Avgifter, hyror, pantsättningar, mm.

 

Charlott Jerndahl AB handlägger alla frågor som har med avgifter, hyror och pantsättningar att göra.

Postadress:
Charlott Jerndahl AB
Nybrogatan 74, lghnr 1403
114 41 Stockholm

E-postadress:
ekonomi@jerndahl.com

Telefon:
08-12 20 45 45 (telefontid måndag- fredag 8:30- 12:00)

Betala sin avi med Autogiro:

Om du vill betala din avi via autogiro gör du anmälan om det via din internetbank eller be Charlott Jerndahl maila en blankett för autogiranmälan. Sök upp din förening i listan av autogiroanslutna företag (OBS! Föreningens namn, inte Charlott Jerndahl AB). Du kan söka på olika alternativ t.ex “Brf …”, “Bostadsföreningen…” eller bara på namnet. Ange ditt kundnummer som betalarnummer i din bank, ditt kundnummer finner du på din avi.

Betala sin avi med e-faktura:

Om du vill betala din avi med e-faktura gör du anmälan om det via din internetbank. Sök upp ”Charlott Jerndahl AB” som leverantör av e-fakturor i din internetbank (OBS! Inte föreningens namn för e-faktura).