Andrahandsuthyrning – sök tillstånd!

Vad gäller för att få hyra ut i andra hand?

Du måste ha styrelsen godkännande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Det gäller även korttidsuthyrning, som t.ex. AirBnB.

Vid bedömningen tillämpar styrelsen Hyresnämndens regler, och ett godkännande ges för högst ett år i taget.

Skriv en ansökan

Senast en månad innan uthyrningen du vill att uthyrningen ska börja skickar du en undertecknad ansökan till styrelsen. Det gör du genom att skriva ut blanketten via länken nedan och lägga den i föreningens brevlåda, Fatburs Kvarngata 17, eller skicka den via post till styrelsen@brinckanlehusen.se.

Observera! Det är inte är tillåtet att påbörja uthyrningen innan din ansökan har blivit godkänd.

(Ladda hem nedanstående PDF-blankett)

Ansokan-andrahandsuthyrning-Brinckan-Lehusen

I ansökan anger du under vilken tidsperiod som du vill att andrahandsuthyrningen ska gälla, fullständigt namn på den som ska hyra lägenheten och skälet till varför du vill hyra ut din lägenhet.
Tillsammans med ansökan bifogar du ditt förslag till andrahandskontrakt.

Avgift vid andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrning tar föreningen ut en avgift som uppgår till 10 procent årligen av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år tas avgiften ut efter det antalet kalendermånader som andrahandsuthyrningen omfattar. Påbörjad månad räknas som full månad.

Du ansvarar för din lägenhet och din hyresgäst!
När du hyr ut din lägenhet i andra hand är det du som bostadsrättsinnehavare som har det fulla ansvaret för din lägenhet. Du ansvarar också för att din hyresgäst är informerad om, och följer, föreningens regler.

Namn på lägenhetsdörr och namntavla
Kontakta Borg&Merio för namnändring, Observera att uppsatta lappar tas bort vid veckostädningen!

Vid andrahandsuthyrningen upphörande
Cirka en månad innan andrahandsuthyrningen upphör får du ett brev från föreningens administrativa förvaltare där du ska bekräfta din återflytt.

Observera att du kan mista nyttjanderätten till din lägenhet om du hyr ut den i andra hand utan tillstånd.

Uthyrning via AirBnB, eller liknande, omfattas av samma regler som andrahandsuthyrning.


Läs mer i föreningens stadgar §5, §17 och §20

Ansokan-andrahandsuthyrning-Brinckan-Lehusen