Uppvärmning – av lägenheter och varmvatten

 

Låt oss först konstatera:

– det går inte att avgöra om ”värmen är på” genom att lägga handen på elementen, på fackspråk radiatorerna … om handflatans temperatur är högre än elementets temperatur känns elementen kalla trots att ”värmen” är på.

Värmesystemet

I föreningen finns två undercentraler, en i 27:an och en i 32:an. Undercentralerna är anslutna till stadens fjärrvärmenät. I 21 – 27 bidrar en värmepump, kopplad till ventilationssystemen, till uppvärmningen. Under 2023 kommer en liknande anläggning att tas i drift på Lehussidan.

I undercentralerna värmer fjärrvärmevattnet våra fastigheters värmesystem, uppbyggt med ett tvårörs värmedistributionssystem, med radiatorer (element) placerade under fönstren. Placeringen skapar en varm luftström upp längs fönstren som motverkar kalldrag. Därför ska springan mellan fönster och fönsterbänk inte täckas över.

Radiatorerna värmer också genom strålning … möblera därför inte med soffa eller fåtöljer framför fönstren och med ”heltäckande” gardinuppsättningar.

Radiatorerna, utom i badrum, är försedda med reglerbara termostatventiler. Ventilerna är inställda på att begränsa rumstemperaturen till 22 grader. Detta för att tillvarata överskottsvärme, t.ex. vid solinstrålning.

I undercentralerna finns sk avluftare anslutna till värmesystemet. Lufta därför inte radiatorerna.

Temperaturen på värmevattnet ut i värmesystemen styrs av utomhustemperaturen, med termometrar placerade i norrläge för att inte påverkas av solinstrålning.

Undercentralernas datoriserade reglercentraler styr temperaturen på cirkulerande värmevattnet till radiatorer mot att rumstemperaturen aldrig ska understiga 20 grader, mätt mitt i rummen. Detta under förutsättning att fönster och balkongdörr har fungerande tätningslister, mellan såväl båge och karm som mellan fönsterbågarna. Styrdatorn styr också föreningens 23 fläktaggregat med en halv luftomsättning som är ett OVK krav.

 

Varmvattnet

Även varmvattnet värms i undercentralerna. Fastigheterna är försedda med ett sk VVC-system, dvs ett rörsystem där varmvattnet cirkulerar från undercentralen fram till lägenheterna … och tillbaka. Det gör att vi får varmt vatten ”i kranen” utan behöva låta vattnet rinna.

Varmvattnet står för ca 40 procent av fjärrvärmeanvändningen … så att hushålla med varmvattnet är en bra idé … miljömässigt och ekonomiskt … fjärrvärmen kostar oss medlemmar c 3 miljoner kronor och vattnet ca 750.000 kronor … alltså klokt att använda såväl varmt som kallt vatten klokt.

Jan Lindelöf/styrelsen

PS Använd sökrutan, högst upp till höger på hemsidan och sök på Inomhusklimat … så dyker det upp en hel del användbara tips …