Årets julklapp!

 

2023 … ett år i energins tecken … i Sverige, i föreningen och i EU, som 2022 införde ett ekonomiskt stöd för ”energieffektiviserng i flerbostadshus” … som vi var snabba att reagera på … EU skulle ju stå för hälften av investeringskostnaden om vi gjorde något rejält åt vår energianvändning.

Vi var väl förbereda på vad som behövde göras … efter många års arbete med att effektivisera vår energianvändning, se under rubriken Energi och Miljö här på hemsidan.

Efter att vi, med hjälp av konsulter, ställt samman en ansökan fick vi ett snabbt beslut från Länstyrelsen om ett stöd på över 4.8 miljoner för nedanstående projekt på Lehussidan:

Frånkoppling av vattenburna handdukstorkar Vi hade två rapporter liggande i ”byrålådan” om de tekniska möjligheterna att eliminera risken för legionella i tappvarmvattensystemen och samtidigt sänka energianvändningen genom att koppla från handdukstorkarna från varmvattencirkulationen … 

Installation av värmeåtervinning Värmeåtervinning ur frånluften, med värmepump … där hade vi under 2022 avslutat ett projekt som berörde 78 lägenheter, på Fatburs Kvarngata 21/23 och 25/27, ett projekt som vi tog som utgångspunkt för installation av värmeåtervinning ur frånluften från Lehussidans 148 lägenheter.

Solceller I vår ”byrålåda” låg också två rapporter om installation av solceller … föråldrade såväl vad gällde teknik som ekonomi. Vi gjorde därför en omstart och ingen blir väl förvånad om de stora söder- och västervända taken på Lehussidan visade sig vara som ”klippta och skurna” för solceller, för produktion av el till undercentralens frånluftsvärmepumpar.

Uppföljning – godkänt resultat! Den avslutande kontrollen från Länstyrelsens sida visade på ett godkänt resultat, vi uppfyllde de av EU ställda kraven på energieffektivisering och en slututbetalning av stödet kunde ske.

Jan Lindelöf/styrelsen