Parkering

Vår förening ingår, tillsammans med andra fastighetsägare i Södra Stationsområdet, i en garagesamfällighet.

Samfälligheten har totalt sju garage med totalt 733 platser, varav 32 garageplatser finns i en av föreningens fastigheter.

Samfälligheten förvaltas, efter upphandling, av HSB Stockholm.

Kontaktuppgifter:

HSB Stockholm

Telefon:
010 – 442 11 00