Brinckan Lehusen - logotyp

Ny regel för bytesrummet – inget textilt!

april 20th, 2017

Under de senaste året har föreningen varit tvungen att anlita saneringsföretagen Anticimex och Nomor för sanering av mall i ett stort antal av föreningens källarförråd. Alla ni som har varit berörda av saneringen vet hur besvärligt det har varit – bortsett från att era textiler i vissa fall blivit förstörda.
Styrelsen har därför förbjudit alla typer av textiler i bytesrummet, detta för att förhindra spridning av mal!
Jan Lindelöf/Styrelsen förvaltningsgrupp
PS Såväl Stadsmissionen och Röda Korset tar, bl.a. emot kläder, skor och andra textiler.

Förslag till ombyggnader – för stämmobeslut

mars 31st, 2017

På informationsmötet, söndagen den 26 mars, presenterade styrelsen sina förslag på ombyggnader av gemensamhetslokaler.

De fyra förslagen är:
• Den överstora grovtvättstugan byggs om till grovtvättstuga, med bibehållen maskinell utrustning, och möteslokal/Kalaskula för ca 40 personer. Idag rymmer Kalaskulan i 9/11 ca 24 personer.
• Möteslokalen/Kalaskulan i 9/11 byggs om till lägenhet för försäljning, jmfr ombyggnaden av den förra Kalaskulan i 17/19.
• Bastun i 30 byggs om till ett gym för den utrustning som nu finns en halv trappa ner i 19. Bastun är nu vattenskadad och det krävs totalrenovering av utrymmet.
• I 28, plan 2, finns en outnyttjad del av korridoren som vi föreslår upplåtes till någon av de anslutande grannlägenheterna.

Syftet med styrelsens förslag till ombyggnaderna är att höja standarden på våra gemensamhetslokalerna samtidigt som vi ökar föreningens intäkter.

Besök gärna de lokaler som nämns ovan. För att komma in i Kalaskulan och grovtvättstuga krävs bokning. Samordna därför ditt studiebesök med dina grannar. I kallelsen till stämman kommer ytterligare information om förslagen.

Henrik Mungenast/Styrelsen

Bygglov för inglasning av balkonger

mars 31st, 2017

Stadsbyggnadsnämnden har nu beslutat att bevilja bygglov för inglasning av våra balkonger.Villkor i beslutet är att:

• Inglasningssystem utan synliga profiler ska användas
• Inglasning ska göras på ett för byggnaden enhetligt sätt avseende glasstorlek, glastjocklek samt glaskulör
• Inglasningen ska avgränsa spridning av brandgaser och får
inte hindra åtkomligheten vid utrymning.

Liksom tidigare, ända sedan Svenska Bostäderstiden, är det inte tillåtet att glasa in balkonger utan ”tak”, dvs någon byggnadsdel att glasa in emot.

Innan du gör din upphandling av entreprenör – läs igenom bygglovet. Du beställer det från info@borgmerio.se.

När du handlat upp din entreprenör skickar du in en anmälan till Borg&Merio. Observera att även entreprenören ska underteckna anmälan.
Frågor om bygglovet besvaras av vår förvaltare Tomas Merio, tomas.merio@borgmerio.se.

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp

Hyresrätter blir bostadsrätter!

mars 29th, 2017

Föreningen har, efter avflyttning, två lediga hyresrätter som nu kommer att upplåtas med bostadsrätt. Förmedlingsuppdraget har gått till Patrik Lundberg på Mäklarhuset.

Lägenheterna, en tvåa och en trea, på Fatburs Kvarngata 19, tvåan på plan 4 och trean på plan 6.

Klicka på bifogade länkar så kommer du till mäklarens annonser:

https://www.maklarhuset.se/bostad/sverige/stockholm/stockholm/fatburs-kvarngata/303882

https://www.maklarhuset.se/bostad/sverige/stockholm/stockholm/fatburs-kvarngata/305394

Skicka gärna annonserna vidare till vänner och bekanta!

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp

Sanering av mal – följ instruktionerna!

mars 27th, 2017

Föreningen har flera gånger under det senaste året varit tvungen att anlita företaget Nomor för sanering av skadedjur i källarförråd. Nu har turen, eller man kanske ska skriva oturen, kommit till de som har förråd i källargången mellan Fatburs Kvarngata 22 och 24.

För att saneringen, som äger rum tisdagen den 4 april mellan 12 och 16, ska lyckas måste alla följa de instruktionerna som delats ut i brevinkasten. Hittar du inte instruktionen – prata med dina grannar!

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp

Porttelefon och bokning ur funktion – felsökning pågår

mars 22nd, 2017

När detta skrives, onsdag kväll (22/3) har styrelsen nåtts av budskapet att portelefoner samt bokningen av bastu, gymnastiksal, grovtvättstuga och Kalaskulan inte fungerar. Axlås, som ansvarar för systemets drift, är i full gång med att försöka hitta felet och sedan åtgärda det. Förhoppningsvis fungerar allt som det ska under torsdagen.

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp

Aktuellt i februari

februari 25th, 2017

Tidpunkt för årsstämman 2017
Årsstämman för 2017 planeras i år till i mitten av maj. Det är viktigt att du som medlem är med på stämman och på så sätt gör din röst hörd. Vi uppmanar de boende att skicka motioner senast den 6 april. Precis som förra året kommer vi att bjuda på förfriskningar med tilltugg och en intressant föreläsning om utformningen av Södra station. Missa inte detta!

Informationsmöte om förslag till ombyggnader
Styrelsen bjuder in boende till informationsmöte den 26 mars kl 19:00 (plats meddelas senare).
Styrelsen presenterar förslag till ombyggnader i föreningen som är framtagna utifrån beslut som fattades på årsstämman 2015. Bland annat presenteras förslag på en ombyggnad av grovtvättstugan som medlemmarna kan ta ställning till inför stämman.


Försäkring med bostadsrättstillägg tecknat med Protector
Föreningen har tecknat kollektivt avtal om ett så kallat bostadsrättstillägg med försäkringsbolaget Protector. Försäkringen är ett nödvändigt komplement till de boendes hemförsäkringar. Informationsfolder kommer i din brevlåda inom kort.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen?
Att arbeta i styrelsen är ett bra sätt att påverka det egna boendet. Från styrelsens sida vill vi uppmana dig som är intresserad att höra av dig till valberedningen. Hör av dig via e-post till på valberedningen@brinckanlehusen.se

Bastun i nr 30 stängd fram till i sommar
Bastun i nummer 30 är fortfarande stängd på grund av vattenskadan som inträffade tidigare och kommer att vara stängd fram till sommaren. Reparationer påbörjas så snart utrymmena har torkat.

Gymnastiksalen kan nu bokas i 2-timmarspass
Nu kan du boka gymnastiksalen för två-timmarspass, vardagar mellan kl 16:00 – 22:00 samt helger mellan kl 08:00 – 22:00.

Felanmälan – föreningens fibernätverk

februari 15th, 2017

Ansvarsfördelningen, för föreningens fiberinstallation, ser ut så här:
– Open Universe ansvarar för funktionen fram t.o.m. växlarna, placerade i källarna
– föreningen ansvarar för anläggningen från centralerna fram t.o.m. utrustningen i lägenheternas ”vita lådor” (placerade i lägenheternas hallar) – det sk fastighetsnätet
– medlemmen ansvarar för installationerna i lägenheten.
Om lägenhetens ”mediautrustning” inte fungerar – felanmäl till din operatör.
Om du då får besked från operatören att felet inte ligger inom deras ansvarsområde – felanmäl till Borg&Merio, som anlitar en av Open Universe rekommenderad installatör för att åtgärda felet i fastighetsnätet.

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp

Länkar:
Läs mer om föreningens fibernätoperatör

 

Laddplatser för elbilar + nytt passersystem

februari 11th, 2017

Garagesamfällighetens förvaltare meddelar att det finns lediga laddplatser för elbilar i samfällighetens garage. Om du är intresserad – kontakta HSB Stockholm på 010 – 442 11 oo.

Garagesamfälligheten kommer fram till den 1 april att byta ut alla garagens passerbrickor. Om du, som garagehyresgäst, inte fått dina två nya passerbrickor till 22 mars – hör av dig HSB Stockholm.

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp

 

 

Energi och miljö … i Brinckan-Lehusen

februari 1st, 2017

Det har snart gått sex år sedan föreningen köpte våra fyra fastigheter på Fatburs Kvarngata. Under de gångna åren har styrelserna ägnat mycket intresse åt energifrågor, därmed också miljöfrågor – frågorna hänger ju ihop. Inför en utredning om ytterligare möjliga energi- och miljöåtgärder har vi ställt samman en förteckning över vad som gjorts:

 • Utbyte av två fjärrvärmeundercentraler, med tillhörande utrustning, pumpar, avluftningsaggregat mm
 • Installation av ett elektroniskt styr- och övervakningssystem för värme och ventilation
 • Utbyte av manuella radiatorventiler till termostatventiler, utom i våtrum
 • Injustering av värmesystemets ca 2.500 radiatorventiler
 • Framtagning av en optimal värmekurva, väl anpassad till olika utetemperatur
 • Byte av fjärrvärmetaxa.
  Kommentar: Resultatet av de uppräknade åtgärderna är optimalt fungerande värme- och ventilationssystem, vilket de låga returtemperaturer i fjärrvärmeanläggningarna bevisar.
   Du som vill veta mer om hur fjärrvärme och värmesystem fungerar – gå in på Fortums och/eller på Fastighetsägarnas hemsida.
 • Demontering av vvc-anslutna handdukstorkar i föreningens utrymmen, inklusive hyresrätter vid renovering inför försäljning
 • Krav på badrumsrenoverande medlemmar att ta bort ”sin” handdukstork.
  Kommentar: Handukstorkarna, som är monterade på kretsen för tappvarmvattencirkulationen, värms året runt, vilket förbrukar onödig energi. Dessutom utgör dåligt fungerade torkar en risk för legionellaspridning i tappvattensystemet. Information om legionella i tappvattensystem finns, bl.a., på Boverkets hemsida.
 • Montering av dammtätningslister i föreningens utrymmen och hyreslägenheter. Observera att den sk dammtätningslisten också är en ”energi- och ljudlist”
 • Information till medlemmar om att montera dammtätningslister och kontrollera tätningslisterna mellan båge och karm i ”sina” lägenheter.
  Kommentar: Luft i rörelse upplevs (som vi alla vet) kallare än stillastående luft av samma temperatur. Därför är det viktigt, för ett bra inomhusklimat, att ha väl fungerande tätninglister i sina fönster och balkongdörrar.
 • Utbyte av tvättutrustning, tvättmaskiner och tumlare, till moderna energieffektiva tvättutrustning i föreningens nio tvättstugor
 • Utbyte av åtta stycken energikrävande kondenstumlare mot värmepumpstumlare i de fyra tvättstugorna på Brinckansidan.
  Kommentar: Med något enstaka undantag är all tvättutrustning från ”svenska bostäderstiden” utbytt mot modern energisnål och välfungerande tvättutrustning.
 • Utbyte av sex värmeåtervinningsaggregat för ventilationen i delar 9/11 och 17/19 samt i skolans lokaler 28 och 30
 • Fortlöpande driftkontroll av fläktar i föreningens sjutton fläktrum för frånluftsventilation.
  Kommentar: Föreningen följer (givetvis) lagstiftningen om Obligatorisk VentilationsKontroll, OVK, se information på Boverkets hemsida.
 • Pågående utbyte av lysrörslampor, glödlampor och lysrör i trapphus, hissar, källargångar och barnvagns- och cykelrum mm till LED
 • Pågående utbyte av utebelysning till LED, med mål att ersätta alla kvicksilverlampor(!) med LED-lampor
 • Effektivisering av belysningsstyrning, bl.a. genom installation av nya astronomiska ur.
  Kommentar: När utbytet till LED-lampor, någon gång under 2017, är avklarat kommer vi mer än halverat effekten för föreningens belysning och alla kvicksilverlampor kommer att vara utbytta.
 • Anordnande av ett återvinningsrum för plåt, tidningar, glas och kartong samt två grovsoprum.
  Kommentar: Hushållssopor som hamnar i sopsugsanläggningens sopnedkast går till återvinning i Högdalsverket. I verket produceras fjärrvärme och el för södra Stockholmsområdet.
  Det renade avloppsvattnet utgör värmekälla för Hammarbyverkets värmepumpar, som producerar fjärrvärme, i första hand för fastigheter på Södermalm. Information om Fortums energisystem finns på Fortums hemsida.

Vi har också, med hjälp av konsulter, genomfört två energi- och miljöutredningar:

 • Utredning om möjligheter till energieffektivisering
 • Utredning om möjligheterna till värmeåtervinning i våra 17 frånluftsystem
  Kommentar: Under året kommer styrelsen, med hjälp av konsult, att studera ekonomin i att installera bergvärme, värmeåtervinning ur frånluftventilationen och solel.

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp