Störningsjouren

Tänk på att alltid hänsyn till dina grannar.

Grundregeln är att undvika störande ljudnivåer mellan klockan 22.00 och 07.00.

När du planerar att ha en fest rekommenderar vi att du först pratar med dina grannar och informerar dem. Du ska också sätta upp anslag i entrén och hissen om att du ska ha fest.


Om du upptäcker ”nattgäster” i entréer, cykelrum och källargångar ska du alltid ringa till störningsjouren och/eller, vid behov, Polisen.

Telefonnumret till vår störningsjour:
08 -124 518 85