Brandskyddsregler

Det åligger alla boende att följa nedanstående brandskyddsregler:

 • Barnvagnar och rullatorer får inte förvaras i trappuppgångarna.
 • Brandvarnare ska  finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att brandvarnarna fungerar. Testa brandvarnaren två gånger om året. Om det brinner i någon annans lägenhet – tänk på att aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus. Larma brandkår via 112 och stanna kvar i lägenheten tills räddningstjänsten anländer. Håll fönster och dörrar stängda.
 • Cyklar ska ställas i cykelställ/cykelrum – aldrig i trapphuset!
 • Mopeder får inte förvaras i cykel- och barnvagnsrum, ej heller i lägenhetsförråd – eller trapphus!
 • Dörrar till allmänna utrymmen får inte blockeras eller lämnas öppna.
 • Källargångar får ej blockeras eller belamras med gods.
 • Tobaksrökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen.
 • Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.
 • Grillning över koleld år endast tillåten på Lehusgårdens grill och på takterrassen på Fatburs Kvarngata 21-23.
 • Det är ej tillåtet att använda tändvätska! Efter avslutad grillning – släck grillen!
 • Brandfarliga varor som gasol och bensin får inte förvaras i lägenhet, på balkong eller i källarförråd.

I vår förvaltares uppdrag ligger att kontrollera att reglerna följs, vad avser utrymningsvägarna.

Cyklar, barnvagnar, möbler (!) mm, placerade i trapphus och källargångar, kommer att avlägsnas … med ovanstående regler som förvarning.