Hushållssopor, grovsopor och mat- och materialåtervinning

Vi boende ta hand om vårt avfall på ett sätt som gynnar såväl föreningens ekonomi som lämnar ett bidrag till ett miljövänligare samhälle.

Hushållssopor

Vår föreningen är, tillsammans med övriga fastighetsägare på Södra stationsområdet, anslutna till en gemensam sopsugsanläggning där hushållssoporna samlas upp och sedan transporteras till kraftvärmeverket i Högdalen. Där förbränns soporna och omvandlas till fjärrvärme och el.

Hushållsavfall slänger du, väl förpackat i soppåsar, i sopinkastet

Släng inte hela pizzakartonger och vinlådor eller annat som kan fastna i sopnedkastet och/eller sopsugsystemet!

Släng inte heller lös plast, tyg, papper i sopnedkastet, det finns tor risk att det ”lösa” sugs upp och fastnar i fläkten som ventilerar schaktet!

I soppåsen får det inte finnas farligt avfall som t.ex. elektronik, batterier, glödlampor, lysrör eller mediciner.

Sopstoppen orsakar inte endast problem för oss boende utan resulterar också i att föreningen får onödiga kostnader.

Mer information hur du tar hand om ditt restavfall finns på SVOAs hemsida … sök på Sorteringsguiden.

Grovsopor och materialåtervinning

Det finns två grovsoprum, ett vid nummer 18 och ett vid nummer 26. Återvinningsrummet hittar du vid nummer 16.

Öppettider kl. 7-10 och 17-20 (helger kl. 7-12 och 17-20).

Som boende är du skyldig att sortera ditt avfall enligt anslagen på och i grovsoprummen. Observera att kartonger ska vikas ihop! Följ instruktionerna på anslagen så håller vi kostnaderna nere.


Bytesrum – för böcker, saker och ting

Rummet finns en halv trappa upp i 19. Observera! Inga möbler, garderober och textilier i rummet!

Avfall du inte kan lämna i föreningens grovsoprum:

Möbler, garderober, sängar etcetera:

Undantag från regeln är mindre möbler som ryms i kärlen. Allt annan i kategorin lämnas på någon miljöstation, se nedan.

Farligt avfall och större elektronik:

Farligt avfall t.ex. färg, lim, tändvätska, rengöringsmedel och oljor ställer du på hyllorna i grovsoprummen. Vita Fläcken ser sedan till att det insamlade transporteras till någon av SVOAs återvinningcentraler.

Läkemedel:

Apoteken tar emot överblivna läkemedel. Spola absolut inte ner läkemedel i toaletten då reningsverken inte kan rena dessa ämnen.

Byggavfall:

Du ska själv se till att byggavfall, som köks- och badrumsinredningar, golvmattor, kakel, klinker och gipsskivor,  forslas bort.
Storsäckar, sk Big Bag, får endast placeras på av fastighetsskötaren anvisad plats och ska bortforslas senast fredag eftermiddag i den vecka den/de ställs ut. Observera! Att ställa ut storsäckar på trottoaren är absolut förbjudet!

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer finns i Bromma, Lövsta, Vanadisberget, Vantör och Östberga.

För adresser, öppettider och telefonnummer – besök SVOAs hemsida.