Takarbetena på Lehussidan – snart avslutade!

 

Lehustaken har sedan i våras varit flitigt befolkade … av entreprenörer som:

– målat taken och rättat till vissa anslutningar mellan putsfasader och tak, det senare för att minimera riskerna för framtida fuktskador (Kinnunens Plåtslageri AB)

– monterat fram- och returledningar mellan nio nya frånluftsfläktar och tre värmepumpar i 32:ans fjärrvärmeundercentralen för värmeåtervinning ur frånluften (airCano AB)

– monterat solceller, som i första hand ”försörjer” värmepumparna (Solarwork AB)

De två senare åtgärderna … tillsammans med avstängningen av handdukstorkarna … är genomförda för att sänka föreningens energianvändning och därmed våra kostnader, samt lämna ett bidrag till vår gemensamma miljö. På köpet har vi fått nio nya energieffektiva frånluftsfläktar som ersättning för de gamla uttjänta frånluftsfläktarna.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS … energiåtgärderna delfinansieras med EU-bidrag.

Så här ser det ut på taken … rörigt värre … med solceller, rördragningar, takbryggor, takstegar, ventilationshuvar, eldragningar. Foto: Gunnar Dahlstrand