Renoveringsanmälan

Renoveringsansökan

Klicka på ovanstående dokumentlänk, spara hem och fyll i dokumentet.

Renoveringsanmälan ska – tillsammans med F-skattebevis, giltig försäkringshandling, samt behörighetscertifikat från tilltänkt entreprenör – skickas till:

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB
Malmgårdsvägen 16
116 38  STOCKHOLM

Märk kuvertet med ”Renoveringsanmälan Brf Brinckan-Lehusen”.

Alternativt kan anmälan och tillhörande entreprenörsdokument, och/eller om du behöver mer information, mailas till:
info@borgmerio.se

Invänta yttrandebrev från Borg & Merio, samt boka startmöte, innan någon renovering påbörjas!


OBS!

Var medveten om att skador som uppkommer som följd av arbetena, direkt eller indirekt, som påverkar föreningen eller grannar, är ditt ansvar.

Särskilt viktigt är att:

 • Grannarna i trapphuset ska informeras minst en vecka innan arbetena påbörjas. Av informationen ska framgå under vilken period renoveringen ska pågå och vem som är ansvarig. Telefonnummer till den ansvarige ska anges.
 • Byggavfall får inte slängas i grovsoprummet
 • Byggmaterial får inte förvaras i trapphuset eller entrén
 • Storsäckar får endast placeras på plats anvisad av fastighetsskötaren, efter godkännande av Polismyndigheten, och vara borttransporterade senast fredag eftermiddag
 • Störande arbeten får endast utföras vardagar mellan 8.00 och 16.00
 • Vid renovering av badrum ska befintliga avloppsinstallationer, inklusive golvbrunn, ersättas av nya godkända installationer fram till stammen
 • Vid bilning i golv ska badrummet under stämpas , detta för att undvika genomslag
 • Vid renovering av badrum ska den befintliga handdukstorken, i de fall renoveringen kräver ingrepp i VVS-installationerna, ersättas med en elektrisk handdukstork
 • Avstängning av tappvattnet får endast utföras av föreningens fastighetsskötare (tid bokas hos Borg & Merio)
 • Vid bilning och slipning ska frånluftsdonen vara igensatta för att förhindra nedsmutsning av ventilationskanalerna
 • Efter avslutad renoveringen ska efterbesiktning bokas hos Borg & Merio

Läs mer under Renoveringsregler!