Brinckan Lehusen - logotyp

Förvaltaren informerar – uppgradering av passagesystem!

december 7th, 2018

Tisdagen den 11/12 kommer LåsTeam att utföra en nödvändig uppgradering av föreningens inpasseringssystem, dvs taggläsare och porttelefoner.

Mellan 13:00 till 17:00 finns en stor risk för kortvariga driftstörningar.

Om inte er tagg, eller porttelefon, fungerar under den perioden, avvakta fem minuter och försök igen.

 

Vänliga hälsningar

 

Tomas och Jari

Förvaltare på Borg&Merio

 

Inbjudan från valberedningen!

december 7th, 2018

Var med att skapa en bra och trivsam bostadsrättsförening!

Vi vill träffa dig som precis har flyttat in och du som bor här och är intresserade av styrelsearbete. Vi bjuder på fika och informerar om vårt och styrelsens arbete.

Du måste vara medlem i bostadsrättsföreningen för att delta.

Var: Festlokalen Kalaskulan Fatburs Kvarngata 13, med ingång från baksidan av 17/19

När: 9 december 15.00 – 17.00

Vänliga hälsningar

Valberedningen, Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen.

 

Stefan Rosengren 0768-80 08 85,

Åsa Göransson 0739-64 03 01,

Christel Antoft-Granwald 0736-82 92 87.

1:a Advent – Kontrollera era brandvarnare!

december 1st, 2018

Den 1:a advent kommer det att tändas ett och annat stearinljus ….. och sedan fortsätter ”tändandet” till långt efter nyår … men innan ni tänder på, KONTROLLERA ERA BRANDVARNARE … för er egen, och era ”nära och käras” skull, men också för era grannars skull.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

Årsavgiften för 2019 … ingen höjning!

november 23rd, 2018
Vi har nu avslutat arbetet med budgeten för 2019. Efter en genomgång av årets intäkter och utgifter, för allt mellan fjärrvärme och skötseln av utemiljön, har vi kommit fram till att vi kan ligga kvar på årets avgiftsnivå, utan att behöva pruta på skötsel och underhåll. Alltså ingen höjning av årsavgiften 2019!
Styrelsen

Din mamma bor inte här – så gör rent själv!

november 6th, 2018

 

Det händer, till och från, att vi i styrelsen får ta emot klagomål på hur det ser ut i våra nio tvättstugor. Visserligen sällan, men ibland riktas klagomålen på Vita Fläckens killar. Men en sak är helt klar – de är inte Alex och Lamin som ”stökar ner”, tvärtom.

 

I avtalet med Vita Fläcken ingår städning endast en dag i veckan. Övriga dagar i veckan ansvarar vi som använder tvättstugorna för städningen, en städning som ska utföras efter avslutat tvättpass, av den som just använt tvättstugan. En självklar, enkel och lättförståelig regel … skulle man kunna tro.

 

Men nu är det så att i många fall får ”tvättare” inleda sitt tvättpass med att städa efter den som haft tvättpasset innan. Irriterande? Ja, det tycker nog de flesta.

 

Det har visat sig att ”misskötsel av den gemensamma tvättstugan” är en av de vanligaste orsakerna till grannosämja. Onödigt kan man tycka ….så för grannsämjans skull – ”städa” tvättstugan efter att du avslutat ditt tvättpass!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Jag tänker inte komma med några instruktioner om ”hur man städar”, om man är osäker kan ju chansa på ”jag gör som hemma”. Men här är de vanligaste missarna:

– tvättmedelsfacken lämnas odiskade. Observera att facken på de små maskinerns går att dra ut!

– torktumlarnas luddlådorna i töms inte. Gäller tumlarna i tvättstugorna på Lehussidan.

– torktumlarnas filter görs inte rena. Gäller torktumlarna i tvättstugorna på Brinckansidan.

 

En bild från i 25:ans tvättstuga, i början av ett tvättpass. Här har Någon glömt att torktumlarnas filter ska rengöras. Slarvigt av Någon, eller hur?

Obligatorisk ventilationskontroll – på gång!

oktober 19th, 2018

 

Vi har tidigare, på hemsidan, informerat om att en obligatorisk ventilationskontroll är på gång. Du som har registerat dig har också fått informationen som e-post.

I veckan som gick har föreningens entreprenör AirCano ägnat sig åt våra 23 fläktrum, ni kanske hört att rensning av kanaler pågått.

Nu på måndag, den 22:a oktober, påbörjar de arbetena i våra 335 lägenheter samt alla lokaler. Ni kanske redan uppmärksammat informationen i våra entréer. På plats i lägenheten fortsätter de rensningen av kanaler, injusterar ventilationsdon … medmera.

En del av er har t.o.m. hunnit få en avisering i brevinkastet. Principen är att ni ska ha informationen ca en vecka innan teknikerna ska in i er lägenhet.

Av aviseringen framgår hur ni ska förbereda er lägenhet. Följ instruktionerna så att arbetet löper utan onödiga kostnader för föreningen.

För att underlätta nyckelhanteringen, för våra boende och entreprenörer, finns nu möjlighet att lägga sin nyckel i en nyckelbox, placering se aviseringslappen. Observera att nyckeln återlämnas i brevinkastet efter avslutat arbete.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

 

PS Du som vill veta mer om OVK, dvs obligatorisk ventilationskontroll – gå in på Boverkets hemsida.

 

 

 

Hantering av nycklar vid entreprenader

oktober 4th, 2018

 

Under hösten pågår ett par projekt som innebär att entreprenörerna måste komma in i lägenheterna, t.ex. vid rensning av avlopp och ventilationskontroll.

 

Tidigare har vi löst överlämningen av nycklar till entreprenörerna genom att de har haft folk på plats i entréerna mellan 8 – 8.15.

 

För att förenkla överlämnandet av nycklar har vi låtit installera två nyckelskåp med nyckelinkast. Ett skåp är placerat i 25:an, en halv trappa upp, och ett till höger om gårdsentrén till 22:an, alltså åtkomligt från Lehusgården.

 

Vid avisering om arbeten i lägenheter, notera i vilket av de två nyckelskåpen du ska lägga din nyckelknippa. Efter avslutat arbete återlämnas nyckelknippan i ditt brevinkast.

 

En förutsättning för en enkel och korrekt hantering av nycklarna är att de är försedda med namn, adress och lägenhetsnummer, det nummer som finns på karmen till din lägenhetsdörr.

 

Märk upp en ordentlig nyckelbricka, alltså inga pappersetiketter, tejpbitar, etcetera. Alla förstår säkert varför en bra uppmärkning är nödvändig.

 

Det nya systemet, att överlämna nycklar, innebär att du nu inte längre behöver passa 8-tiden på morgonen. Nu kan du lämna nyckeln, i nyckelskåpen, när det passar dig. Praktiskt också för entreprenörerna.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Det händer – under hösten!

september 28th, 2018

 

Här kommer några förtydliganden till tidigare information om ”pågående projekt”.

 

Nytt sprinkleranläggning i Södra station

 

Landstingets trafikavdelning har informerat styrelsen, som endast vidarebefordrat informationen, om att en installation pågår av ett ny sprinkleranläggning för Södra station. Samtidigt sker en översyn av rökgasluckor och brandlarm. Installationen är nödvändig för att skydda såväl stationen som våra ovanliggande fastigheter. Arbetena sker enligt de regler som finns i servitutet för stationen.

 

Obligatorisk ventilationskontroll

 

Enligt lagen om Obligatorisk VentilationsKontroll är det nu dags igen för en kontroll av våra 23 ventilationssystem. Syftet med kontrollen är att garantera ett bra inomhusklimat. Föreningen följer givetvis denna lag. För att kontrollen ska ge ett godkännande krävs att lägenheternas kanaler rensas och att ventilationsdonen injusteras till lagenligt flöde. Håll ögonen öppna för entreprenören AirCanos avisering. Arbetena påbörjas vecka 42.

 

Rensning av avlopp

 

Nu har vi snart kommit halvvägs med rensningen av avloppstammar, dragningar i kök och badrum samt vattenlås. Rensningen är nödvändig för att förebygga översvämningar i lägenheterna. Under det senaste året har flera medlemmar drabbats, i ordets verkliga bemärkelse, av att få sina lägenheter översvämmade med ”skitvatten”. Även här är det entreprenören, GG Högtryck AB, som ansvarar för aviseringen.

 

Utbyte av fönsterbleck och omfogning

 

Vi har påbörjat ett utbyte av fönsterbleck som saknar skyddande färg. Utan färg kommer blecken att rosta. I samband med montaget av det nya blecket ses fogarna mellan bleck och puts över. Utan fungerande fogar kommer puts, med bakomliggande isolering, att fuktskadas med mycket stora kostnader som följd. Med tanke på att har över 2.000 fönsterbleck i föreningen kommer arbetet att fortsätta ett par år framöver.

 

Rengöring av balkongfronter

 

Rengöring av balkongfronter och balkongplattornas kanter är påbörjad och görs för att avlägsna skadliga beläggningar. Åtgärden förlänger livslängden men görs också för att våra fastigheter ska ge ett välvårdat intryck, något som vi vet alla uppskattar. I år är planeringen att vi tar balkongerna mot Fatburs Kvarngata. Övriga balkonger åtgärdar vi kommande år.

För att skydda dina saker på balkongen – följ entreprenörens anvisningar.


 

Styrelsen/Jan Lindelöf

Information om arbeten nattetid på Södra Station

september 13th, 2018

 

Föreningen har fått ett meddelande från projektledaren för de pågående arbeten på Södra Station. Så här lyder meddelandet:

 

”På uppdrag av Trafikförvaltningen arbetar vi med att förstärka och uppdatera brandskyddet på station Stockholm Södra. Arbetsområdet innefattar insatser ovan samtliga spår samt perronger.

Under dessa arbeten kommer det att behöva borras i takbjälklaget ovan spår.

För att kunna utföra dessa arbeten på ett säkert sätt måste spåren vara fri från trafik samt att det måste vara spänningslöst.

Detta går endast att planera in under nattetid då det är några timmar utan trafik. De dagar och tider vi kommer att behöva borra är:

 

Natt mot 18/9 00.00-03.00

Natt mot 21/9 00.00-03.00

Natt mot 25/9 00.00-03.00

Natt mot 28/9 00.00-03.00

Natt mot 2/10 00.00-03.00

Natt mot 5/10 00.00-03.00

Natt mot 9/10 00.00-03.00

Natt mot 12/10 00.00-03.00

Natt mot 16/10 00.00-03.00

Natt mot 19/10 00.00-03.00

Natt mot 23/10 00.00-03.00

Natt mot 26/10 00.00-03.00

Natt mot 30/10 00.00-03.00

Natt mot 2/11 00.00-03.00

Natt mot 9/11 00.00-03.00

Natt mot 13/11 00.00-03.00

Natt mot 16/11 00.00-03.00

Natt mot 20/11 00.00-03.00

Natt mot 23/11 00.00-03.00.”

 

Kommentar:

Projektledaren skriver  ”behöva borras i takbjälklaget ovan spår”. Ur föreningens synvinkel innebär det att ”det kommer att borras i föreningens golvbjälklag” och vi vet alla hur det låter när det borras i fastigheten – minst sagt irriterande!

 

Nu syftar åtgärderna till att förbättra brandsäkerheten på stationen, dvs även i föreningens fastigheter på Brinckansidan, så vi får väl försöka stå ut …  nu är vi alla fall förvarnade.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

Du som glömt …

september 7th, 2018

 

På försommaren skrev vi om samhällets nya GDPR-regler, som skapats för att förstärka ”den personliga integriteten på nätet”. För föreningen innebär att vi måste kassera vårt gamla register som förmedlade informationen från hemsidan som e-post.

 

Men innan vi kasserar vårt gamla register kommer vi att bygga upp ett nytt GDPR-säkrat register – med utgångspunkt från de anmälningsblanketter som många av er lämnat i föreningens brevlåda.


 

OBS – tilläggstext!

 

När styrelsen mottagit din anmälan kommer du att läggas i prenumerationsregistret.

 

Ditt användarnamn kommer alltid att vara ditt lägenhetsnummer.

 

Är ni fler i familjen som ska registreras läggs ett -2, -3 osv. till efter lägenhetsnumret.

 

Du kommer därefter att få ett mail som bekräftar att du är tillagd i prenumerationsregistret. Via en länk i mailet går du sedan in och skapa dig ett eget, personligt lösenord. Skriv in det lösenord du vill ha och klicka sedan på ”Återställ lösenord”.

 

(Skriv ned det någonstans, så du kommer ihåg det.)


 

Du som glömt att fylla i en blankett – fyll i en och lägg den i föreningens brevlåda, en halv trappa upp i 25:an. Blanketter hittar du på anslagstavlan i din entré.

 

Missa inte möjligheten att få föreningsinformation som e-post!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Nu rensas …. fortsättning följer!

september 6th, 2018

 

Nu är planeringen klar, även för rensningen i Fatburs Kvarngata 28 till 32.

 

Vecka 39:

Måndag – Fatburs Kvarngata 24

Tisdag – Fatburs Kvarngata 26

Onsdag – Fatburs Kvarngata 28

Torsdag – Fatburs Kvarngata 30

Fredag – Fatburs Kvarngata 32.

 

Håll ögonen öppna för GG Högtrycks avisering, i entréer, hissar, och inte minst, i brevinkast. Följ också uppmaningen att lämna nycklar till företagets ”rensare” – rensningen förutsätter tillgång till trapphuset alla lägenheter under ”rensningsdagen” –  och håll rent under diskbänken.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Nu rensas våra avloppssystem!

september 3rd, 2018

Redan före sommaren påbörjades rensning i 9/11. Nu fortsätter vår entreprenör GG Högtryck AB, som aviserat i entréer, hissar och brevinkast, med övriga trapphus. Planeringen ser ut så här:

 

Vecka 37:

Måndag             Fatburs Kvarngata 17

Tisdag                Fatburs Kvarngata 19

Onsdag              Fatburs Kvarngata 21

Torsdag             Fatburs Kvarngata 23

Fredag               Fatburs Kvarngata 25

 

Vecka 38:

Måndag             Fatburs Kvarngata 27

Tisdag                Fatburs Kvarngata 16

Onsdag              Fatburs Kvarngata 18

Torsdag             Fatburs Kvarngata 20

Fredag               Fatburs Kvarngata 22

 

Vecka 39:

Måndag             Fatburs Kvarngata 24

Tisdag                Fatburs Kvarngata 26.

 

Som vår entreprenör skriver i sin avisering: På grund av risken för ÖVERSVÄMNING är det mycket viktigt att vi kommer in i din lägenhet! I klartext – spolningen kommer inte att kunna ske om inte alla lägenheter i trapphuset är tillgängliga under spoldagen!

Så, om du inte kan vara hemma under aviserad ”spoldag” – lämna dina nycklar till GG´s montörer som är på plats i entrén vid 8.00.

Notera också att det ska vara undanplockat under diskbänken för att möjliggöra rensningen av vattenlåset.

Vid frågor om rensningen – kontakta Borg&Merio.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Hissrenoveringen fortsätter

augusti 20th, 2018

 

Planeringen av höstens och vinterns hissrenoveringar på Lehussidan är nu klar. Planen ser ut så här:

 

Fatbur Kvarngata 18 Renoveringen påbörjas måndagen den 8 oktober och beräknas vara klar fredag 2 november

Fatbur Kvarngata 20 Renoveringen påbörjas måndagen den 5 november vecka 45 och beräknas vara klar fredag 30 november

Fatbur Kvarngata 16 Renoveringen påbörjas måndagen den 7 januari och beräknas vara klar fredagen 1 februari

Fatbur Kvarngata 26 Renoveringen påbörjas måndagen den 4 februari och beräknas vara klar fredag 1 mars.

 

Entreprenören, Mankan Hiss AB, kommer med ytterligare information inför starten i de olika trapphusen. Borg&Merio kommer att ställa ut postboxar i de berörda trapphusen. Du som har frågor om renoveringen – kontakta Borg&Merio.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

Tvättstugan i 32:an renoverad!

augusti 9th, 2018

 

Nu är det, sedan en tid tillbaka, möjligt att boka tvättstugan i 32:an, efter en omfattande renovering. Stugan har bl.a. fått nya yt- och tätskikt, ny belysning och snickerierna har målats.

 

Vi har bibehållit det gamla, välfungerande, bokningssystemet, med placering av en bokningscylinder i en tavla. Du som saknar cylinder, beställ en ny från Borg&Merio! OBS! Detta gäller för alla föreningen bokningstavlor.

 

Vi vill i det här sammanhanget påpeka att varje tvättpass ska avslutas med städning av stugan. Glöm inte att göra rent i tumlarnas luddlådor (på Lehussidan) alternativt tumlarnas två filter (på Brinckansidan)! Gör också rent i tvättmedelsfacken, som går att dra ut.! Tänk m.a.o. på dina efterkommande!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Förbud mot grillning!

juli 26th, 2018

Länstyrelsen har, som ni kanske hört eller läst, tillsvidare infört ett utökat eldningsförbud. Förbudet är totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och på särskilt iordningsställda grillplatser.

Förbudet gäller för vår del grillplatserna på Lehusgården och terassen 21/23.

Hjälp till att sprida informationen vidare!

Vid frågor om förbudet – kontakta Storstockholms brandförsvar …. storstockholm.brand.se.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Påminnelse – INGEN TÄNDVÄTSKA!

juli 21st, 2018

Vid Miljöförvaltningens besök 2017, efter klagomål från boende, fick föreningen ett föreläggande om att informera våra medlemmar om att tändvätska inte får användas vid tändning av grillen på Lehusgården och terassen i 21/23, vilket vi också gjorde inför grillsäsongen 2018.

 

Lägenheterna vid grillplatserna har, i likhet med de flesta lägenheter i vår förening, sk frånluftsventilation som fungerar så att lägenheternas ”friskluft” tas in genom don i överkant sovrums- och vardagsrumsfönster och sedan sugs ut via don i badrum, toalett, klädkammare och spiskåpa. Ja, alla förstår problemet som kan uppstå, vid grillning, för de som bor vid grillplatserna.

 

Därför, använd aldrig tändvätska! Använd istället tändkuber, braständare eller varför inte tändpapper, som är ett sk Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningen.

 

Nu under rådande extrema torka är det också nödvändigt att vara extra noggrann vid grillning – ta därför alltid med en kanna vatten till grillen på Lehusgården för släckningen. Styrelsen fått flera rapporter om att obetänksamma grillare gått ifrån grillen på Lehusgården – utan att släcka den!

 

OBS! Om vi inte respekterar förbudet kommer Miljöförvaltningen att tvinga föreningen att stänga grillplatserna!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Nygammal styrelse!

maj 29th, 2018

Under förra veckan såg Baba Gassama till att protokollet från årets stämma delades ut i brevinkasten. Av protokollet framgår styrelsens sammansättning. Ordinarie styrelsemedlemmar är Jan Lindelöf, Anna Rogalska, Ola Ragnar, Martin Johansson, Mikael Arkevret, Nenad Jaksic och till suppleanter utsåg stämman Per Matses och Gunilla Sellerstam.

Vid det efterföljande konstituerande mötet utsåg styrelsen Jan Lindelöf till ordförande och Anna Rogalska till vice ordförande.

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen är mailadressen styrelsen@brinckanlehusen.se. Det finns också en brevlåda i 25:an, en halv trappa upp … mitt emot tvättstugan.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Felanmälan gör du även fortsättningsvis till Borg&Merio och Valvet kontaktar du när du har administrativa/ekonomiska ärenden.

 

Ingen tändvätska vid grillning!

maj 20th, 2018

I höstas hade vi vid två tillfällen besök av tjänstemän från stadens Miljöförvaltning. Vid ett tillfälle fick vi vår ”egenkontroll”, dvs hur vi skötte kontrollen av miljön våra fastigheter, kontrollerad. Där fick vi betyget ”med utmärkt beröm godkänd”… eller A+ i det nya betygssystemet. Se rapporten från november 2017.

Men det gick sämre när Miljöförvaltningen kontrollerade grillplatserna på Lehusgården och terassen på 21/23.

Där fick vi underkänt p.g.a. att grillarna överlag använde tändvätska för att få fyr på kolet, med efterföljande rökutveckling. Lägenheterna vid grillplatserna har, i likhet med de flesta lägenheter i vår förening, sk frånluftsventilation som fungerar så att lägenheternas ”friskluft” tas in genom don i överkant sovrums- och vardagsrumsfönster och sedan sugs ut via don i badrum, toalett, klädkammare och spiskåpa. Ja, ni förstår problemet som kan uppstå för de som bor vid grillplatserna.

Därför, använd aldrig tändvätska vid grillning på terassen 21/23 eller Lehusgården. Använd istället sk tändkuber eller liknande. Blir vi inte av med problemen kommer Miljöförvaltningen att tvinga oss att stänga grillplatserna. Tyvärr!

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Vi har fått frågor om vad som gäller vid grillning på balkong och där är vårt svar – använd elgrill, för att undvika risken för brand och samtidigt minimera risken för os i omgivande lägenheter.

 

Anmäl klotter – med mobilen!

maj 20th, 2018

Ladda Fastighetskontorets app Tyck till och använd den när du ser klotter på våra fasader, lådor för sandning och buskar(!). Appen hittar du på Stockholms stads hemsida under rubriken ”Tyck till med mobilen”.

Anmäler vi klottret till Fastighetskontoret så finns möjlighet att vi kan få bort klottret inom 24-timmar och samtidigt sänka föreningens kostnader för klottersanering.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Rastning av hundar – förbjudet på föreningens mark!

maj 13th, 2018

Det har kommit till styrelsens kännedom att föreningens mark, entrémarken på Brinckansidan och Lehusgården, används för rastning av hundar.

I anknytning till att vi fått information om företeelsen har vi fått frågan ”får man det?”. Vårt svar är klart och tydligt ”Nej, det får man självklart inte!”. Så här får vi boende hjälpas åt. Så, om du ser någon hundägare som glömt bort det självklara – påminn henne eller honom, snällt och vänligt …. men med en viss skärpa i rösten. Men skäll inte!

Styrelsen/Jan Lindelöf

PS Vi är helt införstådda med att ”de glömska hundägarna” är en mycket liten minoritet.

Kalaskulan – öppet hus tisdagen den 15 maj 17.00 – 18.30!

maj 11th, 2018

Kalaskulan, nu nerflyttad till Fatburs Kvarngata 13, är öppen för ”granskning” inför beslut på stämman. Fatburs Kvarngata 13 hittar du på baksidan av 17/19. Ingång från gång- och cykelvägen.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Det händer i (v)år!

maj 8th, 2018

Här kommer en kortfattat redovisning av vad som är på gång, och i vissa fall redan påbörjats.

Inför åtgärder, som direkt påverkar oss boende, kommer anlitade entreprenörer att avisera i brevinkasten.

För projektledningen, för samtliga projekt, står förvaltarna hos Borg&Merio.

 

Fortsatt upprustning av utemiljö

Vi fortsätter den stegvisa upprustningen av den utemiljö, som många tror är stadens men i själva verket, är föreningens.

 

Fönsterbleck och fogar bleck/puts

Efter praktiska prov har vi hittat en metod för att, på ett enkelt sätt, åtgärda fönsterbleck i behov av målning. Metoden innebär helt enkelt att vår plåtslagare monterar ett nytt fabriksbelagt bleck på de befintliga. I samband med montaget åtgärdas också skadade fogar mellan fönsterbleck och puts.

Under 2018 koncentrerar vi oss på de södervända fönstren.

 

Hissrenoveringen på Lehussidan fortsätter

Två hissar i  30 och 32 åtgärdades i januari – mars. I höst kommer ytterligare två hissar, i 18 och 20, att åtgärdas. I samband med renoveringen bättringsmålas vissa ytskikt i entrén.

 

Ommålning av hissfronter i 9/11, 17/19 och 21/23

Efter att vår målare, med gott resultat, återställt målningen på hissfronterna i 25/27 kommer nu övriga hissfronter på Brinckansidan återställas. I samband med arbetet med hissfronterna bättringsmålas även vissa ytskikt i entrén.

 

Renovering av tvättstugan i 32

Våra tvättstugor, nio stycken, har nu nått en ålder på upp mot trettio år. Stugan i 9/11 renoverades här om året och nu är det 32:ans tur.

Renoveringen avser i första hand yt- och tätskikt. Överlag är den maskinella utrustningen i föreningens tvättstugor av färskt datum.

 

Tvätt av balkongfronter

Av estestiska, men framförallt av tekniska, skäl är det dags att påbörja högtryckstvätt av balkongfronterna, med tillhörande balkongplattor. I en första etapp koncentrerar vi oss på balkongerna ut mot Fatburs Kvarngata.

 

Stamrensning

För att förebygga fuktskador kommer, under ledning av förvaltarna på Borg&Merio, stamspolning att påbörjas. I entreprenörens uppdrag kommer också att ingå rensning av vattenlås och stick fram till stammarna.

Övrigt

Till listan med ovanstående handfasta projekt kan vi lägga några mindre utredningsprojekt, som syftar till att få fram underlag till underhållsplanen.

 

Var uppmärksam!

Som redan skrivet: Inför åtgärder, som direkt påverkar oss boende, kommer anlitade entreprenörer att avisera i brevinkasten. Så håll koll på dörrmattan!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

… och de nominerade är …

april 27th, 2018

Nu är det snart dags för årsstämma! Om allt har funkat har du fått en laddning dokument i ditt brevinkast, nämligen:

– Kallelse, med dagordning

– Förvaltningsberättelse och Årsredovisning

– Motioner

– Blankett för fullmakt

– Förslag till nya stadgar

Men vad du inte fått är styrelsens nominering av valberedare … men den kommer här. De nominerade är:

– Stefan Rosengren, sammankallande

– Christel Antoft Granwald

– Åsa Göransson.

Mao, tre veteraner som, efter 7 år som beredare, känner föreningens medlemmar ”utan och innan”.

I samma laddning av stämmodokument ligger också en blankett för ”registrering för föreningsinformation som e-post”. Jamen, jag är ju redan registrerad, kanske Någon tänker. Helt rätt, dvs om du fått den här informationen som e-post. Men till sommaren måste vi slänga vårt register för ”medlemsinformation som e-post” i en digital papperskorg och bygga upp ett helt nytt register, nu endast för boende i föreningen.

Jaha, tänker nog En och Annan, det är det här med att vi måste följa det nya regelverket GDPR, som är till för att skydda vår personliga integritet. Alla som tänker så tänker rätt. Så fyll i blanketten och lägg den i föreningens brevlåda en halv trappa upp i 25:an.

väl mött den 15:e!

Jan Lindelöf/Styrelsen

Förvaltaren informerar!

april 24th, 2018

Städning och rensning i cykel- och barnvagnsrum!

Nu är det dags för den årliga vårstädning av föreningens cykel- och barnvagnsrum, samt rensning för att ge plats åt cyklar och barnvagnar som används.

I cykelrummet får endast cyklar förvaras och i barnvagnsrummen får endast barnvagnar, barncyklar, pulkor och snowracers förvaras.

Allt annat kommer att forslas bort.

Märk upp familjens cyklar och barnvagnar, m.m. med märklapparna ni fått i brevinkastet.

Skriv på ditt namn och ditt tresiffriga lägenhetsnummer och fäst märklapparna med de medskickade buntbanden. Ditt lägenhetsnummer hittar du på ditt avtal och på utsidan av din lägenhetsdörr.

Behöver du fler märklappar och buntband finns de att hämta vid tvättstugornas bokningstavlor.

OBSERVERA! FÖRRA ÅRETS MÄRKLAPPAR GÄLLER EJ!!!!!

Omärkta cyklar, barnvagnar, pulkor etcetera kommer att forslas bort efter 14 maj.

Kontakta oss på Borg&Merio något felaktigt blivit bortkört så återfås detta mot beskrivning – inom tre månader efter rensningen den 14 maj.

Med vänlig hälsning

Borg&Merio Förvaltning AB

Regler för andrahandsuthyrning?

april 20th, 2018

På senaste tiden har det kommit frågor om vad som gäller för andrahandsuthyrningar, bl.a vad gäller om man vill hyra ut sin lägenhet via AirBnB och liknade nättjänster.

Vårt, i likhet med alla andra fastighetsägares, svar är ”samma regler som för alla andra andrahandsuthyrningar”.

Nu har inte vår föreningen hittat på några egna regler, vi har de regler som gäller inom bostadssektorn och dem kan vi inte ändra på, även om vi ville.

Det har också kommit till vår kännedom att det finns medlemmar som hyr ut i andra hand, utan att följa reglerna, med att först ansöka om tillstånd. Hör du till denna lilla skara – ansök om tillstånd så fort du hinner!

Nu finns reglerna på föreningens hemsida under rubriken …. ja, vad kan det vara för rubrik? Gissa!

Du som vill fördjupa dig i regelverket kring andrahandsuthyrningar – gå in på Hyresnämndens hemsida, hyresnämnden.se.

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Använd rätt lägenhetsnummer!

mars 30th, 2018

I dessa deklarationstider har vi, och Valvet, fått frågor om ”vilket nummer har min lägenhet?”. Vårt, och Valvets, svar är ”det beror på vad du ska ha numret till”.

I kontakter med Valvet, Borg&Merio och styrelsen använder du det tresiffriga lägenhetsnummer som finns angivet på ditt upplåtelse-, överlåtelse- eller hyresavtal. Det är också det nummer du använder vid bokning av lokaler.

För att förenkla, för oss medlemmar men också för förvaltare och fastighetsskötare, är alla lägenhetsdörrar numera uppmärkta med lägenhetsnumret.

I kontakter med myndigheter, t.ex. Skattemyndigheten, använder du det lägenhetsnummer som finns angivet på namntavlan i entrén.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Varför är det på detta viset, kanske någon undrar? Det korta svaret är, för att myndigheterna bestämt det! Men följden har blivit att det t.ex. finns 17 lägenheter i föreningen som i Skatteverkets register har nummer 1501, alltså är Skatteverkets lägenhetsnummer oanvändbara i föreningssammanhang.

 

 

Kontrollera ditt källarförråd!

mars 28th, 2018

Nu har det, återigen, kommit rapporter om ”mal i källarförråd” på Lehussidan. Förvaltarna på Borg&Merio kommer nu att kontakta företaget Nomor för kontroll och sanering. Med anledning av det inträffade uppmanar vi alla, även ni som bor på Brinckansidan, att kontrollera era förråd och följa Nomors anvisningar vid en kommande sanering.

Ett råd: förvara textilier i plastlådor med lock och/eller väl inplastade.

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Stämma 2018

mars 4th, 2018

Årets stämma är inplanerad till tisdagen den 15:e maj. Stämman börjar 19.00, med insläpp från 18.30.

I år håller vi till på Timmermansgården, nästgårds på Timmermansgatan.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 6:e april, antingen per e-post, styrelsen@brinckanlehusen.se eller per brev. Brevlådan finns en halv trappa upp på Fatburs Kvarngata 25.

Styrelsen

Kalaskulan flyttar!

februari 25th, 2018

Inför en renovering flyttar nu Kalaskulan, med alla möbler och all utrustning, in i lokalen på Fatburs Kvarngata 13, med ingång från gång- och cykelvägen mot Bergsgruvan.

Flytten kommer att ske den 5:e och 6:e mars, med hjälp av Vita Fläckens personal.

Den ”nya” Kalaskulan kommer att kunna bokas fr.o.m. den 7:e mars.

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

 

 

Bastun i 30 … går att boka fr.o.m. 5 februari!

januari 29th, 2018

Renoveringen av bastun kommer att avslutas under vecka 5, men redan nu går den att boka … fr.o.m. måndagen den 5:e februari.

Observera! Bastun och gymnastiksalen, i 30 längst ner i trapphuset, bokas f.ro.m. nu var för sig.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Nu går det att boka igen!

januari 25th, 2018

Vi tar de goda nyheterna först:

Efter lite strul med internetleverantören går det återigen att boka lokalerna, med undantag av bastun i 30 som ännu inte är helt klar. Där återkommer vi med besked inom kort.

Ytterligare en god nyhet är att alla inloggningsuppgifter ligger kvar i systemet.

Och så var det de dåliga nyheterna:

Uppgraderingen och omstarten innebar att många bokningar försvann. Där måste de ske en ombokning och där gäller principen att ”först till kvarn får mala”.  För säkerhets skull: kolla dina bokningar!

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Omstart av bokningsfunktionen!

januari 18th, 2018

Sedan en tid fungerar det inte att boka våra lokaler – gymnastiksalen, möteslokalen, grovtvättstugan och bastun i 23:an – via hemsidan. Orsaken är att det elektroniska bokningssystemet nu läggs över på vår nya låsentreprenör. I samband med ”överläggandet” kommer bokningssystemet att uppgraderas och kompletteras, bl.a. med möjligheten att boka nyrenoverade bastun i 30.

Om allt fungerar som det ska kommer det återigen vara möjligt att boka lokalerna under slutet av nästa vecka. Vi återkommer med besked när vi får klartecken från teknikerna.

Jan Lindelöf/Styrelsen

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

december 23rd, 2017

Tidigare år har vi ställt samman en något uppfostrande julhälsning, med rader av uppmaningar, som t.ex.:

 • kontrollera dina brandvarnare – för din familjs och dina grannars skull
 • släng inte kartonger, vinboxar, löst papper eller plast i sopnedkasten – för att undvika sopstopp
 • följ instruktionerna i miljörum och grovsoprum – för miljöns skull
 • vik ihop dina kartonger – för att även dina grannars kartonger ska få plats
 • släng inte julgranar på gatan, utan lämna dem till stadens återvinning – för ekonomins och miljöns skull
 • tänk på dina grannars sömnbehov – för grannsämjans skull.

I ÅR HOPPAR VI ÖVER ALLA DESSA UPPMANINGAR OCH NÖJER OSS MED ATT ÖNSKA ER ALLA:

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen

dvs

Per, Mikael, Anna, Ulf, Henrik, Martin, Jan och Ola

Bastun i 23:an klar!

december 17th, 2017

Efter en rejäl uppfräschning är bastun i 23:an nu återigen möjlig att använda. Bokningen gör du via hemsidan.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Renoveringen av bastun i 30 kommer att avslutas inom kort.

Kontrollera dina brandvarnare!

december 1st, 2017

Nu är det rätt årstid för dig att kontrollera dina brandvarnare, för varnare måste du ha. För din, men även för dina grannars, skull. För samtidigt med julen, och alla levande ljus, kommer lägenhetsbränderna!

Det kan också vara rätt årstid för att byta ut brandvarnare. Brandfolk brukar räkna med att en varnare håller i tio år. Efter det är det dags att skaffa nya – för säkerhets skull!

Tekniken för brandvarnare har också utvecklats. Varnarna har blivit bättre och bättre, bl.a. med möjligheter till seriekoppling så att en varnare som larmar även larmar de övriga brandvarnarna i lägenheten.

Sök på ”brandvarnare”, på nätet, så hittar du såväl tester som annonser för de testade varnarna.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Bastun i 23:an renoveras, med start den 4/12

november 26th, 2017

Efter dryga 25 år är det nu dags att fräscha upp bastun i 23:an, med start måndagen den 4 december. Arbetena beräknas ta drygt en vecka men vi kommer att informera på hemsidan om när bastun återigen kan tas i bruk.

Uppbyggnaden av den fuktskadade bastun i 30 börjar närma sig sitt slut. Håll ögonen på hemsidan om när den kan tas i bruk.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Du som registrerat dig behöver inte hålla några ögon på hemsidan – du får ju all information, även den om basturna, som e-post.

Med utmärkt beröm godkänd!

november 22nd, 2017

Enligt Miljöbalken ska alla verksamhetsutövare, även bostadsrättsföreningar, bedriva s.k. egenkontroll, med avseende på verksamhetens påverkan på miljö och hälsa.

För tillsynen ansvarar Miljöförvaltningen i Stockholm och den 13 oktober var några av förvaltningens tjänstemän på besök hos oss för att kontrollera att vi ”kontrollerar”.

Vid granskningen kontrollerades hur föreningen sköter sig avseende:

 • långsiktig planering och underhåll
 • felanmälan och hantering av akuta fel och skador
 • renovering
 • energihushållning
 • buller
 • ventilation
 • inomhustemperatur
 • legionella, dvs varmvattentemperatur
 • radon
 • fukt och mögel
 • skadedjur
 • avfallshantering.

Det gjordes också stickprovskontroller ute i fastigheten samt i undercentral och fläktrum.

Om jag skriver att föreningen fick godkänt på alla punkter, tror du mig då? Om inte, skicka din e-postadress till styrelsen@brinckanlehusen.se så skickar jag över inspektionsrapporten.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Jag skickar givetvis även rapporten till er som tror mig, hör bara av er.

Möte med valberedning – 26:e november 15.00

november 20th, 2017

Var med att skapa en bra och trivsam bostadsrättsförening

Vi vill träffa såväl nyinflyttade som ”gamla” medlemmar. Vi bjuder på fika och informerar om vårt samt styrelsens uppdrag och arbete.

Var: Fatburskvarngata 9 – 11 (i festlokalen en halv trappa upp)

När: 26 november 15.00 – 16.00

Välkommen!

Valberedningen, Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen.

Stefan Rosengren 0768 – 80 08 85

Åsa Göransson 0739 – 64 03 01

Christel Antoft-Granwald 0736 – 82 92 87.

Observera! Du måste vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få delta.

 

Oförändrad årsavgift 2018!

november 13th, 2017

Styrelsens budgetarbete, inför 2018, är nu i hamn – med ett beslut om att bibehålla 2017 års nivå på årsavgiften.
Styrelsen

 

 

8 – 17 och 17 – 22, nya tider för bokning av Kalaskulan!

oktober 26th, 2017

Nu är bokningstiderna för Kalaskulan, i 9/11, ändrade så att det går att boka:

– dag, mellan 8 – 17

– kväll, mellan 17 – 22. Observera att lokalen ska vara städad och utrymd till 22.

Ändringen är införd för att lokalen ska kunna användas på ett bättre sätt, dvs av flera. Tidigare förhindrade en bokning inför en kvällsaktivitet att lokalen kunde användas under dagtid av någon annan …. och vice versa.

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

PS Det är fortfarande fullt möjligt att boka såväl dag som kväll, samma dag.

 

 

 

Bastun i 30 klar till Lucia!

oktober 21st, 2017

I våras fuktskadades bastun på Fatburs Kvarngata 30. Som tur var så skadades inte den intilliggande gymnastiksalen, som har varit i bruk även under rivning och uttorkning.

Nu när försäkringsfrågorna är avklarade har föreningen anlitat företaget Dipart för återuppbyggnaden.

Om allt funkar som det ska kommer vi att ha en nyrenoverad och fräsch bastu i 30 till Lucia. Vi får hålla tummarna!

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Bastun i 23:an är i full drift! Bokas på föreningens hemsida.

Ny tomträttsgäld, fr.o.m. 30 juni 2019

oktober 10th, 2017

Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2017 om ny tomträttsavgäld. Stadens exploateringskontor har nu, på uppdrag av kommunfullmäktige, räknat fram den framtida tomträttsgälden, dvs markhyran, för stadens olika stadsdelar.

En stegvis höjning gäller för den nya avgälden där 40 % av höjningen slår igenom år 1, 55 % år 2, 70 % år 3, 85 % år 4 och 100 % år 5-10.

På stora delar av Södermalm är idag gälden 98.8 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Efter en stegvis höjning kommer avgälden efter 5 år uppgå till 185 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

De nya villkoren regleras i tilläggsavtal och föreningens avtal löper ut den 30 juni 2019 (andra föreningar kan ha andra regleringstidpunkter).

Cirka 15 – 18 månader innan det att avtalet löper ut brukar Exploateringskontoret skicka ut ett brev till tomträttsinnehavaren om att avgälden löper ut, därefter regleras de nya villkoren i ett tilläggsavtal till tomträttstavtalet.

Utifrån den information som framgår på Exploateringskontorets hemsida kommer gälden för föreningens del från och med den 30 juni 2019 höjas stegvis under fem år till 185 kronor per kvadratmeter bruttoarea.

Föreningen har inte ännu fått något förslag på tilläggsavtal. Om föreningen väljer att inte godta det tilläggsavtal som kommer erhållas kan frågan prövas av domstol.

Styrelsen arbetar nu med de olika handlingsalternativen och dess konsekvenser.

Ola Ragnar/Styrelsen

Lehussidans hissar renoveras!

september 5th, 2017

För renoveringen har föreningen, efter upphandling, anlitat ManKan Hiss AB, som under många år skött föreningens 20 hissar.

Arbetet med hissarna i:

– 22 och 24 startar i vecka 41 i år

– 30 och 32 startar i vecka 02 2018

– 18 och 20 startar i vecka 41 2018

– 16 och 26 startar i vecka 02 2019.

Hissarna kommer att vara avstängda under de ca fyra veckor som en renovering tar. De berörda i den första renoveringsomgången är redan informerade per brev. Frågor om hissrenoveringen besvaras av ManKan Hiss AB, se den information företaget kommer att dela ut innan byggstart.

Hissarna på Brinckansidan renoverades 2004, under Svenska Bostäderstiden, och där ligger en renovering minst 10 – 15 år fram i tiden.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Hissen i 28:an renoverades för ett par år sedan och kommer alltså inte att beröras av någon renovering.

 

”Ny” styrelse

augusti 26th, 2017

Efter stämman i maj har två styrelsemedlemmar, ordföranden Lars Nordström och ledamoten Ann Lindblad, flyttat från föreningen. Styrelsen har därför haft ett nytt sk konstituerande styrelsemöte. Nu ser styrelsen ut så här:

• Ordförande, Jan Lindelöf

• Vice ordförande, Henrik Mungenast

• Sekreterare, Anna Rogalska Hedlund

• Ledamöter: Mikael Arkevret, Per Matses, Ulf Wernersson, Martin Johansson och Ola Ragnar.

Styrelsen når du på styrelsen@brinckanlehusen.se.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Protokoll från årsstämman

juni 15th, 2017

 

Klicka på länken längst ner för att läsa protokollet från årsstämman.

Styrelsen

Protokoll från årsstämma 2017

 

 

 

Förvaltaren informerar – Cykelrensning den 14 juni!

juni 8th, 2017

Nu rensar vi samtliga cykel- och barnvagnsrum!

Som vi tidigare informerat om är det nu dags att vårstäda för att ge plats åt cyklar- och barnvagnar som används.

I cykelrummen får endast cyklar förvaras och i barnvagnsrummen får endast barnvagnar, barncyklar, pulkor och snowracers förvaras.

Allt som inte hör hemma i cykel- och barnvagnsrummen kommer att forslas bort!

Märk därför upp era cyklar/barnvagnar med den nya märklappen ni fått från oss, innan den 14 juni! Behöver ni fler märklappar – kontakta oss.

OBS! De gamla märklapparna från förra året gäller inte längre!

Cyklar och övrigt som är omärkt efter den 14 juni, kommer att forslas bort.

Kontakta oss om något felaktigt blivit bortkört så återfås detta mot beskrivning inom 3 månader efter rensningen den 15/6.

Med vänlig hälsning

Borg&Merio Fastighetsförvaltning AB

 

Ny regel för bytesrummet – inget textilt!

april 20th, 2017

Under de senaste året har föreningen varit tvungen att anlita saneringsföretagen Anticimex och Nomor för sanering av mall i ett stort antal av föreningens källarförråd. Alla ni som har varit berörda av saneringen vet hur besvärligt det har varit – bortsett från att era textiler i vissa fall blivit förstörda.
Styrelsen har därför förbjudit alla typer av textiler i bytesrummet, detta för att förhindra spridning av mal!
Jan Lindelöf/Styrelsen förvaltningsgrupp
PS Såväl Stadsmissionen och Röda Korset tar, bl.a. emot kläder, skor och andra textiler.

Förslag till ombyggnader – för stämmobeslut

mars 31st, 2017

På informationsmötet, söndagen den 26 mars, presenterade styrelsen sina förslag på ombyggnader av gemensamhetslokaler.

De fyra förslagen är:
• Den överstora grovtvättstugan byggs om till grovtvättstuga, med bibehållen maskinell utrustning, och möteslokal/Kalaskula för ca 40 personer. Idag rymmer Kalaskulan i 9/11 ca 24 personer.
• Möteslokalen/Kalaskulan i 9/11 byggs om till lägenhet för försäljning, jmfr ombyggnaden av den förra Kalaskulan i 17/19.
• Bastun i 30 byggs om till ett gym för den utrustning som nu finns en halv trappa ner i 19. Bastun är nu vattenskadad och det krävs totalrenovering av utrymmet.
• I 28, plan 2, finns en outnyttjad del av korridoren som vi föreslår upplåtes till någon av de anslutande grannlägenheterna.

Syftet med styrelsens förslag till ombyggnaderna är att höja standarden på våra gemensamhetslokalerna samtidigt som vi ökar föreningens intäkter.

Besök gärna de lokaler som nämns ovan. För att komma in i Kalaskulan och grovtvättstuga krävs bokning. Samordna därför ditt studiebesök med dina grannar. I kallelsen till stämman kommer ytterligare information om förslagen.

Henrik Mungenast/Styrelsen

Bygglov för inglasning av balkonger

mars 31st, 2017

Stadsbyggnadsnämnden har nu beslutat att bevilja bygglov för inglasning av våra balkonger.Villkor i beslutet är att:

• Inglasningssystem utan synliga profiler ska användas
• Inglasning ska göras på ett för byggnaden enhetligt sätt avseende glasstorlek, glastjocklek samt glaskulör
• Inglasningen ska avgränsa spridning av brandgaser och får
inte hindra åtkomligheten vid utrymning.

Liksom tidigare, ända sedan Svenska Bostäderstiden, är det inte tillåtet att glasa in balkonger utan ”tak”, dvs någon byggnadsdel att glasa in emot.

Innan du gör din upphandling av entreprenör – läs igenom bygglovet. Du beställer det från info@borgmerio.se.

När du handlat upp din entreprenör skickar du in en anmälan till Borg&Merio. Observera att även entreprenören ska underteckna anmälan.
Frågor om bygglovet besvaras av vår förvaltare Tomas Merio, tomas.merio@borgmerio.se.

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp

Hyresrätter blir bostadsrätter!

mars 29th, 2017

Föreningen har, efter avflyttning, två lediga hyresrätter som nu kommer att upplåtas med bostadsrätt. Förmedlingsuppdraget har gått till Patrik Lundberg på Mäklarhuset.

Lägenheterna, en tvåa och en trea, på Fatburs Kvarngata 19, tvåan på plan 4 och trean på plan 6.

Klicka på bifogade länkar så kommer du till mäklarens annonser:

https://www.maklarhuset.se/bostad/sverige/stockholm/stockholm/fatburs-kvarngata/303882

https://www.maklarhuset.se/bostad/sverige/stockholm/stockholm/fatburs-kvarngata/305394

Skicka gärna annonserna vidare till vänner och bekanta!

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp