Föreningsdokument

Nedan hittar du årsredovisningar, kallelser och protokoll etc uppdelat per år.


2021:

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 19 maj 2021

Ladda ner PDF

Årsredovisning (inkl. förvaltningsberättelse) för 2020

Ladda ner PDF

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2020:

Ladda ner kallelse till stämma

Ladda ner årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens årsberättelse, förslag till styrelse och revisor inkl. arvode

Ladda ner styrelsens förslag till valberedning inkl. arvode

Ladda ner proposition om gemensam anslutning till bredband

Ladda ner inbjudan till digitalt informationsmöte om gemensam anslutning till bredband

Frågor och svar om gemensam anslutning till bredband

Presentation av förslag till gemensam anslutning till bredband

2020:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2020
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 25 maj 2020
Ladda ned PDF

Årsredovisning (inkl. förvaltningsberättelse) för 2019
Ladda ned PDF

2019:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2019
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 14 maj 2019
Ladda ned PDF

Årsredovisning (inkl. förvaltningsberättelse) för 2018
Ladda ned PDF

2018:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2018
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 15 maj 2018
Ladda ned PDF

Stadgar – upprättade 15 maj 2018
Ladda ned PDF

2017:

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 18 maj 2017
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2017
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2016
Ladda ned PDF

2016:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2016
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 16 maj 2016
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2015
Ladda ned PDF

2015:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2015
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 21 maj 2015
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2014
Ladda ned PDF

Stadgar
Ladda ned PDF

2014:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2014
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2014
Ladda ned PDF

Fullmakt föreningsstämman 2014
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2013
Ladda ned PDF

Protokoll – Gemensamhetsgruppen 2014
Ladda ned PDF

2013:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2013
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma  16 maj 2013
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2012
Ladda ned PDF

2012:

Kommentar till utdelad årsredovisning 2012
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 9 maj 2012
Ladda ned PDF

Revisorns kommentar till årsredovisning 2011
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2011
Ladda ned PDF

2011:

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 18 maj 2011
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2010
Ladda ned PDF

2010:

Ekonomisk plan
Ladda ned PDF

Förvaltningsorganisation
Ladda ned PDF

Extra ordinarie föreningsstämma, protokoll 101111a
Ladda ned PDF