Förvaltning

TEKNISK FÖRVALTNING och FASTIGHETSSKÖTSEL (Samt felanmälan)

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB: 08-36 51 21 www.borgmerio.se


ADMINISTRATIV FÖRVALTNING (Vid frågor om avtal, hyror och avgifter)

Avgifter, hyror & kontrakt: 010 – 288 00 27, 9.30 – 11.30 eller avgifthyra@nabo.se

Växel: 010 – 288 00 00, 7.00 – 16.00 eller info@nabo.se

Hemsida: NABO.se


STÄDNING och YTTRE SKÖTSEL (Samt snöröjning vid våra entréer och Lehusgården.)

Vita Fläcken AB: 0707 – 60 02 70


SNÖRÖJNING, SANDNING OCH MARKSKÖTSEL

RA Trädgård AB. OBS Felanmälan via Borg & Merio.