Brinckan Lehusen - logotyp

Möte med valberedning – 26:e november 15.00

november 20th, 2017

Var med att skapa en bra och trivsam bostadsrättsförening

Vi vill träffa såväl nyinflyttade som ”gamla” medlemmar. Vi bjuder på fika och informerar om vårt samt styrelsens uppdrag och arbete.

Var: Fatburskvarngata 9 – 11 (i festlokalen en halv trappa upp)

När: 26 november 15.00 – 16.00

Välkommen!

Valberedningen, Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen.

Stefan Rosengren 0768 – 80 08 85

Åsa Göransson 0739 – 64 03 01

Christel Antoft-Granwald 0736 – 82 92 87.

Observera! Du måste vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få delta.

 

Oförändrad årsavgift 2018!

november 13th, 2017

Styrelsens budgetarbete, inför 2018, är nu i hamn – med ett beslut om att bibehålla 2017 års nivå på årsavgiften.
Styrelsen

 

 

8 – 17 och 17 – 22, nya tider för bokning av Kalaskulan!

oktober 26th, 2017

Nu är bokningstiderna för Kalaskulan, i 9/11, ändrade så att det går att boka:

– dag, mellan 8 – 17

– kväll, mellan 17 – 22. Observera att lokalen ska vara städad och utrymd till 22.

Ändringen är införd för att lokalen ska kunna användas på ett bättre sätt, dvs av flera. Tidigare förhindrade en bokning inför en kvällsaktivitet att lokalen kunde användas under dagtid av någon annan …. och vice versa.

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

PS Det är fortfarande fullt möjligt att boka såväl dag som kväll, samma dag.

 

 

 

Bastun i 30 klar till Lucia!

oktober 21st, 2017

I våras fuktskadades bastun på Fatburs Kvarngata 30. Som tur var så skadades inte den intilliggande gymnastiksalen, som har varit i bruk även under rivning och uttorkning.

Nu när försäkringsfrågorna är avklarade har föreningen anlitat företaget Dipart för återuppbyggnaden.

Om allt funkar som det ska kommer vi att ha en nyrenoverad och fräsch bastu i 30 till Lucia. Vi får hålla tummarna!

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Bastun i 23:an är i full drift! Bokas på föreningens hemsida.

Ny tomträttsgäld, fr.o.m. 30 juni 2019

oktober 10th, 2017

Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2017 om ny tomträttsavgäld. Stadens exploateringskontor har nu, på uppdrag av kommunfullmäktige, räknat fram den framtida tomträttsgälden, dvs markhyran, för stadens olika stadsdelar.

En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där 40 % av höjningen slår igenom år 1, 55 % år 2, 70 % år 3, 85 % år 4 och 100 % år 5-10.

På stora delar av Södermalm är idag gälden 98.8 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Efter en stegvis höjning kommer avgälden efter 5 år uppgå till 185 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

De nya villkoren regleras i tilläggsavtal och föreningens avtal löper ut den 30 juni 2019 (andra föreningar kan ha andra regleringstidpunkter).

Cirka 15 – 18 månader innan det att avtalet löper ut brukar Exploateringskontoret skicka ut ett brev till tomträttsinnehavaren om att avgälden löper ut, därefter regleras de nya villkoren i ett tilläggsavtal till tomträttstavtalet.

Utifrån den information som framgår på Exploateringskontorets hemsida kommer gälden för föreningens del från och med den 30 juni 2019 höjas stegvis under fem år till 185 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

Föreningen har inte ännu fått något förslag på tilläggsavtal. Om föreningen väljer att inte godta det tilläggsavtal som kommer erhållas kan frågan prövas av domstol.

Styrelsen arbetar nu med de olika handlingsalternativen och dess konsekvenser.

Ola Ragnar/Styrelsen

Lehussidans hissar renoveras!

september 5th, 2017

För renoveringen har föreningen, efter upphandling, anlitat ManKan Hiss AB, som under många år skött föreningens 20 hissar.

Arbetet med hissarna i:

– 22 och 24 startar i vecka 41 i år

– 30 och 32 startar i vecka 02 2018

– 18 och 20 startar i vecka 41 2018

– 16 och 26 startar i vecka 02 2019.

Hissarna kommer att vara avstängda under de ca fyra veckor som en renovering tar. De berörda i den första renoveringsomgången är redan informerade per brev. Frågor om hissrenoveringen besvaras av ManKan Hiss AB, se den information företaget kommer att dela ut innan byggstart.

Hissarna på Brinckansidan renoverades 2004, under Svenska Bostäderstiden, och där ligger en renovering minst 10 – 15 år fram i tiden.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Hissen i 28:an renoverades för ett par år sedan och kommer alltså inte att beröras av någon renovering.

 

”Ny” styrelse

augusti 26th, 2017

Efter stämman i maj har två styrelsemedlemmar, ordföranden Lars Nordström och ledamoten Ann Lindblad, flyttat från föreningen. Styrelsen har därför haft ett nytt sk konstituerande styrelsemöte. Nu ser styrelsen ut så här:

• Ordförande, Jan Lindelöf

• Vice ordförande, Henrik Mungenast

• Sekreterare, Anna Rogalska Hedlund

• Ledamöter: Mikael Arkevret, Per Matses, Ulf Wernersson, Martin Johansson och Ola Ragnar.

Styrelsen når du på styrelsen@brinckanlehusen.se.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Protokoll från årsstämman

juni 15th, 2017

 

Klicka på länken längst ner för att läsa protokollet från årsstämman.

Styrelsen

Protokoll från årsstämma 2017

 

 

 

Förvaltaren informerar – Cykelrensning den 14 juni!

juni 8th, 2017

Nu rensar vi samtliga cykel- och barnvagnsrum!

Som vi tidigare informerat om är det nu dags att vårstäda för att ge plats åt cyklar- och barnvagnar som används.

I cykelrummen får endast cyklar förvaras och i barnvagnsrummen får endast barnvagnar, barncyklar, pulkor och snowracers förvaras.

Allt som inte hör hemma i cykel- och barnvagnsrummen kommer att forslas bort!

Märk därför upp era cyklar/barnvagnar med den nya märklappen ni fått från oss, innan den 14 juni! Behöver ni fler märklappar – kontakta oss.

OBS! De gamla märklapparna från förra året gäller inte längre!

Cyklar och övrigt som är omärkt efter den 14 juni, kommer att forslas bort.

Kontakta oss om något felaktigt blivit bortkört så återfås detta mot beskrivning inom 3 månader efter rensningen den 15/6.

Med vänlig hälsning

Borg&Merio Fastighetsförvaltning AB

 

Välkommen till föreningsstämma!

maj 1st, 2017


Medlemmarna I Brf Brinckan-Lehusen kallas till ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2017.
Vi inleder kvällen med att bjuda på förfriskningar med snittar. Därefter fortsätter vi med ett intressant föredrag om Södra stations spännande arkitektur.

Glöm inte att ta med legitimation och den tryckta kallelsen som du får I brevlådan. Om du inte själv kan komma och istället vill skicka ett ombud ska han eller hon ha med sig en påskriven fullmakt från dig.

När:
Den 18 maj kl 17:30
Var: I aulan i Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55 (ingång från skolgården)


Kvällens program:

17:30           Insläpp och registrering
17:40           Medlemmarna bjuds på förfriskningar och snittar
18:00           Föreläsning om Södra Stations säregna charm, vad tanken var från början, hur det är idag och vad det kan bli i framtiden. Föredragshållare: Karin Saler, arkitekt.
19:00           Årsstämman börjar

 

Varmt välkomna!
Styrelsen för Brf Brinckan-Lehusen

 

Länkar:

Kallelse_Brf_Brinckan-Lehusen

Årsredovisning Brf Brinckan-Lehusen 2016
Q&A om att kunna påverka sin brf
Styrelsens sammansättning