Brandskyddsregler

Det åligger alla boende att följa nedanstående, av myndigheterna beslutade, brandskyddsregler:

  • Barnvagnar och rullatorer får inte förvaras i trappuppgångarna.
  • Brandvarnare ska  finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att brandvarnarna fungerar. Testa brandvarnaren två gånger om året. Om det brinner i någon annans lägenhet – tänk på att aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus. Larma brandkår via 112 och stanna kvar i lägenheten tills räddningstjänsten anländer. Håll fönster och dörrar stängda.
  • Cyklar ska ställas i cykelställ/cykelrum – aldrig i trapphuset!
  • Dörrar till allmänna utrymmen får inte blockeras eller lämnas öppna.
  • Källargångar får ej blockeras eller belamras med gods.
  • Tobaksrökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen.
  • Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.
  • Grillning över koleld år endast tillåten på Lehusgårdens grill och på takterrassen på Fatburs Kvarngata 21-23.
  • Det är ej tillåtet att använda tändvätska! Efter avslutad grillning – släck grillen!
  • Brandfarliga varor som gasol och bensin får inte förvaras i lägenhet, på balkong eller i källarförråd.

I vår förvaltares uppdrag ligger att kontrollera att reglerna följs, vad avser utrymningsvägarna.

Cyklar, barnvagnar, möbler (!) mm, placerade i trapphus och källargångar, kommer att avlägsnas utan förvarning.