Renoveringsanmälan

Renoveringsansökan

Klicka på ovanstående dokumentlänk, spara hem och fyll i dokumentet.

Renoveringsanmälan ska – tillsammans med F-skattebevis, giltig försäkringshandling, samt behörighetscertifikat från tilltänkta entreprenörer samt avtal tecknat enligt Konsumentverkets Hantverkarformuläret 17* – skickas till:

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB
Malmgårdsvägen 16
116 38  STOCKHOLM

Märk kuvertet med ”Renoveringsanmälan Brf Brinckan-Lehusen”.

Alternativt kan anmälan och tillhörande entreprenörsdokument, och/eller om du behöver mer information, mailas till:
info@borgmerio.se

Invänta yttrandebrev från Borg & Merio, samt boka startmöte, innan någon renovering påbörjas! Anmälan ska vara Boirg&Merio tillhanda TRE VECKOR INNAN PLANERAD PROJEKTSTART!

Som blivande medlem kan du skicka in din renoveringsanmälan FÖRST EFTER TILLTRÄDESDAGEN!

Observera! Krav på ID06 gäller även för entreprenörer och hantverkare när medlem står som beställare.

* Till Hantverkarformuläret 17 finns en Ifyllnadshjälp.


OBS!

Var medveten om att skador som uppkommer som följd av arbetena, direkt eller indirekt, som påverkar föreningen eller grannar, är ditt ansvar.

Särskilt viktigt är att:

 • Grannarna i trapphuset ska informeras, med information i brevinkasten, minst en vecka innan arbetena påbörjas. Av informationen ska framgå under vilken period renoveringen ska pågå och vem som är ansvarig. Telefonnummer och e-postadress till medlemmen och den ansvarige hos entreprenören ska anges i informationen.
 • Hiss, golv och väggar upp till 1.2 meter, samt vilplanet utanför lägenheten ska skyddtäckas med papp.
 • Byggavfall får inte slängas i grovsoprummet.
 • Byggmaterial får inte förvaras i trapphuset eller entrén.
 • Storsäckar får endast placeras på plats anvisad av förvaltaren och ska vara borttransporterade senast fredag 14.00.
 • Störande arbeten får endast utföras vardagar mellan 8.00 och 16.00.
 • Vid renovering av badrum ska befintliga avloppsinstallationer, inklusive golvbrunn, ersättas av nya godkända installationer fram till stammen.
 • Vid bilning i golv ska badrummet under stämpas, detta för att undvika genomslag.
 • Vid bilning får armeringsjärn inte kapas utan förvaltarens godkännande.
 • Spårning för eldragningar, i väggar, tak och golv av betong är inte tillåtet!
 • Vid renovering av badrum ska den befintliga handdukstorken demonteras enligt bestämmelserna i Säker Vatteninstallation och ersättas med en elektrisk handdukstork.
 • Avstängning av tappvattnet får endast utföras av föreningens fastighetsskötare (tid bokas hos Borg & Merio).
 • Vid bilning och slipning ska frånluftsdonen vara igensatta för att förhindra nedsmutsning av ventilationskanalerna.
 • Efter avslutad renoveringen ska efterbesiktning bokas hos Borg & Merio.

Läs mer under Renoveringsregler!