Renovering & reparation

Innan du planerar din renovering ska du ta del av föreningens stadgar och gå igenom vilka regler som gäller vid renoveringar.

Stadgar BRF Brinckan-Lehusen

Läs renoveringsreglerna!

Av stadgar och regler framgår vilket ansvar du som bostadsrättsinnehavare har, vid olika typer av renoveringar.

Generellt gäller att alla renoveringar ska utföras på ett fackmannamässigt sätt!

Läs mer under varje underrubrik till ”Renovering & reparation” innan du påbörjar något arbete!

Föreningen ställer den renoverande till svars för eventuella skador som uppkommer i samband med ombyggnadsarbetena.

Observera att det inte är tillåtet att:

  • ändra lägenhetens planlösning i de fall lägenhetens installationer påverkas
  • spåra i, göra håltagningar i eller riva bärande väggar, dvs betongväggar
  • göra ändringar av lägenhetens ventilationssystem

Elektriska arbeten ska ALLTID utföras av behörig elektriker.

Vid felaktigt utförda installationer är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att bristerna åtgärdas till godkänt utförande.

Arbete med vattenledningar för kallt och varmt tappvatten ska utföras enligt aktuell utgåva av branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Observera att avstängning av tappvatten endast får utföras av föreningens fastighetsskötare!

Beställning för hjälp med detta ska ske via Borg & Merios felanmälan.

Via mail:
felanmalan@borgmerio.se

Eller via telefon:
08-36 51 21

Beställ i god tid, då vatten kan påverka dina grannar och därför kan behöva aviseras i förväg.

    • Avstängningen ska som regel aviseras minst en dag i förväg med anslag i entré och hiss.
    • En hänsynsfull regel är att vattnet inte stängs av före 10.00 och sätts på igen senast 15.00.

Efter renovering som berör kök samt toalett- och badrum ska ventilationen kontrolleras av föreningens tekniska förvaltare.
Samtidigt kontrolleras att den vattenburna handdukstorken tagits bort.

Kom ihåg att göra en renoveringsanmälan till förvaltaren:

(Följ länken ovan och följ instruktionerna.)