De röjer snön – åt oss!

 

Nu har vinterns första snö fallit över Fatburs Kvarngata, med omnejd … och åtminstone ungarna lär väl glada. Hur det blir fortsättningsvis med snön är det väl ingen som vet, men det finns ju alltid en risk, eller en chans om ni så vill, för snö i mängder. Men … så här har vi förberett oss för det värsta, eller om det nu blir det bästa:

• Till att börja med har vi boende som brukar göra en viktig insats. I entréerna ska det därför finnas sopkvast, skyffel och sandhink. Nu har allt som inte är ”glödhett eller fastspikat” en tendens att försvinna så om det fattas ”självhjälpsutrustning” i din entré – skicka ett SMS till Baba Gasamma, 070 760 02 70 så fixar han fram ny utrustning.

• Vita Fläcken ansvarar för handskottning och sandning vid entréer, cykelrum, miljörum och grovsoprum samt Lehusgården. Vita Fläcken ansvarar också för vår trappa, vid 28/30, ner mot Södermalmsallén. Senast vi räknade fanns det upp mot 40 dörrar att hålla rent framför, dvs en hel del … se punkten ovan om ”självhjälp”.

• RA Trädgård ansvarar för snöröjning, sandning och sandupptagning av gågatan bortom vändplan, vår stickgata vid 26/32, ner mot Södermalmsallén, samt gångvägarna mellan husen på Brinckansidan.

• Stadens entreprenör ansvarar för Fatburs Kvarngata, med trottoarer, fram till och med vändplanen, samt gång- och cykelvägen bakom Brinckansidan.

• Kinnunens Plåtslageri ansvarar för att ”snö som orsakar häng och tappar” på taken kommer bort. Upptäcker du något “oroväckande”  kan du göra en anmälan till Borg&Merio så vidarebefordras din anmälan till Kinnunens …. eller ring själv direkt till Kinnunens på 070 40 800 44.

Jan Lindelöf/styrelsen