Föreningsdokument

Nedan hittar du årsredovisningar, kallelser och protokoll etc uppdelat per år.


2020:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2020
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 25 maj 2020
Ladda ned PDF

2019:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2019
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 14 maj 2019
Ladda ned PDF

Årsredovisning (inkl. förvaltningsberättelse) 2019
Ladda ned PDF

2018:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2018
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 15 maj 2018
Ladda ned PDF

Årsredovisning (inkl. förvaltningsberättelse) 2018
Ladda ned PDF

Stadgar – upprättade 15 maj 2018
Ladda ned PDF

2017:

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 18 maj 2017
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2017
Ladda ned PDF

2016:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2016
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 16 maj 2016
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2016
Ladda ned PDF

2015:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2015
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 21 maj 2015
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2015
Ladda ned PDF

Stadgar
Ladda ned PDF

2014:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2014
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2014
Ladda ned PDF

Fullmakt föreningsstämman 2014
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2014
Ladda ned PDF

Protokoll – Gemensamhetsgruppen 2014
Ladda ned PDF

2013:

Kallelse/handlingar till ordinarie föreningsstämma 2013
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma  16 maj 2013
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2013
Ladda ned PDF

2012:

Kommentar till utdelad årsredovisning 2012
Ladda ned PDF

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 9 maj 2012
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2012
Ladda ned PDF

2011:

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 18 maj 2011
Ladda ned PDF

Revisorns kommentar till årsredovisning 2011
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2011
Ladda ned PDF

2010:

Ekonomisk plan
Ladda ned PDF

Förvaltningsorganisation
Ladda ned PDF

Extra ordinarie föreningsstämma, protokoll 101111a
Ladda ned PDF

Årsredovisning 2010
Ladda ned PDF