Vissa ändringar av bokningsregler

Utifrån synpunkter från boende och lokalansvariga har vissa ändringar gjorts för bokningen av Kalaskulan (nr 13), gymmet och motionsrummen (nr 17-19).

I Kalaskulan kan man numera ha 2 bokningar per månad samtidigt och max 5 bokningar per månad. Från den 1 juli 2024 kommer Kalaskulan bokas 5 timmar åt gången; kl. 7-12. kl- 12-17 och kl. 17-22.

Vi har gjort ändringarna för att många upplevde att det var för lite att bara ha två aktiva bokningar samtidigt och att man ofta inte använde hela sina bokade tid.

Man kan boka gymmet och motionsrummet två pass i vardera rum samtidigt. Vi har utökat antalet bokningsbara pass eftersom flera har upplevt att det varit för lite att bara kunna boka ett pass åt gången.

Information om alla våra gemensamhetslokaler och bokningsregler finns här