Värmeåtervinningsprojektet – hösten 2022

 

Nu är värmeåtervinningsprojektet på Lehussidan i full gång, som nog många av er redan märkt … inget projekt utan bök och stök. Våra entreprenörer Aircano och Kylbolagen har påbörjat monteringen av rör på taken … borrningar för rördragningar sker i ett par trapphus och i källare … inför installationen av värmepumparna i 32:ans undercentral.

Samtidigt har avstängningen av vattenburna handdukstorkarna påbörjats. Där tar vi hjälp av Johanneshovs Rör. Avstängningarna i 26:an är redan avklarade och planeringen för de forsatta arbetena pågår – inom kort hamnar en avisering i brevinkasten … hos er som är berörda.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Det finns tre skäl till att stänga av vattenburna handdukstorkar:

– vanligt att torkarna krånglar, vilket kostar föreningen besök av fastighetsskötare

– torkarna drar energi … en tork drar värme för ca 1.200 kronor per år

– torkarna utgör en legionellarisk, inte att leka med … se hemsidan med adressen www.stoppalegionella.se.