Hobbyrum

De boende i 9/11 har ett hobbyrum … en 1/2 trappa ner.

Det är inte tillåtet att måla i rummet eftersom ventilationen inte är anpassad till detta.

Hobbyrummet kan inte bokas utan används av de boende när det är ledigt.

  • Tänk på att använda lokalen till det den är avsedd för och var aktsam om föreningens egendom
  • Tänk på allas trevnad och stör inte de andra boende
  • Som vuxen ansvarar du för dina barns säkerhet
  • Självklart råder rökförbud i föreningens lokaler

Om skada eller något annat fel uppstår – gör en felanmälan till vår tekniska förvaltare.

Kom ihåg att:

  • Städa och ställ i ordning efter dig
  • Kasta bort eventuellt skräp och sopa upp skräp från golvet
  • Byt sopsäck vid behov och lämna skräp i grovsoprummet
  • Låsa dörren efter dig

Lokalansvarig för hobbyrummet

Carl Johan Söder, boende i nr 9.
lokalansvariga@brinckanlehusen.se