Protokoll från extra stämma om ändring av användning av lokal

Den 12 december hölls en extrastämma för att beslut om att flytta tvättmaskinerna m.m. i 22:ans tvättstuga till grovtvättstugan och hyra ut tvättstugan i 22:an som lokal.

108 röstade för förslaget och 15 röstade emot. 4 röstande plus ytterligare en medlem utan röstsedel bestred ”giltigheten i denna röstning”.

Styrelsen kommer i enlighet med stämmobeslutet att fortgå med planeringen av flytten och uthyrningen.  Medlemmarna kommer hållas uppdaterade om vad som sker via hemsidan. För att underlätta bokning av tvättstugor kommer tvättstugorna i 28:an och 32:an att göras digitalt bokningsbara.

Läs protokollet från stämman här