Tvättstugor

Tvättstugorna finns i 16, 22, 28, 32, 11, 19, 21 och 25, dessutom finns en grovtvättstuga, med torkrum, i 22.

Tvättstugorna får användas mellan 7.00 och 22.00.

Du bokar tvättid genom att placera din bokningscylinder i bokningstavlan, placerad i eller utanför tvättstugan.

Grovtvättstugan och tvättstugan i 22:an boka du här!

Grovtvättstugan kan bokas max 5 gånger per månad

För samtliga stugor gäller att; om ett bokat tvättpass inte påbörjas inom en halvtimme blir tiden fri, såväl när tvättpasset bokats på bokningstavlor som på hemsidan.

Regler finns – följ dem!

I eller utanför tvättstugorna finns anslag med regler för hur tvättstugorna får användas.

Städning och rengöring är ditt ansvar!

Du som använder tvättstugan har också ansvaret för städningen av tvättstugan. Efter avslutad tvättpass ska du:

• Tvätta ur tvättmedelsfacken!

OBS! På de flesta små tvättmaskiner går det att dra ut tvättmedelsfacket så det är möjligt att diska ur det i tvättbänken.
Även stora maskinernas tvättmedelsfack ska diskas ur.

• Torka av maskinerna!

• Rengöra torktumlarnas luddlådor!

I torktumlarna på Lehussidan finns en utdragbar låda längst ner på maskinerna. Lådan ska tömmas efter avslutat tvättpass!

• Rengöra torktumlarnas två filter!

Tumlarna i tvättstugorna på Brinckansidan har två filter som sitter under tumlarens lucka. Det undre filtret måste du dra ut för att kunna borsta av det. Borstar hänger på sidan av maskinerna. Efter du gjort ren filtren – sopa golvet!

• Städa rummet!

Det finns städutrustning – använd den!

Vid tvättbänken ska det finnas diskborste, för disk av tvättmedelsfacken. Det ska också finnas en disktrasa för att torka av maskiner och torkskåp. I rummet ska också finnas städutrustning för rengöring av golv, titta i städskåpet.

Om städutrustningen ”fått fötter” (vilket händer), gör en felanmälan!