Avgiften höjs med 10 % från och med januari 2024

På grund av ökade kostnader i föreningen har styrelsen beslutat att höja avgiften från och med den 1 januari 2024 med 10 %. Avgiftshöjningen beror framförallt på de marknadsräntor som är i dagsläget men även på grund av ökade kostnader inom andra områden. De flesta kostnaderna har ökat i takt med inflationen men vissa kostnader har ökat ännu mer. Till exempel har kostnaderna för fjärrvärme ökat med ytterligare 12 %.