För mäklare!

Foton på Brf Brinckan-Lehusen

Juridiskt namn
Brf Brinckan-Lehusen

Organisationsnummer:
769619 – 4286

Färdigställandeår:
1991 – 1992

Förvärv
28 juni 2010

Äkta bostadsrättsförening
Föreningen beskattas som en äkta bostadsrättsförening.

Fastighetsbestånd
Brinckan 2 – Fatburs Kvarngata 9-19, 109 lägenheter
Brinckan 3 – Fatburs Kvarngata 21-27, 76 lägenheter
Lehusen 12 – Fatburs Kvarngata 16-24, 88 lägenheter
Lehusen 13 – Fatburs Kvarngata 26-32, 62 lägenheter

Antal lägenheter
I föreningen finns totalt 336 lägenheter, varav 19 hyresrätter.

Gemensamhetslokaler
Möteslokalen Kalaskulan, Fatburs Kvarngata 13
Bastu, Fatburs Kvarngata 23, plan 7
Bastu och gymnastiksal, Fatburs Kvarngata 30
Två små gym, Fatburs Kvarngata 17/19
Bytesrum – Böcker, saker och ting …, Fatburs Kvarngata 19

Samfälligheter
Föreningen är medlem i Södrastationsgaragens gemensamhetsanläggning, med cirka 730 parkeringsplatser, och en samfällighet för Södrastationsområdets sopsuganläggning.

Garagesamfälligheten förvaltas av HSB Stockholm som även ansvarar för uthyrningen av garageplatser.

Årsavgifter
Fastställandet av kommande års årsavgift sker i samband med budgetarbetet i oktober/november.

Samägarskap och juridiska personer som ägare
Föreningen godkänner samägandeskap, med lägsta andel 20 procent, men inte juridiska personer.

Pågående och planerade renoveringar
Styrelsen har fastställt en 50-årig underhållsplan. OBS Planen är ej ett publikt dokument.

OVK och energideklaration
Den obligatoriska ventilationskontrollen genomförs enligt fastställda intervaller, senast 2019 och fastigheterna energideklarerades 2019, se stadens hemsida.

Radon
Mätningar genomförda, se stadens hemsida.

Egenkontroll
Den 13 oktober 2017 fick föreningen Miljöförvaltningens godkännande avseende kravet på egenkontroll.

Administrativ och ekonomisk förvaltning, inklusive hantering av överlåtelser
Jerndahl AB, Stockby 121, 742 95 Hargshamn

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel
Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB

Städning och yttre skötsel
Vita Fläcken AB

Styrelsens e-postadress
styrelsen@brinckanlehusen.se