Föreningens ekonomi … och din … två sidor av samma mynt

 

Sedan föreningen köpte våra fastigheter 2010 har vi genomfört en rad tekniska åtgärder för att effektivisera el- och fjärrvärmeanvändningen, åtgärder som samtidigt har lämnat ett positivt bidrag till miljön. Du hittar en sammanställning under rubriken Energi och Miljö.

Åtgärderna har, och fortsätter, hålla emot kostnadsökningarna, energipriserna för såväl el som fjärrvärme ökar, och fortsätter att öka år för år. Under 2023 kommer t.ex. priset på fjärrvärme att öka med drygt åtta procent och vattnet höjs med 25 procent.

Varmvattnet kostar oss medlemmar upp mot 2 miljoner kronor per år … och där kan vi medlemmar sänka förbrukningen och därmed kostnaderna genom att:

 använda varmvattnet klokt – för såväl ekonomin som miljön!

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Sök på Inomhusklimat här på sidan så dyker det upp fler tips på åtgärder för att förbättra inomhusklimatet … och samtidigt sänka föreningens, dvs dina, kostnader för varmvatten och fjärrvärme.