Vår utemiljö – takterasser och gård

De boende på adresserna 16 – 30 har direkt tillgång till Lehusgården, med sin lekplats för små barn och en grillplats med bord. Medlemmar boende på adresserna 9 – 27 har tillgång via 22:ans entré och grinden från Södermalmsallén.

Gården samnyttjas  med vår hyresgäst Fria Maria skola.

För gården gäller RASTNINGSFÖRBUD FÖR HUNDAR!

Runt gården finns ca 100 lägenheter, så här gäller regeln ”lugnt och tyst” efter 22.00, dvs samma regler som för ”balkongliv”.

För grillen gäller ”ingen tändvätska!” och ”tänk på dina grannar!” samt ”städa efter dig”.

För skötsel, inklusive snöröjning och sandning, samt städning ansvarar våra vänner på Vita Fläcken AB, dvs Baba, Al Hagie och Lamin.


Takterasser finns för de boende på adresserna 9/11, 17/19, 21/23 och 25/27.

Grillning är endast tillåten på terrassen 21/23.

För terrasserna gäller samma regler som för gården ”lugnt och tyst” efter 22.00, dvs samma regler som för ”balkongliv”.

För skötseln och städning ansvarar de som använder terrasserna!