Nu renoveras terassen på Fatburs Kvarngata 17/19!

 

På måndag, den 31 juli, påbörjas renoveringen av terassen på Fatburs Kvarngata 17/19. Tidigare har trallen avlägsnats för att fastställa orsaker till läckage.

Vid besiktningarna framkom ett behov av en ”helrenovering” av terassen, dvs hela den befintliga terassuppbyggnaden, ner till betongbjälklaget, måste rivas för att sedan ersättas med en ny uppbyggnad … fallbetong, isolering, avvattning, tätskikt och ny beläggning.

Under kommande vecka inleds projektet med en uppbyggnad av väderskydd och avvattning av glastak. Efter det kommer vår entreprenör GW Asfalt AB att påbörja rivningsarbetena.

Det första arbetsmomentet, efter monteringen av väderskyddet, kommer att bli rivning av den befintliga beläggningen … en 8 centimeter armerad betongplatta! Rivningen sker med sågning och bilning … ett mycket störande arbete … under drygt en vecka!

Efter rivning påbörjar entreprenören återuppbyggnaden … som sker under avsevärt lugnare former, fram till oktober då renoveringen av terassen ska vara avslutad.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS För att hålla föreningens kostnader nere kommer GW:s killar att disponera bastun i 23:an som omklädningsrum och pausutrymme.