Något nytt under solen? Ja!

 

Inget nytt under solen … ett gammalt talesätt som inte gäller längre, åtminstone i vår förening för nu förverkligar vi en gammal idé, efter att den legat och mognat i flera år … i sommar kommer vi att installera solceller på Lehussidans tak. För arbetet har vi anlitat företaget Solarwork … som har en informativ hemsida om solel … solarwork.se är adressen.

Installationen av solceller, för elproduktion, är en del av styrelsens arbete med att effektivisera energianvändningen genom tekniska åtgärder. För de projekt vi genomför på Lehussidan utgår ett 50-procentigt stöd från EU … det tackar vi för.

Följande delprojekt ingår:

• avstängning av vattenburna handdukstorkar, åtgärden är även utförd på Brinckansidan

• installation av värmeåtervinning, med värmepumpar, ur frånluften pågår, jmfr installationen på Fatburs Kvarngata 21 – 27

• injustering av värmesystemet

• solceller för elproduktion.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS På hemsidan hittar du det mesta om hur vi, under åren, har hanterat Energi och Miljö-frågorna … intressant läsning, eller hur?