Styrelsen

Anna Rogalska Hedlund, ordförande
Ulrika Kuhlin, vice ordförande
Henrik Mungenast, sekreterare

Ola Ragnar Liljemark, ledamot
Martin Johansson, ledamot
Mikael Arkevret, ledamot
Jan Lindelöf, ledamot

Eha Arg, suppleant

Styrelsen kan kontaktas via mail på adressen:
styrelsen@brinckanlehusen.se

alternativt via brev. Föreningens brevlåda finns en halv trappa upp på Fatburs Kvarngata 25.