Solceller på Lehustaken – start den 21 augusti!

 

Nu på måndag … den 21:a augusti … startar arbetena med att montera solceller på Lehustaken. Arbetena kommer sedan att pågå fram till mitten av september.

Arbetena påbörjas och avslutas med lyft av material … från stickgatorna … Fatburs Kvarngata 16 – 18 och 26 – 28.

Beroende på Vädrets makter kan entreprenören Solarworks killar även behöva jobba kvällar och lördagar … men arbetena är ”mindre störande” då det i första hand handlar om monteringsarbeten … på tak och i fläktrum.

Installation av solceller ingår som en del av det energieffektiviseringsprojekt som delfinasieras av EU. I projektet ingår även installation av värmeåtervinning ur frånluften från Lehussidans 148 lägenheter, jmfr installationen på Fatburs Kvarngata 21 – 27.

Den tredje delen är avstängningen av de vattenburna handdukstorkarna … på såväl Lehussidan som Brinckansidan.

Sammanfattningsvis … tre projekt som såväl sänker föreningens energikostnader som gynnar vår gemensamma miljö.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Föreningen har, sedan ”övertagandet” från Svenska Bostäder 2010, arbetat med att effektivisera energianvändningen … i första hand genom ett professionellt drift- och underhållsarbete, men också genom att genomföra en rad energieffektiviseringsprojekt … du hittar en redovisning av projekten här på hemsidan.