Översvämningen i 20 – 22 – en rapport

 

Först … ett stort tack till de medlemmar som gjorde en gemensam sak av att hjälpas åt med ”eländet”. Bra också att ni var så snabba på att informera era grannar … där ligger såväl vår hemsida som facebooksidan i lä.

Också ett tack till Gunnar, vår förvaltare, som lyckades få fram en sugbil, alltid en bristvara när skyfallen kommer … och givetvis även Baba och Alex på Vita Fläcken, som alltid ställer upp när det gäller.

Översvämningen orsakades av att ett dagvattenrör i källargången mellan FKG 20 22, ”trycktes” isär av den stora mängden regnvatten från taket.

Under måndagen lyckades vi, med hjälp av en sugbil, få bort den större mängden vattenmen det finns fortfarande vatten kvar i de förråd som vi inte kommit åt.

Alla måste därför nu kontrollera sina förråd och få bort kvarvarande vatten. Påminn era grannar. På plats, i källaren, finns vattendammsugare och pirror till låns.

Utanför 18 finns en container där kan ni kan slänga sådant som är vattenskadat. Containern kommer finnas på plats till slutet på kommande vecka.

Ni som har fysiska hinder kan få hjälp med att slänga saker i containern … ring Baba, Vita Fläcken, 070 760 02 70.

I början av nästa vecka kommer det att ställas ut luftavfuktare (också de en bristvara i skyfallstider) för att torka ut kvarvarande fukt. Avfuktarna kommer att stå på dygnet runt tills godkända fuktnivåer uppnåtts … och det kan ta tid.

De saker som har blivit vattenskadade … där gäller er hemförsäkring, så kontakta ert försäkringsbolag … men dokumentera först … foton och förteckningar.

Återställningsarbetet är nu påbörjat … information om hur arbetet löper kommer … via hemsidan, i brevinkast, på anslagstavlor, i hiss och i förrådsgångarna.

Jan Lindelöf/styrelsen