Inglasning av balkong

Det tidigare byggnadslovet, som gällt under tio år, upphörde att gälla i april 2022.  Den som planerar att glasa in sin balkong måste alltså själv söka bygglov, se informationen på Stockholm stads hemsida bygglov.stockholm.se.

Obs! Det inte tillåtet att glasa in balkonger utan ”tak”, dvs utan ovanliggande byggnadsdel.

  • Innan du handlar upp inglasningen – läs igenom ditt bygglov
  • När du handlat upp din entreprenör skickar du in en anmälan till Borg & Merio. Anmälan ska bl.a. redovisa hur infästningar ska utföras. Använd blanketten för renoveringsanmälan, som du hittar under rubriken Renoveringsanmälan på hemsidan. Bifoga ditt bygglov till din anmälan.

Observera att även entreprenören ska underteckna anmälan.

 

Jan Lindelöf/styrelsen