Parkering

Vår förening är, tillsammans med andra fastighetsägare i Södra Stationsområdet, medlem i Södrastationsgaragens samfällighetsförening.

Samfälligheten har totalt sju garage med totalt 733 platser, varav 32 garageplatser finns i föreningens fastighet Lehusen 13, med infart vid Fatburs Kvarngata 28.

Samfälligheten förvaltas av HSB Stockholm.

Ta del av mer information via nedanstående länk.
Info till delägarna av Södrastationsgaragens samfällighetsförening 2024-02

Kontaktuppgifter HSB Stockholm:

E-post:
service.stockholm@hsb.se

Telefon:
010 – 442 11 00