Goda råd …

Häromdagen hamnade broschyren, HÅLLBART STOCKHOLM, i våra brevinkast … ”fulladdad” med goda råd om hur vi ska hantera livsmedlet vatten, för vatten klassas som livsmedel … så följ råden rakt av så sänker du dina egna, föreningens och stadens kostnader.

Notera … vi som bor på Södra stationsområdet, i 1.800 lägenheter, är anslutna till en sopsugsanläggning för hushållssopor, en anläggning där soporna energiåtervinns i Högdalens Kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och el.

Inom den samfällighet som ansvarar för sopsugsanläggningen pågår ett arbete för att anläggningen även ska kunna hantera utsorterat matavfall … i avvaktan på en lösning har samfällighetens 30 fastighetsägare fått dispens för fastighetsanknuten insamling av matavfall, något vi testat och varit tvungna att avbryta på grund av hygieniska skäl.

Jan Lindelöf/styrelsen