Inglasning-balkonger

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bevilja bygglov för inglasning av våra balkonger.

Villkor i beslutet är att:

  • Inglasningssystem utan synliga profiler ska användas
  • Inglasning ska göras på ett för byggnaden enhetligt sätt avseende glasstorlek, glastjocklek samt glaskulör
  • Inglasningen ska avgränsa spridning av brandgaser och får inte hindra åtkomligheten vid utrymning

Obs! Liksom tidigare, ända sedan Svenska Bostäder-tiden, är det inte tillåtet att glasa in balkonger utan ”tak”, dvs någon byggnadsdel att glasa in emot.

Innan du gör din upphandling av entreprenör:

  • Läs igenom bygglovet som du beställer från info@borgmerio.se.
  • När du handlat upp din entreprenör skickar du in en anmälan till Borg & Merio.

Observera att även entreprenören ska underteckna anmälan.

Frågor om bygglovet besvaras av vår förvaltare Tomas Merio, tomas.merio@borgmerio.se.

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp