Inomhusklimat

Tips för ett bättre inomhusklimat

Felanmälningar gör du till vår tekniska förvaltare Borg & Merio.

Men innan du anmäler för låg inomhustemperatur, läs och följ nedanstående:

Täta dina fönster

Kontrollera fönstrens och fönsterdörrens tätningslister, såväl mellan karm och båge som mellan bågarna. Listen mellan bågarna kallas för dammtätningslist men den har även stor betydelse för fönstrens värme- och ljudisolering. Tänk på att luft i rörelse upplevs kallare än stillastående luft av samma temperatur.
Med väl tätade fönster får du ett behagligare inomhusklimat och föreningen får lägre uppvärmningskostnader.

Möblera rätt

Placera inte möbler framför radiatorerna. Då försämras radiatorns värmande förmåga.

Lura inte radiatortermostaten

Kontrollera att inte tunga gardiner hänger framför radiatorns termostat.  Då kan inte termostaten känna av rummets temperatur, med följd att termostaten stryper vattenflödet i radiatorn.

Fönstervädra effektivt

När du vädrar – gör det snabbt och effektivt. Fem minuters vädring räcker väl.

Mät temperaturen mitt i rummen

Om du mäter inomhustemperaturen – mät mitt i rummet med en tillförlitlig termometer.  Läs av temperaturen ett par gånger under en dag eller två och anteckna datum och tidpunkt för avläsningen. Om temperaturen ligger under 20 grader – anmäl avvikelsen till felanmälan för vidare hantering – men först efter att du tätat dina fönster.

PS. Så fungerar radiatortermostaten

Lägenhetens radiatorer är försedda med termostatventiler. I badrummen finns dock ingen termostat, utan radiatorn är försedd med ett vred.
Termostatens uppgift är att ta tillvara gratisvärme från sol, belysning, elektriska apparater och mänsklig aktivitet. När temperaturen stiger över cirka 21 grader sänker termostaten vattenflödet genom radiatorn så att gratisvärmen tillvaratas. Många vill ha lite lägre temperatur än 21 grader, t.ex. i sovrummet. Sänk då rumstemperaturen med radiatorns vred – inte genom att öppna fönstret.