Brinckan Lehusen - logotyp

Information om arbeten nattetid på Södra Station

september 13th, 2018

 

Föreningen har fått ett meddelande från projektledaren för de pågående arbeten på Södra Station. Så här lyder meddelandet:

 

”På uppdrag av Trafikförvaltningen arbetar vi med att förstärka och uppdatera brandskyddet på station Stockholm Södra. Arbetsområdet innefattar insatser ovan samtliga spår samt perronger.

Under dessa arbeten kommer det att behöva borras i takbjälklaget ovan spår.

För att kunna utföra dessa arbeten på ett säkert sätt måste spåren vara fri från trafik samt att det måste vara spänningslöst.

Detta går endast att planera in under nattetid då det är några timmar utan trafik. De dagar och tider vi kommer att behöva borra är:

 

Natt mot 18/9 00.00-03.00

Natt mot 21/9 00.00-03.00

Natt mot 25/9 00.00-03.00

Natt mot 28/9 00.00-03.00

Natt mot 2/10 00.00-03.00

Natt mot 5/10 00.00-03.00

Natt mot 9/10 00.00-03.00

Natt mot 12/10 00.00-03.00

Natt mot 16/10 00.00-03.00

Natt mot 19/10 00.00-03.00

Natt mot 23/10 00.00-03.00

Natt mot 26/10 00.00-03.00

Natt mot 30/10 00.00-03.00

Natt mot 2/11 00.00-03.00

Natt mot 9/11 00.00-03.00

Natt mot 13/11 00.00-03.00

Natt mot 16/11 00.00-03.00

Natt mot 20/11 00.00-03.00

Natt mot 23/11 00.00-03.00.”

 

Kommentar:

Projektledaren skriver  ”behöva borras i takbjälklaget ovan spår”. Ur föreningens synvinkel innebär det att ”det kommer att borras i föreningens golvbjälklag” och vi vet alla hur det låter när det borras i fastigheten – minst sagt irriterande!

 

Nu syftar åtgärderna till att förbättra brandsäkerheten på stationen, dvs även i föreningens fastigheter på Brinckansidan, så vi får väl försöka stå ut …  nu är vi alla fall förvarnade.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

Du som glömt …

september 7th, 2018

 

På försommaren skrev vi om samhällets nya GDPR-regler, som skapats för att förstärka ”den personliga integriteten på nätet”. För föreningen innebär att vi måste kassera vårt gamla register som förmedlade informationen från hemsidan som e-post.

 

Men innan vi kasserar vårt gamla register kommer vi att bygga upp ett nytt GDPR-säkrat register – med utgångspunkt från de anmälningsblanketter som många av er lämnat i föreningens brevlåda.


 

OBS – tilläggstext!

 

När styrelsen mottagit din anmälan kommer du att läggas i prenumerationsregistret.

 

Ditt användarnamn kommer alltid att vara ditt lägenhetsnummer.

 

Är ni fler i familjen som ska registreras läggs ett -2, -3 osv. till efter lägenhetsnumret.

 

Du kommer därefter att få ett mail som bekräftar att du är tillagd i prenumerationsregistret. Via en länk i mailet går du sedan in och skapa dig ett eget, personligt lösenord. Skriv in det lösenord du vill ha och klicka sedan på ”Återställ lösenord”.

 

(Skriv ned det någonstans, så du kommer ihåg det.)


 

Du som glömt att fylla i en blankett – fyll i en och lägg den i föreningens brevlåda, en halv trappa upp i 25:an. Blanketter hittar du på anslagstavlan i din entré.

 

Missa inte möjligheten att få föreningsinformation som e-post!

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Nu rensas …. fortsättning följer!

september 6th, 2018

 

Nu är planeringen klar, även för rensningen i Fatburs Kvarngata 28 till 32.

 

Vecka 39:

Måndag – Fatburs Kvarngata 24

Tisdag – Fatburs Kvarngata 26

Onsdag – Fatburs Kvarngata 28

Torsdag – Fatburs Kvarngata 30

Fredag – Fatburs Kvarngata 32.

 

Håll ögonen öppna för GG Högtrycks avisering, i entréer, hissar, och inte minst, i brevinkast. Följ också uppmaningen att lämna nycklar till företagets ”rensare” – rensningen förutsätter tillgång till trapphuset alla lägenheter under ”rensningsdagen” –  och håll rent under diskbänken.

 

Jan Lindelöf/styrelsen

Nu rensas våra avloppssystem!

september 3rd, 2018

Redan före sommaren påbörjades rensning i 9/11. Nu fortsätter vår entreprenör GG Högtryck AB, som aviserat i entréer, hissar och brevinkast, med övriga trapphus. Planeringen ser ut så här:

 

Vecka 37:

Måndag             Fatburs Kvarngata 17

Tisdag                Fatburs Kvarngata 19

Onsdag              Fatburs Kvarngata 21

Torsdag             Fatburs Kvarngata 23

Fredag               Fatburs Kvarngata 25

 

Vecka 38:

Måndag             Fatburs Kvarngata 27

Tisdag                Fatburs Kvarngata 16

Onsdag              Fatburs Kvarngata 18

Torsdag             Fatburs Kvarngata 20

Fredag               Fatburs Kvarngata 22

 

Vecka 39:

Måndag             Fatburs Kvarngata 24

Tisdag                Fatburs Kvarngata 26.

 

Som vår entreprenör skriver i sin avisering: På grund av risken för ÖVERSVÄMNING är det mycket viktigt att vi kommer in i din lägenhet! I klartext – spolningen kommer inte att kunna ske om inte alla lägenheter i trapphuset är tillgängliga under spoldagen!

Så, om du inte kan vara hemma under aviserad ”spoldag” – lämna dina nycklar till GG´s montörer som är på plats i entrén vid 8.00.

Notera också att det ska vara undanplockat under diskbänken för att möjliggöra rensningen av vattenlåset.

Vid frågor om rensningen – kontakta Borg&Merio.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Hissrenoveringen fortsätter

augusti 20th, 2018

 

Planeringen av höstens och vinterns hissrenoveringar på Lehussidan är nu klar. Planen ser ut så här:

 

Fatbur Kvarngata 18 Renoveringen påbörjas måndagen den 8 oktober och beräknas vara klar fredag 2 november

Fatbur Kvarngata 20 Renoveringen påbörjas måndagen den 5 november vecka 45 och beräknas vara klar fredag 30 november

Fatbur Kvarngata 16 Renoveringen påbörjas måndagen den 7 januari och beräknas vara klar fredagen 1 februari

Fatbur Kvarngata 26 Renoveringen påbörjas måndagen den 4 februari och beräknas vara klar fredag 1 mars.

 

Entreprenören, Mankan Hiss AB, kommer med ytterligare information inför starten i de olika trapphusen. Borg&Merio kommer att ställa ut postboxar i de berörda trapphusen. Du som har frågor om renoveringen – kontakta Borg&Merio.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

Tvättstugan i 32:an renoverad!

augusti 9th, 2018

 

Nu är det, sedan en tid tillbaka, möjligt att boka tvättstugan i 32:an, efter en omfattande renovering. Stugan har bl.a. fått nya yt- och tätskikt, ny belysning och snickerierna har målats.

 

Vi har bibehållit det gamla, välfungerande, bokningssystemet, med placering av en bokningscylinder i en tavla. Du som saknar cylinder, beställ en ny från Borg&Merio! OBS! Detta gäller för alla föreningen bokningstavlor.

 

Vi vill i det här sammanhanget påpeka att varje tvättpass ska avslutas med städning av stugan. Glöm inte att göra rent i tumlarnas luddlådor (på Lehussidan) alternativt tumlarnas två filter (på Brinckansidan)! Gör också rent i tvättmedelsfacken, som går att dra ut.! Tänk m.a.o. på dina efterkommande!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Förbud mot grillning!

juli 26th, 2018

Länstyrelsen har, som ni kanske hört eller läst, tillsvidare infört ett utökat eldningsförbud. Förbudet är totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och på särskilt iordningsställda grillplatser.

Förbudet gäller för vår del grillplatserna på Lehusgården och terassen 21/23.

Hjälp till att sprida informationen vidare!

Vid frågor om förbudet – kontakta Storstockholms brandförsvar …. storstockholm.brand.se.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Påminnelse – INGEN TÄNDVÄTSKA!

juli 21st, 2018

Vid Miljöförvaltningens besök 2017, efter klagomål från boende, fick föreningen ett föreläggande om att informera våra medlemmar om att tändvätska inte får användas vid tändning av grillen på Lehusgården och terassen i 21/23, vilket vi också gjorde inför grillsäsongen 2018.

 

Lägenheterna vid grillplatserna har, i likhet med de flesta lägenheter i vår förening, sk frånluftsventilation som fungerar så att lägenheternas ”friskluft” tas in genom don i överkant sovrums- och vardagsrumsfönster och sedan sugs ut via don i badrum, toalett, klädkammare och spiskåpa. Ja, alla förstår problemet som kan uppstå, vid grillning, för de som bor vid grillplatserna.

 

Därför, använd aldrig tändvätska! Använd istället tändkuber, braständare eller varför inte tändpapper, som är ett sk Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningen.

 

Nu under rådande extrema torka är det också nödvändigt att vara extra noggrann vid grillning – ta därför alltid med en kanna vatten till grillen på Lehusgården för släckningen. Styrelsen fått flera rapporter om att obetänksamma grillare gått ifrån grillen på Lehusgården – utan att släcka den!

 

OBS! Om vi inte respekterar förbudet kommer Miljöförvaltningen att tvinga föreningen att stänga grillplatserna!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Nygammal styrelse!

maj 29th, 2018

Under förra veckan såg Baba Gassama till att protokollet från årets stämma delades ut i brevinkasten. Av protokollet framgår styrelsens sammansättning. Ordinarie styrelsemedlemmar är Jan Lindelöf, Anna Rogalska, Ola Ragnar, Martin Johansson, Mikael Arkevret, Nenad Jaksic och till suppleanter utsåg stämman Per Matses och Gunilla Sellerstam.

Vid det efterföljande konstituerande mötet utsåg styrelsen Jan Lindelöf till ordförande och Anna Rogalska till vice ordförande.

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen är mailadressen styrelsen@brinckanlehusen.se. Det finns också en brevlåda i 25:an, en halv trappa upp … mitt emot tvättstugan.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Felanmälan gör du även fortsättningsvis till Borg&Merio och Valvet kontaktar du när du har administrativa/ekonomiska ärenden.

 

Ingen tändvätska vid grillning!

maj 20th, 2018

I höstas hade vi vid två tillfällen besök av tjänstemän från stadens Miljöförvaltning. Vid ett tillfälle fick vi vår ”egenkontroll”, dvs hur vi skötte kontrollen av miljön våra fastigheter, kontrollerad. Där fick vi betyget ”med utmärkt beröm godkänd”… eller A+ i det nya betygssystemet. Se rapporten från november 2017.

Men det gick sämre när Miljöförvaltningen kontrollerade grillplatserna på Lehusgården och terassen på 21/23.

Där fick vi underkänt p.g.a. att grillarna överlag använde tändvätska för att få fyr på kolet, med efterföljande rökutveckling. Lägenheterna vid grillplatserna har, i likhet med de flesta lägenheter i vår förening, sk frånluftsventilation som fungerar så att lägenheternas ”friskluft” tas in genom don i överkant sovrums- och vardagsrumsfönster och sedan sugs ut via don i badrum, toalett, klädkammare och spiskåpa. Ja, ni förstår problemet som kan uppstå för de som bor vid grillplatserna.

Därför, använd aldrig tändvätska vid grillning på terassen 21/23 eller Lehusgården. Använd istället sk tändkuber eller liknande. Blir vi inte av med problemen kommer Miljöförvaltningen att tvinga oss att stänga grillplatserna. Tyvärr!

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Vi har fått frågor om vad som gäller vid grillning på balkong och där är vårt svar – använd elgrill, för att undvika risken för brand och samtidigt minimera risken för os i omgivande lägenheter.