Parkering

Vår förening är, tillsammans med andra fastighetsägare i Södra Stationsområdet, medlem i Södra stations garagesamfällighet.

Samfälligheten har totalt sju garage med totalt 733 platser, varav 32 garageplatser finns i föreningens fastighet Lehusen 13, med infart vid Fatburs Kvarngata 28.

Samfälligheten förvaltas av HSB Stockholm.

Kontaktuppgifter:

HSB Stockholm

Telefon:
010 – 442 11 00