Renovering & reparation

Innan du planerar din renovering ska du ta del av föreningens stadgar och gå igenom vilka regler som gäller vid renoveringar.

Stadgar BRF Brinckan-Lehusen

Läs renoveringsreglerna!

Av stadgar och regler framgår vilket ansvar du som bostadsrättsinnehavare har, vid olika typer av renoveringar.

Generellt gäller att alla arbeten ska utföras på ett fackmannamässigt sätt!

Läs mer under varje underrubrik till ”Renovering & reparation” innan du påbörjar något arbete!

Föreningen kommer att ställa den renoverande medlemmen till svars för eventuella skador som uppkommer i samband med ombyggnadsarbetena.

Observera att det INTE är tillåtet att:

  • ändra lägenhetens planlösning i de fall lägenhetens installationer påverkas
  • spåra i, göra håltagningar i eller riva bärande väggar, dvs betongväggar
  • göra ändringar av lägenhetens ventilationssystem
  • ta bort radiatorer

Elektriska arbeten ska ALLTID utföras av behörig elektriker.

Vid felaktigt utförda installationer är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att bristerna åtgärdas till godkänt utförande.

Arbete med vattenledningar för kallt och varmt tappvatten ska utföras enligt aktuell utgåva av branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Observera att avstängning av tappvatten endast får utföras av föreningens fastighetsskötare!

Anmälan, om behov av vattenavstängning ska göras senast tre dagar innan avstängningen, till Borg&Merios felanmälan, via:

… mail:
felanmalan@borgmerio.se

… telefon:
08-36 51 21

Avstängningen kommer att aviseras, dagen före avstängningen, med anslag i entré och hiss … samt i brevinkast!

Ventilation

Efter renovering, som berör kök samt toalett- och badrum, ska ventilationen kontrolleras av föreningens tekniska förvaltare.

Kom ihåg att göra en renoveringsanmälan till förvaltaren:

(Följ länken ovan och följ instruktionerna.)