Dags för injustering av varmvattencirkulationen!

 

Du som berörs av åtgärden – injustering av varmvattencirkulationen – har fått ett informationsblad i brevinkastet.

Från styrelsens sida vill vi påpeka vikten av att vår entreprenör, Johanneshovs Rör, kommer in i alla berörda lägenheter, annars riskerar vi dålig, eller ingen, varmvattencirkulation, med ökade kostnader som följd  … så följ instruktionerna i informationen!

Jan Lindelöf/styrelsen