Fakta om Brf Brinckan-Lehusen

Ur stadgarna

 • Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen har som uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler för nyttjande utan begränsning i tiden.
 • Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen registrerades hos Bolagsverket den 13 oktober 2008 och den ekonomiska planen den 1 april 2010.
 • Den 28 juni 2010 förvärvade föreningen de fyra fastigheterna Brinckan 2 och 3 samt Lehusen 12 och 13 från Svenska Bostäder.
 • Fastigheterna är belägna på Fatburs Kvarngata 9/11 – 25/27 och Fatburs Kvarngata 16 – 32 på Södermalm i centrala Stockholm och uppfördes mellan år 1991 och 1992.
 • Föreningen äger fastigheterna med tomträtt. Brinckansidan fastigheter är placerade ovanpå Södra Station. Genom Lehussidan fastigheter går järnvägspår som leder till Södersjukhuset.

 

 • Föreningens fyra byggnader uppfördes under åren 1991 – 1992 och är i normalt skick för byggnadsåret.
 • Förvaltningen sker enligt en femtonårig underhållsplan.
 • Byggnaderna har en total lägenhets- och hyreslokalsarea av 27.458 kvadratmeter, varav 1.390 kvadratmeter är hyreslokaler.
 • Tomtarean är 14.406 kvadratmeter.
 • De 336 lägenheterna bestod i slutet av 2019 av 316 bostadsrätter och 20 hyresrätter.

Lägenhetsfördelning

 • 1 rum och kök –   40 st
 • 2 rum och kök – 134 st
 • 3 rum och kök – 128 st
 • 4 rum och kök –   31 st
 • 5 rum och kök –     2 st

Föreningen är medlemmar i

Branschorganisationen Bostadsrätterna

Föreningen beskattas som en äkta bostadsrättsförening.

Föreningens fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos

Protector

där föreningen även har tecknat bostadsrättstillägg för alla bostadsrättsinnehavare.