Allmän info – lokaler och Gemensamhetsgruppen

Föreningen har en Gemensamhetsgrupp vars uppgift är att ta hand om våra gemensamma utrymmen, samt vår utemiljö, Lehusgården och entremarken på Brinckansidan

I vår förening finns det flera boende som är engagerade och bidrar till vår närmiljö, både inomhus och utomhus.

Idag har vi också en grupp som är lokalansvariga för våra olika lokaler. Deras namn och gatunummer hittar du under respektive lokal.

Gemensamhetsgruppen sammankallar lokalansvariga till möte 1 – 2 gånger per år.

Vi i Gemensamhetsgruppen är styrelsemedlemmar och ni får gärna kontakta oss om ni har förslag.

Vill ni jobba med Lehusgården och terasser/entréer, eller vill hjälpa till med våra lokaler – hör av er till oss.

Ni når oss på mailen:
gemensamhetsgruppen@brinckanlehusen.se

Vänliga hälsningar Katti Magndahl, Anna Rogalska Hedlund och Ola Ragnar