Tvättstugor

 

Tvättstugor finns på Lehussidan i 16, 22, 28, 32. På Brinckansidan finns tvättstugor i 11, 19, 21 och 25.

Tvättstugorna får användas mellan 7 och 22, undantag … stugan i 22 är tillgänglig för ”grovtvättare” till 23.

På Brinckansidan bokar du din tvättid genom att placera din bokningscylinder i bokningstavlan, placerad i eller utanför tvättstugan. Saknar du bokningscylinder – beställ en cylinder av Borg&Merio.

Lehussidans tvättstugor bokar du på hemsidan eller  i appen TRU Booking, som finns att ladda där appar finns.

Ett tvättpass är tre timmar … för grovtvätten fyra timmar … inklusive tiden för iordningställande, se regler nedan …

För samtliga stugor gäller att; om ett bokat tvättpass inte påbörjas inom en halvtimme blir tiden fri, såväl när tvättpasset bokats på bokningstavlor som på hemsidan eller i appen.

 

Regler, självklara till sin natur, finns – följ dem!

Huvudregel 1 – städning och rengöring är ditt ansvar! Huvudregel 2 – läs och följ instruktionerna!

Du som använder tvättstugan har också ansvaret för städningen av tvättstugan. Efter avslutad tvättpass ska du:

• Tvätta ur tvättmedelsfacken!

OBS! På de flesta små tvättmaskiner går det att dra ut tvättmedelsfacket så det är möjligt att diska ur det i tvättbänken.
Även stora maskinernas tvättmedelsfack ska diskas ur.

• Torka av maskinerna!

• Rengöra torktumlarnas luddlådor!

I vissa torktumlarna på Lehussidan finns en utdragbar låda längst ner på maskinerna. Lådan ska tömmas efter avslutat tvättpass!

• Rengöra torktumlarnas två filter!

De moderna värmepumpstumlarna har två filter som sitter placerade bakom tumlarens lucka. Det undre filtret måste du dra ut för att kunna borsta av det. Borstar hänger på sidan av maskinerna. Efter du gjort ren filtren – sopa golvet!

Det finns städutrustning – använd den!

Vid tvättbänken ska det finnas diskborste, för disk av tvättmedelsfacken. Det ska också finnas en disktrasa för att torka av maskiner och torkskåp. I rummet ska också finnas städutrustning för rengöring av golv.

Om städutrustningen ”fått fötter” (vilket händer) – slå en signal … eller skicka ett SMS … till Baba Gassama … 070 760 02 70.