Ordnings- och trivselregler

Tänk alltid på att ta hänsyn till dina grannar.

Grundregeln är att undvika störande ljud mellan klockan 22.00 och 07.00.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn.
En positiv inställning där alla hjälps åt är grunden till en gemensam trivsel.

Våra portar och entréer är inte avsedda för att spela boll, åka inlines eller andra sporter och lekar.


Däremot går det bra att boka någon av föreningens lokaler för ett par timmars lek eller träning. Gymnastiksalen är perfekt för olika typer av bollspel och spring i benen. Lokalen går att boka både kvällar och helger.

När du planerar en fest rekommenderar vi att du pratar med dina grannar och informerar dem. Du kan också sätta upp anslag i porten och i hissen.

Frågor om störning, ordning och gott skick finns reglerade i 16 § i föreningens stadgar.

Om störningarna är särskilt allvarliga kan bostadsrättshavaren sägas upp.

Vid renovering gäller renoveringsreglerna.