Gemensamt bredband

På föreningsstämman 2021 beslutade stämman att föreningen ska teckna ett avtal om gemensamt bredband.

Styrelsen har därefter tecknat avtal med Ownit som innebär att alla lägenheter kommer få bredband till en kostnad på 68 kr/mån och lägenhet.

Preliminärt övergångsdatum till det gemensamma bredbandet är den 1 december 2021.

Planering av arbeten med fiberkonverterare i föreningens alla lägenheter pågår. Arbetena kommer preliminärt ske under en 3 veckorsperiod i november och utföras av TMK data på uppdrag av den nya bredbandsleverantören OwnIt.

Mer detaljerad info för tillträde till din lägenhet kommer aviseras av TMK data, möjlighet att lämna in nycklar kommer finnas.

Fram till övergångsdatum, preliminärt 1 dec, av den nya leverantören så kontaktar man den leverantör man har idag om det skulle vara något problem med uppkopplingen, t ex Telenor eller Bredband2. Efter övergångsdatum kommer det vara OwnIts kundtjänst som ska kontaktas vid problem.


Det går ännu inte att beställa till extra tjänster som TV från OwnIt då våra lägenheter inte är upplagda i deras system detta kommer gå någon gång i november.
Ownit kommer tillhandahålla en router till varje lägenhet som är anpassad för de nya högre hastigheterna.

Vart man placerar sin router samt hur man bygger sitt nät inne i lägenheten är upp till var och en då lägenheterna är väldigt olika men OwnIt avråder från att ha wifi router i plåtskåpet då detta skärmar av signalen. Vill man göra ändringar på kabeldragningar i sin lägenhet eller t ex flytta på plåtskåpet med fiberkonverteraren så kan man beställa detta redan nu genom att maila info@tmkdata.se uppge adress och lägenhetsnummer och skicka gärna med bild och så detaljerad info som möjligt på vad ni vill göra!

Ni som redan anmält att ni saknar plåtskåp kommer få info separat om det.

* Jag har ComHem eller mobilt bredband och bryr mig inte om den nya gruppanslutningen, behöver jag släppa in TMK data för arbeten i plåtskåpet?

Ja, även om du inte planerar att använda den nya anslutningen så behöver arbetena göras så att alla lägenheter är uppdaterade till den nya standarden.


För ytterligare information se Frågor och svar om gemensam anslutning till bredband