Nycklar, taggar och porttelefon

Beställning av nycklar och taggar samt bokningscylinder till tvättstugornas bokningstavlor:

Följ nedanstående instruktion och kontakta sedan vår tekniska förvaltare Borg & Merio:

info@borgmerio.se
eller
08 – 36 14 14

Instruktion:

    • Anteckna dörrnumret. Numret finns på dörrarnas karmöverstycke och består av en sifferkombination, t.ex. 25.0.11, vilket anger att dörren finns i 25:an, på plan 0 och att dörren har nummer 11. Notera även rummets namn, t.ex. cykelrum eller förråd.
    • Anteckna också nyckelns nummer. Observera att beteckningen CKP 523 är namnet på vårt låssystem – inte nyckelns nummer, som finns instansat under låssystemets beteckning.
    • Saknar du ”rätt” nyckel, prata med dina grannar. De kan säkert hjälpa dig få fram rätt nyckel och nyckelnummer.
    • Vid beställningen anger du ditt namn, lägenhetsnummer och adress.

Obs! Nyckel till ”Bibliotek – saker och ting” är märkt PL eller SOP.


TAGGAR:

Entrédörrarna kan endast öppnats med tagg. Taggarna är programmerade för den egna entrén och till bokade lokaler, under den bokade tiden.

Du beställer taggarna från vår tekniska förvaltare Borg & Merio. (Se kontaktuppgifter högre upp i sidan.)

Vid beställningen ange: namn, adress och lägenhetsnummer, som finns på ditt avtal ….. och på lägenhetsdörrens karmöverstycke. Observera, använd inte, Lantmäteriets lägenhetsnummer som finns på entréernas namntavlor!

För ordningens skull: anmäl bortkomna taggar eller, ännu hellre,  gör det själv, se nedan.

Under rubriken ”Bokning av lokal” kan du logga in och hitta numren på dina taggar, under rubriken ”Mina kort”. Där kan du också spärra borttappade taggar.


PORTTELEFON:

Du registrerar de telefonnummer du vill ansluta till porttelefonsystemet hos Borg&Merio.

Mellan 7 – 21 kan din besökare hitta ditt namn på taggläsarens skärm och sedan ringa upp dig genom att trycka på läsarens telefonsymbol. Mellan 21 – 7 är din besökare tvungen att ringa något av de telefonnummer som du har registrerat. Detta får att undvika busringningar och öka säkerheten.

För att släppa in din besökare håller du ned 5 på din telefon.

Särskilt meddelande till dem som har fast telefoni hos Ownit: Om ni har problem med knapptryckning 5 ska ni kontakta Ownits kundtjänst som justerar så att det fungerar (antingen behöver routern konfigureras eller bytas ut).


Om du är utelåst – ring inte Jourmontör!

Om du har låst dig ute från din lägenhet så tillkallar du själv en låssmed och får själv stå för kostnaden. Vi rekommenderar att du anlitar ett företag med medlemsskap i SLR, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund.

SLR:s hemsida

 


Nyckelinkast för att ge fastighetsskötare och entreprenörer tillgång till våra lägenheter när vi inte är hemma

I föreningen finns två nyckelinkast:

1) utanför Bytesrummet i 17/19 (tillgängligt för boende i andra portar mellan 7 – 10 och 17 – 20)

2) på Lehusgården, åtkomligt utifrån, till vänster om entrén till 22:ans trapphus