Två små gym – bokningsbara!

Bokas under rubriken BOKNING AV LOKAL.

Rummen finns på Fatburs Kvarngata 17-19, en halvtrappa ner.

Vid bokningen får du tillgång till porten, samt det rum Gym eller Motionsrum som du bokat.

Max 1 aktiv timme i taget. Man kan boka bägge rummen samtidigt.

Om ingen bokat tiden efter kan man boka ytterligare 1 timma när tiden passerat med 1 minut. Detta gäller bägge rummen – Gym och motionsrum.

Motionsrum och Gym kan vardera bokas som mest 30 gånger per månad.

Observera åldersgränsen på 16 år och det egna ansvaret för att reglerna för gymmen följs!

Se anslagen på dörrarna!

Man måste aktivera sitt pass inom 20 minuter från passets start.
Är det 30 minuter kvar av passet och ingen aktiverat det så kan man ”spontanboka” passet.

Om skada eller något annat fel uppstår – gör en felanmälan till  de som är lokalansvariga eller till gemensamhetsgruppen@brinckanlehusen.se


Lokalansvariga för Två små gym

Christina Carlstedt
, boende i 19
Hillevi Niska, boende i 30
lokalansvariga@brinckanlehusen.se