PROPPLÖSARE – STRÄNGELIGEN FÖRBJUDNA!

 

VI medlemmar ansvarar, enligt stadgarna, för avloppet fram till stammarna, dvs de ledningar som betjänar fler än en lägenhet … det innebär att vi medlemmar ansvarar för:

golvbrunnen, och ledningen fram till stammen

handfatets vattenlås, och ledningen fram till stammen

diskbänkens vattenlås, och ledningen fram till stammen

diskmaskinens anslutning, till avloppet

Det som ”ovanstående” har gemensamt är att de endast får rensas ”för hand” … att använda olika typer av ”medel”, som marknadsförs som ”PROPPLÖSAREÄR STRÄNGELIGEN FÖRBJUDET!!! Om nu någon undrar varför  … läs innehållsförteckningarna på förpackningarna … här är ett exempel:

”Produkten är ett alkalisk, starkt frätande och vattenabsorberande medel för avloppsrensning”

Om du misstänker ”stopp i avloppet” … RENSA! … om du behöver hjälp … beställ jobbet från Borg&Merio!

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Under det pågående rörbytet har ”rörkillarna” upptäckt flera igensättningar orsakade av ”propplösare” … som istället för att ”lösa” proppar orsakar dem …