Försäkring – Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring hos Folksam och som tillägg även ett kollektivt bostadsrättstillägg. Det innebär att de boende inte behöver lägga till detta moment i sin hemförsäkring.

Detta tillägg innebär att bostadsrättsinnehavaren är skyddat för skador på egendom i bostadsrättslägenheten som:

  • Om det bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för
  • Är fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat
  • Är inglasad balkong som bostadsrättshavaren bekostat

Med en kollektiv bostadsrättstillägg förenklas skadehanteringen då medlemmen och föreningen har samma försäkringsbolag. För att tilläggsförsäkringen ska gälla krävs att medlemmen tecknat en hemförsäkring. Detta kan ske i valfritt bolag.

Premien för bostadsrättstillägget bekostas kollektivt av föreningen och tas alltså inte ut som en särskild avgift.

OBS! Följ alltid föreningens regler, vid t.ex. renoveringar – annars finns stor risk för att varken hemförsäkring, tilläggsförsäkring och fastighetsförsäkring gäller.

Vid en skada som inte täcks av hemförsäkringen men av bostadsrättstillägget ringer du till Folksam08 – 772 68 70. Du kan även kontakta Folksam via nätet folksam.se.

Till försäkringen hos Folksam är kopplat en skadedjursförsäkring hos Anticimex AB. Vid problem kontaktar du Anticimex på: 0752 – 45 10 00 eller via företagets hemsida: anticimex.se.