Integritetspolicy

25/5-18 infördes en ny EU-lag gällande lagring av personuppgifter

General Data Protection Regulation – GDPR – ersätter vår svenska personuppgiftslag (PUL).

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter registreras.

Med den nya dataskyddsförordningen införs strängare krav på hur personuppgifter får behandlas, av företag, men även av bostadsrättsföreningar.

Föreningens syfte med att spara personuppgifter:

  • Vi behöver spara medlemmars kontaktuppgifter för att lätt kunna nå ut med viktig/aktuell information om föreningen och/eller för hantering av inkommande mail/brev från boende.
  • Föreningens nyhetsbrev skickas via tjänsten MailChimp, med enskilt, slutet register för mailadresser.
  • Vår förvaltare behöver även uppgifter om namn/adress/lägenhetsnummer för att kunna upprätta korrekta namnuppgifter på dörrar/i portar.
  • Vår ekonomiska förvaltare behöver samma uppgifter för att kunna skicka ut löpande hyresavier.

Medlemmars namn, adress och lägenhetsnummer får vi fortsatt lagra utan vidare åtgärd, men för att lagra mailadress och telefonnummer krävs varje medlems godkännande.

Nytt prenumerationsregister för nyhetsbrev skapas löpande utifrån de godkännandeblanketter vi fått/får ifyllda.

Läs mer om föreningens prenumerationsfunktion av nyhetsbrev via mail.

Kontaktuppgifter sparas så länge du är boende i föreningen. Du kan dock när som helst be om att få uppgifterna (mailadress och telefonnummer) raderade från vårt register och/eller när som helst avsluta din prenumeration av nyhetsbrev via länk i varje nyhetsutskick.

(För dig som ännu inte fyllt i en blankett och/men vill bli/fortsätta vara nyhetsprenumerant, finns tomma blanketter att hämta på anslagstavlan vid entrén. Alternativt kan du ladda ned blanketten nedan som PDF, för utskrift hemma.)

Ladda ned PDF!


Läs mer om hur GDPR påverkar oss som bostadsrättsförening.