Påminnelse!!!!!

Uppenbarligen har vi några boende som behöver påminnas om de regler som gäller för våra grovsoprum – självklara för de allra flesta av oss ….. men En och Annan bör ta sig en tankeställare, som lyckats bryta mot alla regler, och burit in rivningsmaterial, kartonger, madrasser, sängar och som kronan på verket en toalettstol …. se fotot taget i helgen … så en påminnelse är på plats, eller hur?

Grovsoprummen – Följ reglerna!

För våra  grovsoprum gäller, sedan tio år tillbaka, följande reglerna:

1. sortera enligt de instruktioner som finns anslagna och

2. överfyll inte kärlen, de ska gå att rulla ut för tömning

3. ställ inga saker på golvet, se punkt 2.

Om vi inte följer reglerna riskerar vi att grovsoprummen inte töms, samtidigt som våra kostnader ökar.

Jan Lindelöf/styrelsen