Försäkring – Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring hos Protector och som tillägg även ett kollektivt bostadsrättstillägg. Det innebär att de boende inte behöver lägga till detta moment i sin hemförsäkring.

Detta tillägg innebär att bostadsrättsinnehavaren är skyddat för skador på egendom i bostadsrättslägenheten som:

  • Om det bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för
  • Är fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat
  • Är inglasad balkong som bostadsrättshavaren bekostat

Med en kollektiv bostadsrättstillägg förenklas skadehanteringen då medlemmen och föreningen har samma försäkringsbolag. För att tilläggsförsäkringen ska gälla krävs att medlemmen tecknat en hemförsäkring. Detta kan ske i valfritt bolag.

Premien för bostadsrättstillägget bekostas kollektivt av föreningen och tas alltså inte ut som en särskild avgift.

OBS! Följ alltid föreningens regler, vid t.ex. renoveringar – annars finns stor risk för att varken hemförsäkring, tilläggsförsäkring och fastighetsförsäkring gäller.

Vid en skada som inte täcks av hemförsäkringen men av bostadsrättstillägget ringer du till:

Protector
08 – 410 637 00

eller mejlar till
skador@protectorforsakring.se

Föreningens organisationsnummer är:
76 96 19 – 4286

Försäkringsnumret är:
42 07 28

Till försäkringen hos Protector är kopplat en skadedjursförsäkring hos Nomor AB.

Vid problem kontaktar du Nomor på:

Telefon:
0771 – 122 300

eller via företagets hemsida:
nomor.se


Viktig Information Gällande Försäkring! Ladda hem PDF!