Kallelse till stämma … tisdagen den 14 maj, 19.00

 

Under veckan kommer kallelsen, med bilagor, att hamna i våra medlemmars brevinkast … tillsammans med årsredovisningen. Även i år håller vi till i Timmermansgården … registrering från 18.30, ta med legitimation.

Styrelsen

Kallelse till stämma – Dagordning