Vem röjer snön … och sandar?

 

Nu har vinterns första snön fallit över Fatburs Kvarngata med omnejd … och åtminstone ungarna blir väl glada. Hur det blir fortsättningsvis med snön är det väl ingen som vet, men det finns ju alltid en risk, eller en chans om ni så vill, för snö i mängder. Men hur som helst, så här har vi förberett oss för det värsta, eller om det nu blir det bästa:

• Till att börja med har vi en del boende boende som brukar göra en viktig insats … när det snöar som värst. I entréerna ska det därför finnas sopkvast, skyffel och sandhink. Nu har allt som inte är ”glödhett eller fastspikat” en tendens att försvinna så om det fattas ”självhjälpsutrustning” i din entré – skicka ett SMS till Baba Gasamma, 070 760 02 70 så ser han till att det som fattas kompletteras.

• Vita Fläcken ansvarar för handskottning och sandning vid entréer, cykelrum, miljörum och grovsoprum samt Lehusgården. Vita Fläcken ansvarar också för de två trapporna ner mot Södermalmsallén. Senast vi räknade fanns det upp mot 40 dörrar att hålla rent framför, dvs en hel del … så se punkten ovan om ”självhjälp”.

• RA Trädgård ansvarar för snöröjning, sandning och sandupptagning av gågatan bortom vändplan, de två stickgatorna ner mot Södermalmsallén samt gångvägarna mellan husen på Brinckansidan.

• Stadens entreprenör ansvarar för Fatburs Kvarngata, med trottoarer, fram till och med vändplanen, samt gång- och cykelvägen bakom Brinckansidan.

• Bång&Lewerth ansvarar för att ”snö som orsakar häng och tappar” på taken kommer bort. Även här kan du göra en anmälan till Borg&Merio så vidarebefordras din anmälan till Bång&Lewerth …. eller ring själv direkt till Bång&Lewerth på 070 760 36 44.

Jan Lindelöf/styrelsen