Historia

Södra Stationsområdet var i början av 80-talet bara ett stort, smutsigt och ödsligt hål mellan nuvarande Fatbursgatan och Magnus Ladulåsgatan. Den gamla godsbangården stod öde, så när som på den slitna pendeltågsstationen och en gammal bilskrot.  En trätrappa som låg vid Timmermansgatans slut ledde ner till perrongen.

Under en intensiv period på  cirka fem år byggdes så den nuvarande bebyggelsen upp. Fastigheterna Brinckan 2 och 3 färdigställdes 1990. Under det kommande året kunde hyresgästerna i Brinckan se hur Lehusen 12 och 13 sköt i höjden med nattliga betongjutningar. Lehusen blev de sista husen som byggdes i området och de stod färdiga år 1991.

Södra Station är ett livligt område och just Fatburs Kvarngata är ett promenadstråk både för de boende och alla resande från pendeltågen. 2010, cirka tjugo år efter att Lehusen började byggas, köpte föreningen de fyra fastigheterna av Svenska Bostäder.

Läs mer om föreningen