Bastun i 30 …

 

… är ”utlånad” som omklädnadsrum till Magnus Kinnunens plåtslagare under tiden som takarbetena på Lehussidan pågår … m.a.o. till i slutet av augusti då projektet avslutats … men bastun i 23:an går att boka …

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Jag passar på … takarbetena på Brinckansidan avslutas inom kort, ca 4 veckor. Takarbetena på Lehussidan har dragit igång så smått … kommande ställningsbyggande kommer att aviseras de medlemmar som berörs … dvs de som får en ställning framför sina fönster … tråkigt men ofrånkomligt.