Föreningsdokument

Nedan hittar du årsredovisningar, kallelser och protokoll etc uppdelat per år.


2024:

Protokoll-Årsstämma-240514-Brinckan-Lehusen-signed

Kallelse-föreningsstämma-14maj2024

Fullmakt-för-ombud-2024

Motioner-propositioner-och-styrelsens-svar

Styrelsens-nominering-till-arvode-och-valberedning

Årsredovisning-Brinckan-Lehusen-2023


2023:

Protokoll-Årsstsämma-230516-Brinckan-Lehusen-signed

Kallelse-föreningsstämma-16maj2023

Fullmakt-för-ombud-2023

Underlag-till-Årsstämman-16maj2023

Motion-om-takterrass-mm-2023

Valberedningens-Årsberättelse-2022-2023

Årsredovisning-Brinckan-Lehusen-2022


2022:

Protokoll-extra-stämma-221212-Brinckan-Lehusen-signerad

Kallelse-extra-stämma-221212-Brinckan-Lehusen

Poströstningsformulär-till-extra-stämma-221212

Proposition-från-styrelsen-om-ändring-av-använding-av-lokal-221212


Protokoll-Arsstamma-BrinckanLehusen220516-signerad

Kallelse-dagordning-underlag-Årsstämma-220516

Årsredovisning-Brinckan-Lehusen-2021

Fullmakt-ordinarie-föreningsstämma-2022


2021:

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 19 maj 2021
Ladda ner PDF

Årsredovisning (inkl. förvaltningsberättelse) för 2020
Ladda ner PDF

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2021
Ladda ner kallelse till stämma

Årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens årsberättelse, förslag till styrelse och revisor inkl. arvode

Styrelsens förslag till valberedning inkl. arvode

Proposition om gemensam anslutning till bredband

Inbjudan till digitalt informationsmöte om gemensam anslutning till bredband

Frågor och svar om gemensam anslutning till bredband

Presentation av förslag till gemensam anslutning till bredband


2020:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2020
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 25 maj 2020
Ladda ned PDF

Årsredovisning (inkl. förvaltningsberättelse) för 2019
Ladda ned PDF


2019:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2019
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 14 maj 2019
Ladda ned PDF

Årsredovisning (inkl. förvaltningsberättelse) för 2018
Ladda ned PDF


2018:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2018
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 15 maj 2018
Ladda ned PDF

Stadgar – upprättade 15 maj 2018
Ladda ned PDF


2017:

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 18 maj 2017
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2017
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2016
Ladda ned PDF


2016:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2016
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 16 maj 2016
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2015
Ladda ned PDF


2015:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2015
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 21 maj 2015
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2014
Ladda ned PDF

Stadgar
Ladda ned PDF


2014:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2014
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2014
Ladda ned PDF

Fullmakt föreningsstämman 2014
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2013
Ladda ned PDF

Protokoll – Gemensamhetsgruppen 2014
Ladda ned PDF


2013:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2013
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma  16 maj 2013
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2012
Ladda ned PDF


2012:

Kommentar till utdelad årsredovisning 2012
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 9 maj 2012
Ladda ned PDF

Revisorns kommentar till årsredovisning 2011
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2011
Ladda ned PDF


2011:

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 18 maj 2011
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2010
Ladda ned PDF


2010:

Ekonomisk plan
Ladda ned PDF

Förvaltningsorganisation
Ladda ned PDF

Extra ordinarie föreningsstämma, protokoll 101111a
Ladda ned PDF