Ordnings- och trivselregler

Tänk alltid på att ta hänsyn till dina grannar.

Grundregeln är att undvika störande ljud mellan klockan 22.00 och 07.00!!!!!

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn.
En positiv inställning där alla hjälps åt är grunden till en gemensam trivsel.

Våra portar och entréer är inte avsedda för att spela boll, åka inlines eller andra sporter och lekar.


Däremot går det bra att boka någon av föreningens lokaler för ett par timmars lek eller träning. Gymnastiksalen är perfekt för olika typer av bollspel och spring i benen. Lokalen går att boka både kvällar och helger.

När du planerar en fest rekommenderar vi att du pratar med dina grannar och informerar dem. Du kan också sätta upp anslag i porten och i hissen.

Frågor om störning, ordning och gott skick finns reglerade i 16 § i föreningens stadgar.

Om störningarna är särskilt allvarliga kan bostadsrättshavaren sägas upp.

Vid renovering gäller renoveringsreglerna:

• Bilning, och andra grovt störande arbeten får inte förekomma före 8.00 och efter 16.00 vardagar och får överhuvudtaget inte förekomma under lördagar, söndagar och helgdagar.

• Störande renoveringar såsom borrning, spikande, golvläggning med mera ska undvikas under tider då huset bör vara lugnt, det vill säga efter kl 18.00 på vardagar, innan klockan 10.00 och efter 16.00 på lördagar samt helt på söndagar och övriga helgdagar.

• Trapphus och entréer får ej användas för lagring av byggmaterial och byggavfall.

• Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att anlitade hantverkare följer reglerna.

• Informera dina grannar, i det egna och angränsade trapphus, om vad som är på gång genom anslag i trapphuset/hissen samt information i brevinkasten. Av informationen ska framgå under vilka dagar bilningsarbeten kommer att pågå. Ange ditt namn och telefonnummer, på informationen, samt kontaktperson hos det företag som utför arbetet. Ett tips: använd Borg & Merios mall som du får vid startmötet.

• Avstängning av tappvattnet får endast utföras av föreningens fastighetsskötare och ska aviseras minst en dag i förväg, med angivande mellan vilka klockslag vattnet kommer att vara avstängt.