Valberedningen

Valberedningen har en central funktion i föreningens verksamhet.

Valberedningens uppgift är att välja ut styrelseledamöter och lämna förslag till årsstämman. Urvalet sker genom intervjuer med kandidater som föreslås bli ledamot eller suppleant.

Valberedningen följer kontinuerligt vad som händer i föreningen, hur den utvecklas samt om styrelsen behöver kompletteras med  viss kunskap eller erfarenhet. Årsmötet väljer också vilka som ska ingå i valberedningen efter förslag från styrelsen.

Brinckan-Lehusens valberedning arbetar aktivt året runt för att lägga fram personförslag till bostadsrättsföreningens medlemmar för inval eller omval i samband med årsmötet.

Om du är intresserad av att vara med och påverka Brf Brinckan-Lehusens framtida utveckling genom att arbeta i styrelsen, ingå i en arbetsgrupp eller kanske nominera någon medlem till styrelsen är du välkommen att kontakta oss.

Valberedningen består av:

Christel Antoft Granwald
Åsa Göransson
Anna Hedsäter


Vill du veta mer?

Kontakta oss på e-post:
valberedningen@brinckanlehusen.se