Frågor och svar om gemensam anslutning till bredband


Fråga A) Vad innebär gemensamt bredband?

Alla medlemmar får tillgång till en bredbandsanslutning via fiber med ny leverantör OwnIt från preliminärt 1 december 2021.

För detta ökar avgiften till föreningen med 68 kronor per lägenhet och månad.*

Hastigheten på bredbandet kommer vara 1000/1000 Mbit/s. Ownit kommer tillhandahålla en router till varje lägenhet som är anpassad för de nya högre hastigheterna.

*Priset är från december 2021. Priset indexuppräknas varje år.

Fråga B) Vad händer med de medlemmarnas nuvarande avtal om bredband?

Befintliga avtal för bredband via fiber kommer avslutas. Även avtal om TV och andra tilläggstjänster via fiber kommer avslutas.

Bredband eller TV via ComHem påverkas inte.

Fråga C) När kommer övergången ske?

Övergångsdatum till det gemensamma bredbandet är den 2 december 2021.

Planering av arbeten med fiberkonverterare i föreningens alla lägenheter pågår. Arbetena kommer preliminärt ske under en 3 veckorsperiod i november (mellan 22 nov och 1 dec) och utföras av TMK data på uppdrag av den nya bredbandsleverantören OwnIt. Mer detaljerad info för tillträde till din lägenhet kommer aviseras av TMK data, möjlighet att lämna in nycklar kommer finnas.

Det gamla bredbandet kommer fungera efter installationen för det nya bredbandet.

Fråga D) Behöver man släppa in dem som ska ändra fiberkonverterare?

Jag har ComHem eller mobilt bredband och bryr mig inte om den nya gruppanslutningen behöver jag släppa in TMK data för arbeten i plåtskåpet? Ja, även om du inte planerar att använda den nya anslutningen så behöver arbetena göras så att alla lägenheter är uppdaterade till den nya standarden.

Fråga E) Hur kan jag se om jag har fiber installerat i min lägenhet?

Ett litet antal lägenheter i föreningen kan sakna fiberanslutning. Om du har ett vitt skåp installerat med sladdar i skåpet har du fiber indraget. Kontakta styrelsen@brinckanlehusen.se om du inte har detta.

Ni som redan anmält att ni saknar plåtskåp kommer få info separat om det.

Fråga F) Var placerar man routern?

Ownit kommer tillhandahålla en router till varje lägenhet som är anpassad för de nya högre hastigheterna.
Vart man placerar sin router samt hur man bygger sitt nät inne i lägenheten är upp till var och en då lägenheterna är väldigt olika men OwnIt avråder från att ha wifi router i plåtskåpet då detta skärmar av signalen.

Fråga G) Kan man flytta på plåtskåpet eller ändra kabeldragningar?

Det är givetvis tillåtet ändra och lägga till kablar i din lägenhet. Behöver du hjälp, kontakta vår tekniska förvaltare som kan förmedla kontakt till Ownits entreprenör. Det är däremot inte tillåtet att flytta vita lådan, som är angörningspunkt för föreningens fiber. Vid flytt av lådan finns mycket stor risk att fibern skadas och då blir du ekonomisk ansvarig för kostnaden att ersätta den skadade fibern.

Fråga H) När kan jag beställa tilläggstjänster från Ownit?

Det går ännu inte att beställa till extra tjänster som TV från OwnIt då våra lägenheter inte är upplagda i deras system. Detta kommer gå någon gång i november.

Fråga I) Jag har TV och Bredband via ComHem, ”tre hål i väggen”-uttaget. Hur påverkar detta mig?

Om du har TV och bredband via ComHems separata nätverk i fastigheten så påverkas detta inte av att föreningen sluter ett gruppavtal om bredband via fiber. Du kan när som helst börja använda din internetanslutning via fiber. Om du vill säga upp ditt avtal med ComHem för bredband påverkas inte eventuell uppsägningstid på något sätt, det kan därför vara bra att se över eventuell bindnings- och uppsägningstid redan nu.
Det är dock möjligt att ha TV eller bredband från ComHem via OpenUniverse och fibernätverket. Se då fråga D eller E.

Fråga J) Jag har TV via ComHem och bredband från en leverantör genom OpenUniverse. Hur påverkar detta mig?

Din TV-tjänst via ComHem påverkas inte alls, oavsett om du bara använder basutbudet eller en betaltjänst med box, om det kommer via ComHems nät och uttaget i vardagsrummet. Ditt avtal med en leverantör om bredband via fiber kommer att sägas upp det datum som tjänsten flyttas över till den gemensamt upphandlade tjänsten bredband via fiber. Detta även om du har bindningstid kvar på ditt avtal. Om du har en router som tillhandahåls av din leverantör behöver du troligen lämna tillbaka den, den nya leverantören OwnIt kommer tillhandahålla en ny. I övrigt kommer bredbandstjänsten att fortsätta fungera precis som tidigare.

Kommentar: Ditt avtal om bredband via fiber sägs upp av leverantören då de inte längre kan leverera när föreningens avtal med OpenUniverse avslutas. Det är dock inte helt klart att alla leverantörer gör det och du som medlem rekommenderas att kontrollera med din leverantör vem som ska säga upp avtalet.

Fråga K) Jag har TV och bredband från en leverantör genom OpenUniverse. Exempelvis Telia eller Telenor.

Både TV och bredband kommer då via fiber. Båda tjänsterna kommer sägas upp det datum som bredbandet flyttas över till det gemensamt upphandlade bredbandet, oavsett eventuell bindningstid. Bredband via fiber kommer omgående att börja fungera genom den gemensamt upphandlade gruppanslutningen. TV från den nya leverantören får beställas separat det ingår inte i gruppanslutningen.

Kommentar: Ditt avtal om bredband via fiber sägs upp av leverantören då de inte längre kan leverera när föreningens avtal med OpenUniverse avslutas. Det är dock inte helt klart att alla leverantörer gör det och du som medlem rekommenderas att kontrollera med din leverantör vem som ska säga upp avtalet.

Fråga L) Hur påverkas mina strömningstjänster för TV? Exempelvis Netflix, Viaplay, Amazon Prime, Viafree, HBO, SVT Play, osv.

Dessa påverkas inte alls.

Fråga M) Hur påverkas strömningstjänster via Telenor? (och samma fråga för Telia och kanske andra företag)

Det beror på. TV via Telenors box kan inte levereras om fastighetens nät inte sköts av Telenor eller OpenUniverse. Deras övriga strömningstjänster för TV påverkas inte.

Fråga N) När och hur börjar jag använda det gemensamt upphandlade bredbandet?

Preliminärt övergångsdatum till den nya leverantören OwnIt är den 1 december 2021. Tidplan för arbete i lägenheterna med uppdatering av de så kallade fiberkonvertrarna och andra arbeten kommer aviseras senare men troligen ske i november.

Varje medlem kommer att behöva ange namn och lägenhetsnummer första gången som anslutning till det nya bredbandet sker, detta för att leverantören behöver individuella avtal med varje lägenhetsinnehavare även om föreningen betalar till leverantören för abonnemanget.

Fråga O) Det låter som ett mycket bra pris, vilken leverantör?

Föreningen har skrivit avtal med OwnIt om gruppanslutning.

Fråga P) Kan jag fortsätta använda koaxial-uttaget för bredband?

Svar: Ja, men det kräver ett separat avtal med ComHem som medlemmen får betala själv.

Fråga Q) Behöver jag någon ny utrustning?

Nej, leverantören OwnIt kommer tillhandahålla en ny router till varje lägenhet.

Fråga R) Hur ser det ut rent tekniskt?

Föreningen har en fiberanslutning via STOKAB. Från denna anslutningspunkt går optiska fibrer till lägenheterna. I lägenheterna sitter en fiberkonverterare som omvandlar ljussignalerna till elektriska signaler som kan kopplas via ethernet. Till den anslutningen kan då en router eller brandvägg kopplas, eller en dator direkt.

Fråga S) Hur går bytet av leverantör till?

I samband med bytet behöver den nya leverantören tillträde till lägenheten för att kontrollera och uppdatera fiberkonverteraren. Mer information och avisering om detta kommer inför övergången.

Fråga T) Kommer det gamla bredbandet fungera efter installationen av den nya utrustningen?

Ja