måste komma in i lägenheterna, t.ex. vid rensning av avlopp och ventilationskontroll.

 

Tidigare har vi löst överlämningen av nycklar till entreprenörerna genom att de har haft folk på plats i entréerna mellan 8 – 8.15.

 

För att förenkla överlämnandet av nycklar har vi låtit installera två nyckelskåp med nyckelinkast. Ett skåp är placerat i 25:an, en halv trappa upp, och ett till höger om gårdsentrén till 22:an, alltså åtkomligt från Lehusgården.

 

Vid avisering om arbeten i lägenheter, notera i vilket av de två nyckelskåpen du ska lägga din nyckelknippa. Efter avslutat arbete återlämnas nyckelknippan i ditt brevinkast.

 

En förutsättning för en enkel och korrekt hantering av nycklarna är att de är försedda med namn, adress och lägenhetsnummer, det nummer som finns på karmen till din lägenhetsdörr.

 

Märk upp en ordentlig nyckelbricka, alltså inga pappersetiketter, tejpbitar, etcetera. Alla förstår säkert varför en bra uppmärkning är nödvändig.

 

Det nya systemet, att överlämna nycklar, innebär att du nu inte längre behöver passa 8-tiden på morgonen. Nu kan du lämna nyckeln, i nyckelskåpen, när det passar dig. Praktiskt också för entreprenörerna.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Det händer – under hösten!

september 28th, 2018

 

Här kommer några förtydliganden till tidigare information om ”pågående projekt”.

 

Nytt sprinkleranläggning i Södra station

 

Landstingets trafikavdelning har informerat styrelsen, som endast vidarebefordrat informationen, om att en installation pågår av ett ny sprinkleranläggning för Södra station. Samtidigt sker en översyn av rökgasluckor och brandlarm. Installationen är nödvändig för att skydda såväl stationen som våra ovanliggande fastigheter. Arbetena sker enligt de regler som finns i servitutet för stationen.

 

Obligatorisk ventilationskontroll

 

Enligt lagen om Obligatorisk VentilationsKontroll är det nu dags igen för en kontroll av våra 23 ventilationssystem. Syftet med kontrollen är att garantera ett bra inomhusklimat. Föreningen följer givetvis denna lag. För att kontrollen ska ge ett godkännande krävs att lägenheternas kanaler rensas och att ventilationsdonen injusteras till lagenligt flöde. Håll ögonen öppna för entreprenören AirCanos avisering. Arbetena påbörjas vecka 42.

 

Rensning av avlopp

 

Nu har vi snart kommit halvvägs med rensningen av avloppstammar, dragningar i kök och badrum samt vattenlås. Rensningen är nödvändig för att förebygga översvämningar i lägenheterna. Under det senaste året har flera medlemmar drabbats, i ordets verkliga bemärkelse, av att få sina lägenheter översvämmade med ”skitvatten”. Även här är det entreprenören, GG Högtryck AB, som ansvarar för aviseringen.

 

Utbyte av fönsterbleck och omfogning

 

Vi har påbörjat ett utbyte av fönsterbleck som saknar skyddande färg. Utan färg kommer blecken att rosta. I samband med montaget av det nya blecket ses fogarna mellan bleck och puts över. Utan fungerande fogar kommer puts, med bakomliggande isolering, att fuktskadas med mycket stora kostnader som följd. Med tanke på att har över 2.000 fönsterbleck i föreningen kommer arbetet att fortsätta ett par år framöver.

 

Rengöring av balkongfronter

 

Rengöring av balkongfronter och balkongplattornas kanter är påbörjad och görs för att avlägsna skadliga beläggningar. Åtgärden förlänger livslängden men görs också för att våra fastigheter ska ge ett välvårdat intryck, något som vi vet alla uppskattar. I år är planeringen att vi tar balkongerna mot Fatburs Kvarngata. Övriga balkonger åtgärdar vi kommande år.

För att skydda dina saker på balkongen – följ entreprenörens anvisningar.


 

Styrelsen/Jan Lindelöf

Information om arbeten nattetid på Södra Station

september 13th, 2018

 

Föreningen har fått ett meddelande från projektledaren för de pågående arbeten på Södra Station. Så här lyder meddelandet:

 

”På uppdrag av Trafikförvaltningen arbetar vi med att förstärka och uppdatera brandskyddet på station Stockholm Södra. Arbetsområdet innefattar insatser ovan samtliga spår samt perronger.

Under dessa arbeten kommer det att behöva borras i takbjälklaget ovan spår.

För att kunna utföra dessa arbeten på ett säkert sätt måste spåren vara fri från trafik samt att det måste vara spänningslöst.

Detta går endast att planera in under nattetid då det är några timmar utan trafik. De dagar och tider vi kommer att behöva borra är:

 

Natt mot 18/9 00.00-03.00

Natt mot 21/9 00.00-03.00

Natt mot 25/9 00.00-03.00

Natt mot 28/9 00.00-03.00

Natt mot 2/10 00.00-03.00

Natt mot 5/10 00.00-03.00

Natt mot 9/10 00.00-03.00

Natt mot 12/10 00.00-03.00

Natt mot 16/10 00.00-03.00

Natt mot 19/10 00.00-03.00

Natt mot 23/10 00.00-03.00

Natt mot 26/10 00.00-03.00

Natt mot 30/10 00.00-03.00

Natt mot 2/11 00.00-03.00

Natt mot 9/11 00.00-03.00

Natt mot 13/11 00.00-03.00

Natt mot 16/11 00.00-03.00

Natt mot 20/11 00.00-03.00

Natt mot 23/11 00.00-03.00.”

 

Kommentar:

Projektledaren skriver  ”behöva borras i takbjälklaget ovan spår”. Ur föreningens synvinkel innebär det att ”det kommer att borras i föreningens golvbjälklag” och vi vet alla hur det låter när det borras i fastigheten – minst sagt irriterande!

 

Nu syftar åtgärderna till att förbättra brandsäkerheten på stationen, dvs även i föreningens fastigheter på Brinckansidan, så vi får väl försöka stå ut …  nu är vi alla fall förvarnade.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

Du som glömt …

september 7th, 2018

 

På försommaren skrev vi om samhällets nya GDPR-regler, som skapats för att förstärka ”den personliga integriteten på nätet”. För föreningen innebär att vi måste kassera vårt gamla register som förmedlade informationen från hemsidan som e-post.

 

Men innan vi kasserar vårt gamla register kommer vi att bygga upp ett nytt GDPR-säkrat register – med utgångspunkt från de anmälningsblanketter som många av er lämnat i föreningens brevlåda.


 

OBS – tilläggstext!

 

När styrelsen mottagit din anmälan kommer du att läggas i prenumerationsregistret.

 

Ditt användarnamn kommer alltid att vara ditt lägenhetsnummer.

 

Är ni fler i familjen som ska registreras läggs ett -2, -3 osv. till efter lägenhetsnumret.

 

Du kommer därefter att få ett mail som bekräftar att du är tillagd i prenumerationsregistret. Via en länk i mailet går du sedan in och skapa dig ett eget, personligt lösenord. Skriv in det lösenord du vill ha och klicka sedan på ”Återställ lösenord”.

 

(Skriv ned det någonstans, så du kommer ihåg det.)


 

Du som glömt att fylla i en blankett – fyll i en och lägg den i föreningens brevlåda, en halv trappa upp i 25:an. Blanketter hittar du på anslagstavlan i din entré.

 

Missa inte möjligheten att få föreningsinformation som e-post!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Nu rensas …. fortsättning följer!

september 6th, 2018

 

Nu är planeringen klar, även för rensningen i Fatburs Kvarngata 28 till 32.

 

Vecka 39:

Måndag – Fatburs Kvarngata 24

Tisdag – Fatburs Kvarngata 26

Onsdag – Fatburs Kvarngata 28

Torsdag – Fatburs Kvarngata 30

Fredag – Fatburs Kvarngata 32.

 

Håll ögonen öppna för GG Högtrycks avisering, i entréer, hissar, och inte minst, i brevinkast. Följ också uppmaningen att lämna nycklar till företagets ”rensare” – rensningen förutsätter tillgång till trapphuset alla lägenheter under ”rensningsdagen” –  och håll rent under diskbänken.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Nu rensas våra avloppssystem!

september 3rd, 2018

Redan före sommaren påbörjades rensning i 9/11. Nu fortsätter vår entreprenör GG Högtryck AB, som aviserat i entréer, hissar och brevinkast, med övriga trapphus. Planeringen ser ut så här:

 

Vecka 37:

Måndag             Fatburs Kvarngata 17

Tisdag                Fatburs Kvarngata 19

Onsdag              Fatburs Kvarngata 21

Torsdag             Fatburs Kvarngata 23

Fredag               Fatburs Kvarngata 25

 

Vecka 38:

Måndag             Fatburs Kvarngata 27

Tisdag                Fatburs Kvarngata 16

Onsdag              Fatburs Kvarngata 18

Torsdag             Fatburs Kvarngata 20

Fredag               Fatburs Kvarngata 22

 

Vecka 39:

Måndag             Fatburs Kvarngata 24

Tisdag                Fatburs Kvarngata 26.

 

Som vår entreprenör skriver i sin avisering: På grund av risken för ÖVERSVÄMNING är det mycket viktigt att vi kommer in i din lägenhet! I klartext – spolningen kommer inte att kunna ske om inte alla lägenheter i trapphuset är tillgängliga under spoldagen!

Så, om du inte kan vara hemma under aviserad ”spoldag” – lämna dina nycklar till GG´s montörer som är på plats i entrén vid 8.00.

Notera också att det ska vara undanplockat under diskbänken för att möjliggöra rensningen av vattenlåset.

Vid frågor om rensningen – kontakta Borg&Merio.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Hissrenoveringen fortsätter

augusti 20th, 2018

 

Planeringen av höstens och vinterns hissrenoveringar på Lehussidan är nu klar. Planen ser ut så här:

 

Fatbur Kvarngata 18 Renoveringen påbörjas måndagen den 8 oktober och beräknas vara klar fredag 2 november

Fatbur Kvarngata 20 Renoveringen påbörjas måndagen den 5 november vecka 45 och beräknas vara klar fredag 30 november

Fatbur Kvarngata 16 Renoveringen påbörjas måndagen den 7 januari och beräknas vara klar fredagen 1 februari

Fatbur Kvarngata 26 Renoveringen påbörjas måndagen den 4 februari och beräknas vara klar fredag 1 mars.

 

Entreprenören, Mankan Hiss AB, kommer med ytterligare information inför starten i de olika trapphusen. Borg&Merio kommer att ställa ut postboxar i de berörda trapphusen. Du som har frågor om renoveringen – kontakta Borg&Merio.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

Tvättstugan i 32:an renoverad!

augusti 9th, 2018

 

Nu är det, sedan en tid tillbaka, möjligt att boka tvättstugan i 32:an, efter en omfattande renovering. Stugan har bl.a. fått nya yt- och tätskikt, ny belysning och snickerierna har målats.

 

Vi har bibehållit det gamla, välfungerande, bokningssystemet, med placering av en bokningscylinder i en tavla. Du som saknar cylinder, beställ en ny från Borg&Merio! OBS! Detta gäller för alla föreningen bokningstavlor.

 

Vi vill i det här sammanhanget påpeka att varje tvättpass ska avslutas med städning av stugan. Glöm inte att göra rent i tumlarnas luddlådor (på Lehussidan) alternativt tumlarnas två filter (på Brinckansidan)! Gör också rent i tvättmedelsfacken, som går att dra ut.! Tänk m.a.o. på dina efterkommande!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Förbud mot grillning!

juli 26th, 2018

Länstyrelsen har, som ni kanske hört eller läst, tillsvidare infört ett utökat eldningsförbud. Förbudet är totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och på särskilt iordningsställda grillplatser.

Förbudet gäller för vår del grillplatserna på Lehusgården och terassen 21/23.

Hjälp till att sprida informationen vidare!

Vid frågor om förbudet – kontakta Storstockholms brandförsvar …. storstockholm.brand.se.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Påminnelse – INGEN TÄNDVÄTSKA!

juli 21st, 2018

Vid Miljöförvaltningens besök 2017, efter klagomål från boende, fick föreningen ett föreläggande om att informera våra medlemmar om att tändvätska inte får användas vid tändning av grillen på Lehusgården och terassen i 21/23, vilket vi också gjorde inför grillsäsongen 2018.

 

Lägenheterna vid grillplatserna har, i likhet med de flesta lägenheter i vår förening, sk frånluftsventilation som fungerar så att lägenheternas ”friskluft” tas in genom don i överkant sovrums- och vardagsrumsfönster och sedan sugs ut via don i badrum, toalett, klädkammare och spiskåpa. Ja, alla förstår problemet som kan uppstå, vid grillning, för de som bor vid grillplatserna.

 

Därför, använd aldrig tändvätska! Använd istället tändkuber, braständare eller varför inte tändpapper, som är ett sk Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningen.

 

Nu under rådande extrema torka är det också nödvändigt att vara extra noggrann vid grillning – ta därför alltid med en kanna vatten till grillen på Lehusgården för släckningen. Styrelsen fått flera rapporter om att obetänksamma grillare gått ifrån grillen på Lehusgården – utan att släcka den!

 

OBS! Om vi inte respekterar förbudet kommer Miljöförvaltningen att tvinga föreningen att stänga grillplatserna!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen