Nytt nummer av din bostadsrätt…

…. nummer 3 2022 … med nyttigt innehåll.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Vår förening är medlem i Bostadsrätterna, i medlemskapet ingår en tidning till medlemmarna fyra gånger om året.