Gemensamt bredband

På föreningsstämman 2021 beslutade stämman att föreningen ska teckna ett avtal om gemensamt bredband via föreningens fibernätverk.

Styrelsen har därefter tecknat avtal med Ownit som innebär att alla lägenheter kommer få bredband till en kostnad på 68 kr/mån och lägenhet*. Det gemensamma bredbandet installerades den 2 december 2021.

Kapaciteten på bredbandet från Ownit ska vara 1000/1000 Mbit/s. I det gemensamma bredbandsabonnemanget med Ownit ingår även fast telefoniabonnemang.

Frågor angående installation riktas till:                             Frågor angående tjänster riktas till:

TMK Kommunkation AB                                                         Ownit Bredband AB

08-522 44 832 (vardagar 8-17)                                              08-525 073 00 (vardagar 8-20, helger 10-18)

kundservice@tmkdata.se                                                      info@ownit.se

*Priset är från december 2021. Priset indexuppräknas varje år.


För ytterligare information se sidorna:

Nätverksuttag – TV, bredband och IP-telefoni

Frågor och svar om gemensam anslutning till bredband